| Başa Dön |


Birleşmiş Milletler ve dergimiz ile ilgili görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bize unic@un.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


©2007 Birleşmiş Milletler Türkiye

Srgjan Kerim

62. Dönem Başkanı: Srgjan Kerim

BM Genel Kurulu 62. dönem başkanlığına EYC Makedonya'nın eski BM daimi temsilcisi Srgjan Kerim seçildi. Kerim görevi bir önceki dönem başkanı Şeikha Haya Raşit El Halife’den devraldı.


BM Barışın İnşası Komisyonu birinci yıl çalışmalarını tamamladı

Birleşmiş Milletler (BM) bugüne kadar bir çok ülkeye çatışma ortamından çıkmaları konusunda başarıyla yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. Ancak, çatışmanın durdurulması kadar barışın korunması da büyük önem taşıyor. Ne var ki, sürdürülebilir bir “barışın inşa” edilebilmesi için atılması gerekli adımlara genellikle uluslararası toplumdan yeterli destek gelmiyor.


Başbakan Erdoğan ve Genel Sekreter Ban

Genel Sekreter Ban İstanbul’da Irak’a komşu ülkeler toplantısına katıldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Kasım ayı sonunda İstanbul’da düzenlenen genişletilmiş Irak'a komşu ülkeler dışişleri bakanları toplantısına katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Irak hükümetine yardım kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.


BUPS’tan yoksullukla mücadaleye katkı

Yoksulluğa karşı hep birlikte

Dünya, 2007 yılında şimdiye kadar görülmemiş bir kararlılıkla yoksullukla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı. Dünya genelinde konuyla ilgili olarak yapılan etkinliklere 40 milyonun üzerinde kişi katıldı.


Genel Sekreter Ban Ki-moon’un Dünya Yaşlılar Günü mesajı, 1 Ekim 2007

Bu yıl Dünya Yaşlılar Gününün temasını yaşlılığın getirdiği zorluklar ve fırsatlar oluşturuyor. Nüfusun yaşlanması, ister kalkınmış ister kalkınmakta olsun, her ülkenin ekonomik ve toplumsal yaşantısında ciddi sorunlar yaratıyor.


Yaşlılık hakkında

Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. 2050 yılına geldiğimizde, bugün 28 olan ortamala yaş, 38’e çıkacak. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 10’u kadarı altmış yaş ve üzerinde. 2050 yılında ise her beş kişiden birinin söz konusu yaş grubunda olacağı tahmin ediliyor.


Photographs of ILO - IPEC Turkey activitiesÇocukları çalışan ailelere eğitim verildi (İzmir) Kaynak: ILO

Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin Azaltılması

AB’den sağlanan mali kaynak aracılığıyla Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yararlanıcı kuruluş olduğu ''Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi''nin ikinci ulusal konferansı Kasım ayında Ankara’da yapıldı.

 


Fon sağlama açısından iyi bir dönem

Tebrik kartı ve hediyelik ürün satışı UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin çocuklara yönelik faaliyetlerini desteklemek üzere fon sağlama çalışmalarından birini oluşturuyor.2007-2008 İnsani Gelişme Raporu açıklandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 2007-2008 İnsani Gelişme Raporu, Brezilya ile eşzamanlı olarak Türkiye'de BM Türkiye Mukim Koordinatörü Mahmood Ayub tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir toplantı ile açıklandı.


Barış Gücü yerel halka sağlık hizmeti de götürüryor

Bu işi kimse yapmak istemiyor

Birçok ülkede doğum ve ölüm kayıtlarına yeterli önem verilmiyor, hatta bu kayıtlar hiç tutulmuyor. Kimse bu konuda çalışmak istemiyor. Oysa, doğum ve ölüm kayıtları büyük önem taşıyor. İnsanların yaşam süresinin, sağlık sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesinde bu kayıtlar belirleyici oluyor.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Dünya Gıda Günü Mesajı, 16 Ekim 2007

Gıdaya ulaşma hakkı bir insan hakkı olmasına rağmen, günümüzde 854 milyon insan kronik açlık çekiyor ve bu sayı yeni Binyılın başından bu yana artış gösteriyor. Herşeyin bol miktarda bulunduğu günümüz dünyasında bu durumu kabullenmek mümkün değil.


