| Başa Dön |


Birleşmiş Milletler ve dergimiz ile ilgili görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bize unic@un.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Barış Gücüne olan talep her geçen gün artıyor

BM Barış Gücüne olan talebin rekor bir seviyeye ulaştığı geçtiğimiz yıl, 100.000 asker ve sivil personel barışı sağlamak için BM bayrağı altında görev aldı.

Barış Gücü nedir?


BM Polisinin gözlemciden eğitimciye dönüşen faaliyetleri

Birleşmiş Milletler Polis Gücü (UNPOL), görev yaptığı bölgelerdeki emniyet birimlerinin toplumun ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılayabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla geleneksek gözlemci rolünden sıyrılıp eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek için gerekli girişimleri başlatıyor.

BM Polisi tarihçesi


Irkçılık ve Ayrımcılık: Kalkınmanın önündeki en büyük iki engel

Irkçılık ve ayrımcılık, ister açıkça yapılsın, ister şiddete yönelsin ya da toplumdan dışlama olarak vukuu bulsun, kalkınmanın önünde büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor.


Mayınlar can almaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Dünya Mayın Bilinci Günü 4 Nisan’da bir çok ülkede düzenlenen  çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Küresel iklim değişikliği ne kadar gerçek?

Kyoto Protokolünün hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar, küresel iklim değişikliği tartışmalarını daha da hızlandırıyor.  Küresel ısınma sonucu deniz seviyesinde yaşanabilecek yükselmenin insanlar ve ekosistem üzerinde yaratabileceği korkunç etkiler bir yandan hükümetleri önlem almaya zorlarken diğer taraftan  bu önlemler için ödenecek ekonomik ve siyasi bedel yönetimlerin karşısına bir engel olarak çıkıyor.  Peki bu zor durum karşısında ne yapılmalı? Küresel ısınma ve muhtemel sonuçları hakkında sizin için derlediklerimizi okuyup buna siz karar verin.


Türkiye küresel ısınma ile mücadeledeki yerini alıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye’de İklim Değişikliği Projesi tamamlandı. Küresel Çevre Fonu (GEF)  tarafından sağlanan 420 bin ABD Doları tutarındaki bütçeye sahip proje çerçevesinde hazırlanan Türkiye raporu Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile UNDP Türkiye Temsilcisi ve BM Mukim Koordinatörü Mahmood Ayub’un ortaklaşa düzenledikleri bir basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.


BM'den Türk gençlerine cinsel sağlık kampanyası

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilenmelerini ve AIDS hastalığından korunmalarını sağlamak amacıyla müzik televizyonu MTV ile yürüttüğü uluslararası bilgilendirme kampanyası "Staying Alive + Me"yi Türkiye'ye getirdi.

 


Liselerarası “Kadın Dostu Kent” kompozisyon yarışması büyük ilgi gördü

Birleşmiş Milletler Ortak Programı, Liselerarası “Kadın Dostu Kent” konulu kompozisyon yarışması düzenledi.  Kompozisyon yarışma-sına ilişkin katılım koşullarının yeraldığı binlerce broşür öğrencilere dağıtıldı ve okullara afişler asıldı.


Göç yönetimi ve insan ticareti ile mücadele

Stratejik ve coğrafi pozisyonu göz önüne alındığında ulusal  göç yönetimi ve bölgesel entegrasyon çabaları bakımından, Türkiye, yasadışı göç ve insan ticareti konusunda önemli çabalar sarfediyor ve insan ticareti veya insan kaçakçılığına bağlı düzensiz göç akışına ve   gerekli yardımlara insani çözümler arıyor.


BM Kadının Statüsü Komisyonu Kadına Karşı Şiddet ve Kız Çocuklarına Uygulanan Ayrımcılığı Büyüteç Altına Aldı

Binlerce hükümet delegesi ve kadın hakları savunucusu Mart ayı başında BM Genel Merkezinde bir araya gelerek kız çocuklarının korunması, karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık ve şiddetin sona erdirilmesi amacıyla çalışmalar yaptı.


Model BM Türkiye Konferansı

Üçüncü Model BM Türkiye (MBMTR) Konferansı 5-9 Şubat 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. MBMTR, Birleşmiş Milletler ve faaliyetlerinin gençler arasında daha etkin ve yaygın bir şekilde öğrenilmesi amacıyla bir araya gelen öğrenci gençlerden oluşuyor. MBMTR sayesinde gençler BM sisteminin bir simülasyonunu gerçekleştiriyor. Yurt içinden ve dışından yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans sayesinde farklı ülkelerden gençlerin birarada çalışmalarına imkan sağlıyor, ayrıca Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.

Gençlerle ve gençler için çalışmak BM Türkiye Temsilciliğinin öncelikleri arasında yer alıyor.


Birleşmiş Milletler ve dergimiz ile ilgili görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bize unic@un.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.© 2007 Birleşmiş Milletler Türkiye

Küresel sorunlara ortak çözümün bulunacağı yer Birleşmiş Milletler çatısı altındadır

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Dergimize konuk oldu. Birleşmiş Milletler (BM) ve BM’nin çalışma alanlarına yönelik sorularımızı cevapladı.

Demirel Sosyal Kalkınma Zirvesinde, Kopenhag 1995

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel:
BM’nin amacı dünyada barış kültürü oluşturmak

Bugün hepimiz dünya barışı hakkında konuşuyoruz. Fakat bu fikir 20. yüzyılda insanların zihnini giderek artan bir ölçüde meşgul etmeye başlamıştır. Bundan önce de çeşitli ölçeklerde savaşlar ve şiddet sıklıkla yaşanmakta idi. Ancak, 1. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım, Avrupa’da barışın nihai olarak tesisini sağlamak yönünde ilk somut adımların atılmasına ve Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına önayak olmuştur. Ancak Milletler Cemiyeti, esas olarak barış kültürünün kök salma şansı bulamamış olmasından dolayı başarısız olmuştur.


BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu yeni enerji kaynaklarını araştırıyor

Uzun vadede hem ekonomik ve sosyal kalkınmayı körükleyecek hem de iklim değişikliğine yol açan hava kirliliğini ve sera gazı salınımını azaltacak yeni enerji kaynaklarını araştırmak üzere 2 binin üzerinde hükümet ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (SKK) çalışmaları kapsamında 30 Nisan-11 Mayıs 2007 tarihlerinde New York’ta biraraya geldi.Küresel Ormancılık politikalarının tarihçesi

Orman Forumu 7. toplantısı 16-27 Nisan 2007 tarihlerinde New York’ta düzenlendi.

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İzleme Komitesi Buenos Aires’te toplandı

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi üyesi 191 ülke  temsilcisi  Sözleşme kapsamında sağlanan ilerleme ve uygulamaların daha  da  yaygınlaştırılması için atılması gerekli adımları ele almak üzere Beşinci İzleme Komitesi Toplantısı çerçevesinde 12-21 Mart 2007 tarihleri arasında Buenos Aires’de bir araya geldiUNFPA-Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği kadına karşı şiddeti önleyecek

Türkiye’de karar vericilerin liderliğinde devlet desteğiyle Kadına Karşı Şiddet’in önlenmesi için, geniş kapsamlı bir mekanizma oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen kampanya neticesinde 26 Aralık 2006 tarihinde Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitim Projesi” protokolü imzalandı.


INCB sahte ilaçlardaki artış konusunda uluslararası topluluğu uyardı

INCB raporunda öne çıkan bir diğer unsur reçeteye tabi ilaçların istismarında görülen yükseliş ve Afganistan’da uyuşturucu üretimindeki artış

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) 1 Mart 2007 tarihinde açıklanan yıllık raporunda bir çok ülkede ilaç pazarının önemli bir bölümünü oluşturan sahte ilaçların insan sağlığını ciddi derecede tehtid ettiğini bildirdi. 


FAO'nun Orta Asya ofisi törenle Ankara'da açıldı, Başbakan Erdoğan “Agricola” ödülü aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün Ankara'da kurduğu Orta Asya Alt Bölge Ofisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve FAO Genel Direktörü Jacques Diouf tarafından 11 Temmuz günü  törenle açıldı. FAO Alt Bölge Ofisi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile Türkiye arasında tarım alanında yapılan çalışmaların koordinasyo-nunu sağlayacak.