BM yetkilileri ve STÖ temsilcileri ortak basın toplantısında

BM 2 Nisan’ı Dünya Otizm Günü ilan etmeye hazırlanıyor

BM Genel Kurulu 3. Komitesi 18 Aralık tarihli oturumunda aldığı karar ile 2 Nisan’ı Dünya Otizm Günü olarak ilan etmek üzere Genel Kurul'a bir öneri sundu. Önerinin kabul edilmesi halinde her yıl 2 Nisan günü başlayacak Otizm


BM Sistemi İnfluenza Koordinasyon Grubu Başkanı David Nabaro

Kuş Gribi tehlikesi devam ediyor

New York’ta 29 Kasım’da açıklanan bir raporda Kuş Gribinin küresel bir tehtid oluşturmaya devam ettiği belirtildi. “Er ya da geç bir salgının” yaşanacağı ve bunun da dünyamız için ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilen Kuş Gribi Küresel İlerleme raporunda, 2007 yılında 60 ülkede kümes hayvanlarında ya da yaban kuşlarında kuş gribine yol açan H5N1 virüsüne rastlandığı bildirildi.


AIDS ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor
Küresel olarak AIDS vakaları azalmakla birlikte Afrika'da hala bir numaralı ölüm nedeni

AIDS vakalarını inceleme tekniklerinde sağlanan ilerleme sayesinde artık söz konusu hastalık hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.


Türkiye’de Kadın İstihdamı Durum Raporu Açıklandı

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun “Türkiye İnsana Yakışır İş Ülke Programı” öncelikleri çerçevesinde


Genel Sekreter olarak görevdeki ilk yılım
Ban Ki-moon


İşte Birleşmiş Milletler

Günümüzde hemen hemen herkes BM hakkında şöyle ya da böyle bir fikre sahip, ama BM hakkında bildiklerimiz acaba ne kadar doğru?

BM hakkında hazırladığımız bu kısa bilgi notu aracılığıyla size teşkilatımızı daha yakından tanıtmayı amaçladık.BM Türkiye

Turkiye’de faaliyette bulunan BM kuruluşlarının ana çalışma alanlarının demokratik ve sürdürülebilir çevre yönetimi; yoksulluğun azaltılması ve sosyal hizmetlerin artırılması; kadınların, gençlerin ve çocukların haklarının savunulması oluşturuyor.


Birleşmiş Milletler Konferanslarında Neler Başarıldı?

Yaklaşık 30,000 kişi, kent sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen Habitat Konferansına katıldı. 50,000’e yakın kişi, kadınların konumunun güçlendirilmesi maksadıyla Pekin’de biraraya geldi ve yaklaşık 47,000 kişi, çevresel koruma ve ekonomik kalkınma arasında daha iyi bir dengenin sağlanması için Rio de Janerio’da buluştu.

Bakan Aydın: BM'ye bugün daha fazla ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler'in (BM) 62. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 24 Ekim’de Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, uluslararası barış ve adaleti tesis edecek kurum olarak BM'ye 62. yıldönümünde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.


Genel Sekreter Ban Ki-Moon’un Birleşmiş Milletler Günü Mesaji 24 Ekim 2007

Her geçen gün daha fazla sayıda halk ve Hükümetin, karşılıklı bağımlılığın ve küreselleşmenin yükselişe geçtiği günümüz dünyasında çokulusluluğun tek yol olduğunu anlamaya başlamasıyla birlikte Birleşmiş Milletlerin lehine gelişmeler yaşanıyor. Küresel sorunlar küresel çözümler gerektiriyor. Tek başına hareket artık geçerli bir seçenek değil. İster barış ve güvenlik, ister kalkınma veya insan hakları konularında olsun Teşkilatımıza olan talep her geçen gün artıyor.  


Bali Roadmap

İklim Değişikliği ile mücadele yol haritası Bali’de kabul edildi.
Ban: "Anlaşmaya doğru atılan büyük bir adım”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Endonezya’nın Bali şehrinde Aralık ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında 187 ülkenin katılımıyla alınan kararı büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. Küresel ısınmayla mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi amacıyla ülkelerin aldıkları birlikte çalışma kararı, Kyoto protokolünün sona ereceği 2013 yılından önce yeni bir protokol üzerinde anlaşmaya varılacağı umudunu artırdı.


Antalya Düden Şelalesi

Çevre: Türkiye İçin Bir Öncelik

Çevreye saygı, 21. yüzyılda uluslararası ilişkiler için en gerekli temel değerlerden biri. Paylaşılan değerleri eyleme geçirebilmek için 2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Binyıl Bildirisi, özel önem taşıyan ana hedefleri belirliyor.Antalya’ya BM ormanı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanlığının ''Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı''nı 2 Aralık’ta İstanbul'dan telekonferans yöntemiyle başlattı. Belçika büyüklüğünde bir alanı kapsayacak kampanya ile Türkiye’de beş yıl içerisinde 2,3 milyon hektarlık bir alanın ağaçlandırılması hedefleniyor.