Türkiye’den Iraklı mültecilere 3 Milyon Dolar destek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’ye Iraklı mülteciler için yaptığı cömert katkıdan ötürü teşekkür etti. Cenevre’de 17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Irak’ta ve komşu ülkelerdeki Iraklı mülteciler ile ülkelerinde zorla yerinden edilmiş Iraklıların insani ihtiyaçları” konulu konferansta Türkiye, UNHCR’a (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) 2,500.000 ABD Doları ek bir katkı yapacağını açıkladı.


En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi İstanbul’da düzenlendi

BM En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) Dışişleri Bakanları Zirvesi 9-11 Temmuz 2007 tarihlerinde İstanbul Conrad Otelinde düzenlendi. Kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan UNDP Başkanı Kemal Derviş, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansın, UNDP ve BM'nin diğer örgütleri açısından da çok yararlı bir toplantı olduğunu söyledi.


Fotoğraflarla mülteciler

Fotoğrafçı ve gazeteci Bikem Ekberzade’nin ‘Mülteciler’ adlı fotoğraf sergisi Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Türk Amerikan Derneğinin (TAD) katkılarıyla Ankara’da gerçekleşti.

Ekberzade’nin yedi yıldır sürdürdüğü ‘Mülteci Projesi’ kapsamında çekilen fotoğraflar dünyanın farklı kesimlerinde ‘yaşanabilir bir hayat ararken yaşamlarını kaybeden’ insanların hayatlarından kesitler sunuyor. 1998 yılında Balkan Savaşı ile başlayan proje Ekberzade’nin fotoğrafladığı ve yazdığı “Yasadışı” isimli, İstanbul’da kaçak olarak yaşayan 2 kadının hayatının belgelendiği kitapla son buldu.

Bikem Ekberzade, Mayıs 2002’de EPN’in yayını EPN World Reporter tarafından ayın fotoğrafçısı seçildi.


UNIFEM heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Birleşmiş Milletler Kadınların Kalkınma Fonu (UNIFEM) heyeti, kadın haklarının geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde yürütecekleri çalışmaların anahatlarının belirlenmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olarak 5-9 Şubat 2007 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti. UNIFEM Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Program Dairesi Başkanı Osnat Lubrani başkanlığındaki heyet söz konusu ziyaret çerçevesinde BM Türkiye Temsilciliği Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu yetkilileri ile bir araya gelerek işbirliği imkanlarını araştırdı. Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu yetkilileri, BM reformunun öngördüğü şekilde işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını, bu konuda hali hazırda BM Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen çeşitli proje ve programların bulunduğunu belirttiler.BM Koordinasyon Görevlileri Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Irak, İran, Pakistan ve Türkiye’deki BM Koordinasyon Görevlileri 26-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da bir araya geldi. BM Türkiye bu toplantıda Koordinasyon Görevlisi Halide Caylan tarafından temsil edildi. Koordinasyon görevlilerinin bölgesel toplantısında, bölge koordinasyon görevlileri arasında işlemsel bir ağ oluşturulması, bilgi, deneyim ve çıkarılan derslerin paylaşılması, BM reformunun ve UNDAF'ın mevcut durumu ve gelişimi ile ilgili tecrübelerin paylaşılması, planlama, program ve alım-satım ile ilgili olarak yeni girişimlerin başlatılması ve BM'nin ulusal kalkınma sürecindeki rolü katılımcılar tarafından ele alındı.

Louise Arbour - José Antonio Ocampo

BM Sözleşmesi engelli kişilere karşı adil olmamızı sağlayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesinin Mart ayı sonu itibarıyla imzaya açılması bir devrim niteliğindedir.


BM raporu yoksulluk ile mücadelede sağlanan ilerlemeyi gösteriyor atılması gerekli adımları vurguluyor

Genevre’de 2 Temmuz’da açıklanan Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 2007 Raporunda, milyonlarca insanı aşırı yoksulluk ve açlığın pençesinden kurtarmayı amaçlayan Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine doğru ciddi bir ilerleme sağlandığı, ancak henüz küresel bir başarıdan söz etmek için erken olduğu belirtiliyor.