Çocuklar İçin İlerleme

UNICEF tarafından Aralık ayında yayınlanan bir rapor, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda alınan mesafeyle ilgili zengin ve ayrıntılı bilgiler içeriyor. Çocuklar için İlerleme: Çocuklar için Uygun Bir Dünya İstatistik Değerlendirme, UNICEF tarafından yayınlanan Çocuklar için İlerleme raporlarının altıncısı olup, 2004 yılından bu yana yayınlanmış raporlar arasında en geniş kapsamlısını oluşturuyor.


BM Uluslararası Sağlıklı Yaşam Koşulları Yılını başlattı
Amaç daha temiz bir çevre

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar insanı mahrum oldukları sağlıklı yaşam koşullarına ulaştırmaya katkıda bulunmak amacıyla 21 Kasım’da Uluslararası Sağlıklı Yaşam Koşulları Yılına start verdi. Her yıl yetersiz su kaynakları, sağlık koşullarının tam oluşmadığı ortamlar ve hijyen eksikliği nedeniyle 1,5 milyon çocuğun yaşamını yitirdiği hatırlandığında, BM’nin söz konusu girişiminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.


Sığınmacılar artık daha az kabul görüyor

Hem göç miktarlarındaki artış hem de terör korkusu son dönemlerde dünya genelinde göçmenlere karşı bir çok yeni uygulamayı gündeme getirdi. Bu durumdan en olumsuz etkilenenler ise sığınmacılar. Ülkelerindeki şiddet ve baskıdan kaçan sığınmacılar çoğu zaman ekonomik nedenlerle göç eden grup ile aynı muameleye tabi tutuluyor.


Ban: Göçmenlerin katkıları büyük
IOM işçi mobilitesinin iyi yönetilmesini istiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında tüm toplum ve ülkelerin kazançlı çıkabilmesi için yaşadıkları topluma önemli katkıda bulunan göçmenlere ayrımcılık uygulanmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtti.Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele ve insan ticareti mağdurlarının tümü için adalete erişimi teşvik etme çabalarına destek

Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele çabalarına ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni bir proje, IOM Türkiye tarafından Türk Hükümeti ile yakın işbirliği içinde başlatıldı. İki yıl süreli projeyle hem Türk kurumlarına insan ticareti ile mücadelede katkı verilmesi hem de mağdurların AB Konseyi yönergeleri ve AB Müktesebatı doğrultusunda korunmasına destek sağlanması amaçlanıyor.Mülteci Statüsü Belirleme (MSB) konusunda Kurumsal ve Kabul Merkezleri Konusunda İdari Kapasitenin Oluşturulması Projesi Etki Değerlendirme Toplantısı ile Sonlandırıldı

BMMYK Türkiye Ofisi ile  İngiltere Dışişleri Bakanlığı arasında Aralık 2005’te imzalanan anlaşma kapsamında, Ocak 2006 – Aralık 2007 döneminde gerçekleştirilen ve İngiltere Küresel Fırsatlar Göç Fonu altında finanse edilen Mülteci Statüsü Belirleme (MSB) içerikli Kurumsal ve Kabul Merkezleri Konusunda İdari Kapasitenin Oluşturulması projesi, 5 – 7 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Etki Değerlendirme Toplantısı ile sonlandırıldı

 Genel Kurul BM bütçesini onayladı

Genel Sekreter Ban Ki-moon, Genel Kurul’a BM bütçesi ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.  Ban kabul edilen bütçe sayesinde BM’nin faaliyetlerini aksatmadan sürdürme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Ban Cezayir’de

Genel Sekreter Cezayir’deki terrorist saldırıları şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Cezayir'in başkentinde düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreteri Ban yaptığı açıklamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en şiddetli biçimde kınadığını belirtti.


Ayub: İnsan Hakları BM’nin birincil önceliği

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Mahmood Ayub, İnsan Hakları haftası vesilesiyle Bilkent Üniversitesinde BM Derneği Gençlik Kolu ile ortaklaşa düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, “Eğer, güvenlik ve kalkınma BM’nin iki ana görevi ise insan hakları da üçüncüsüdür. Bu nedenle, 2008’de 60. yıl dönümü kutlanacak olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde verilen sözler çalışmalarımızda bize yol göstermeye devam edecektir” dedi.


Genel Sekreter Ban Ki-moon’un İnsan Hakları Günü mesajı
10 Aralık 2007

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. yıldönümünü kutlamak üzere bir yıl boyunca yapacağımız etkinlikleri İnsan Hakları Gününde başlatıyoruz. Bildirgede yer alan, herkes için adalet ve eşitlik ülkü ve ilkelerini desteklemek üzere Tüm BM ailesi kampanyada yerini alacak.


Hakkınıza sahip çıkın!

Brüksel’de yerleşik bölgesel enformasyon merkezi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. yıl dönümü vesilesiyle eğitici bir internet sayfasını (www.knowyourrights2008.org) hizmete soktu.


İzcilik Federasyonu temsilcileri

İzcilerden Barış Vurgusu

Uluslararası Barış Günü BM Genel Merkezi ve temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İkinci Dünya Savaşını takiben bir daha insanlığın benzer bir yıkıma maruz kalmasını engellemek amacıyla 1945 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 ülke tarafından kurulan BM, 62 yıl içerisinde dünya barışına önemli katkılar sağladı.


Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 2007 Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 2007 Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraflar 13 Aralık 2007 tarihinde bir araya gelen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.


Küresel ısınma sonucu sel felaketi de yaygınlaşıyor

UNFCCC: Sanayileşmiş ülkelerin gaz salınımı rekor seviyeye çıktı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sekreteryası raporlarına göre, 40 sanayileşmiş ülkenin atmofere bıraktığı sera etkisi yapan gazların oranı, 2004 yılında olduğu gibi yine artış göstererek 2005 yılında da rekor bir seviyeye ulaştı.


Ban Antartika’da

Genel Sekreter Antartika’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi
İklim değişikliği ile mücadele şart

Buzullarda yaşanan erimenin en çarpıcı şekilde gözlemlendiği bölgeye tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Genel Sekreter Ban Ki-moon, dünyayı iklim değişikliğinin sonuçları konusunda Antartika’dan bir kez daha uyardı.


İklim değişikliği tartışmalarında çocukların sesi de önemlidir

Nobel Barış Ödülü’nün çevre uzmanlarına verilmesinden iki gün sonra UNICEF, çocukların ve gençlerin iklim değişikliğinden duydukları kaygıları özetleyen bir yayını Aralık ayında kamuoyuna sundu.


FAO Sulama Atölyesi Ankara’da yapıldı

Orta Asya Sulama Yönetimi Eğitimi Atölye Çalışması Ankara’da yapıldı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına Orta Asya ülkelerinden 60 kadar uzman katıldı.  

e-Kütüphane hizmete girdi

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi bünyesinde yer alan başvuru kütüphanesi kataloğuna artık internet üzerinden ulaşılabiliniyor.


Yaşanacak şehirler

Bir şehrin yaşanası olabilmesi için çevre ile uyumlu olması şart. Cities Alliance, Sürdürülebilir Çevre için Yerel Yönetimler (Local Governments for Sustainability) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın ortaklaşa hazırladığı raporda, yaşanası bir şehir için sosyal, ekonomik ve çevreye yönelik ihtiyaçların nasıl harmanlanması gerektiği inceleniyor…

Şehir planlamasında yapılacak yanlışlar, kent yaşamı için uzun sürecek ve ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratacak sonuçlar doğurabiliyor.


Dean kasırgası, UN/ISDR erken uyarı sistemleri kurulmasını öneriyor

Doğal felaketlerin etkilerinin azaltılmasının önemi Bali’de bir kez daha vurgulandı.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Bali’de kabul edilen planda Doğal Felaketlerin Etkilerinin Azaltılmasının (DRR) önemi vurgulandı. Bali planı çerçevesinde başta küresel ısınmadan kaynaklanan etkiler olmak üzere kalkınmakta olan ülkelerin doğal felaketlerin sonuçlarından en az zararla çıkmaları için geliştirilecek yöntemler üzerinde duruluyor.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Ortaklaşa “Anayasalar ve Sığınma Hakkı Konulu” Bir Toplantı Düzenledi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa “Anayasalar ve Sığınma” Konulu bir toplantı düzenledi.


BMOP Değerlendirme Toplantısı

Birleşmiş Milletler "Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programının" yıllık değerlendirme toplantısı UNDP Başkanı Kemal Derviş, İçişleri Bakanlığı Müşteşarı Şahabettin Harput ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın katılımıyla 13 Kasım 2007’de İstanbul Hilton Otelinde yapıldı.


KÜNYE

BM Türkiye Dergisi editörleri (alfabetik sıraya göre)

Ahmet Parla
Aygen Aytaç
Gökçe Yörükoğlu
Gözde Doğan
Halide Caylan
Meltem Ağduk
Metin Çorabatır
Müveddet Farrell
Nezih Tavlaş
Selin Arslan
Sema Hosta
Şehnaz Tanılkan

Tasarım: İlker Bekarslan