Okul Ekliyoruz! Kampanyasında hedef aşıldı: 121 okul

Türk halkının içten yardımlarıyla UNICEF ve NTV 121 ek okul yapabilecek yeterli bağışa ulaştı.
UNICEF ve NTV’nin işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen +Okul Ekliyoruz! kampanyasında 100 derslik hedef aşıldı. Kampanyaya SMS, sanal pos ve havale ile yapılan bağışlar sayesinde en az 121 derslik kuracak kadar maddi destek sağlandı.


Çocuk işçi sayısında düşüş devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) desteği ile Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) kapsamında 2006 Ekim-Aralık aylarında gerçekleştirilen “Çocuk İşgücü Anketi” sonuçları Nisan ayı sonunda açıklandı.


Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir adım: “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi”

Çocuk işçiliği, özellikle de en kötü biçimlerde çalışan çocukların durumu, değişim sürecinde bulunan Türkiye’nin çözüm bulması gereken sorunlardan biri. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), 182 Sayılı Sözleşmesi gereğince en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 18 yaş altındaki tüm çocuklar için yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi ve etkin önlemlerin alınmasına ilişkin acil eylemde bulunulmasını gerekiyor.


BM raporu: Trafik kazaları gençleri vuruyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan rapora göre, dünya genelinde her yıl trafik kazaları sonucu yaşları 10-24 arasında değişen 400 bin genç hayatını kaybediyor, milyonlarcası sakat kalıyor ya da yaralanıyor.


Sürdürülebiler kalkınma: Türkiye’nin önceliği

UNDP Türkiye ve DPT, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 15. toplantısında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını anlattı.


BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Dünya Çevre Günü mesajı
5 Haziran 2007

İnsan kaynaklı faaliyetlerin yol açtığı sera gazı salınımı dünyamızı daha sıcak bir yer haline getiriyor. Son 600 bin yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bulunan atmosferdeki karbondiyoksit miktarı hızla arıtmaya devam ediyor.


Suyun savaşlardan işbirliğine uzanan öyküsü: Paylaşılan kaynakların barışın inşasına katkıları

Her ne kadar sınır aşan su yataklarının ülkeler arasında ihtilafı tetikleyici olduğuna inanılsa da, aslında su çoğu zaman karşımıza birleştirici bir unsur olarak çıkıyor.  

Genel Sekreter Ban Ki-moon'un Dünya Su Günü mesajı

Bu yıl Dünya Su Günü “Su Kıtlığı ile Mücadele” başlığına özel vurgu yapılarak kutlanıyor.

Su kıtlığı fiziksel, ekonomik veya kurumsal nedenlere bağlı olabilir ve zaman ve mekana göre farklılık gösterebilir.


BMOP Yerel Eşitlik Eylem Planları

BM Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı ((BMOP)’nın yürütüldüğü 6 ile ait Yerel Eylem Planı taslakları hazırlandı.


BM Irak Temsilcisi barış çabaları kapsamında Türkiye’yi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Irak özel temsilcisi Eşref Gazi, Irak’ta barışın sağlanmasına yönelik çabalar kapsamında 14-16 Şubat 2007 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Daha önce bölge ülkeleri Suriye ve Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Eşref, Ankara’da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile biraraya gelerek “komşu ülkelerin Irak’ta şiddetin sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması” amacıyla yapabileceği katkıları görüştü. Gül ve Eşref, görüşmede Irak’ta diyalog, uzlaşma ve barış ortamının yaratılabilmesi için komşu ülkelerin daha fazla katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı. Gazi, komşu ülkelerinin Irak ile ilgili görüşlerini öğrenmek ve Irak’ta istikrar sağlanması için ne gibi katkılarda bulunabileceklerini belirlemek üzere bölge ülkelerine ziyaretlerde bulundu.


KÜNYE

BM Türkiye Dergisi editörleri (alfabetik sıraya göre)

Ahmet Parla
Aygen Aytaç
Gökçe Yörükoğlu
Gözde Doğan
Halide Caylan
Meltem Ağduk
Metin Çorabatır
Müveddet Farrell
Nezih Tavlaş
Selin Arslan
Sema Hosta
Şehnaz Tanılkan

Tasarım: İlker Bekarslan