| Başa Dön |


Birleşmiş Milletler ve dergimiz ile ilgili görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bize yazın.


BM Genel Kurul Başkanlığına Miguel
d’ Escoto Brockmann seçildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 4 Haziran 2008 tarihinde yapılan oturumda 63. Dönem Genel Kurul Başkanlığına Miguel d’ Escoto Brockmann seçildi. Brockmann, 1979- 1990 yılları arasında Nikaragua Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş deneyimli bir devlet adamı ve politikacı olarak tanınıyor.


Mehmet Ali Üstün © UNICEF Türkiye 2008

Basketbolun Birleştirici Gücü
Mehmet Okur - UNICEF İşbirliği

NBA ile UNICEF 2001 yılından beri NBA’in sosyal sorumluluk projesi olan “NBA Önem Verir” kapsamında ortaklıklarını sürdürmektedir.


Mesajın Barış Olsun

Birleşmiş Milletler, 21 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanında insanları barış için herekete geçirmek üzere “Mesajın Barış Olsun”


 

STK Gönüllülerine Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitimi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin (AB) mali katkısıyla Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yürütülenKoordinasyon görevlileri İstanbul'da biraraya geldi

BM Ankara Ofisi, yıllık Bölgesel ve Alt-bölgesel Koordinasyon Görevlileri Toplantısı’na 3 – 5 Eylül 2008 tarihleri arasında İstanbul’da ev sahipliği yaptı. Bu yılki Alt-bölgesel Koordinasyon Görevlileri toplantısı Bölgesel toplantıyla birleştirilerek katılımcılara tecrübelerini daha geniş bir yelpazede paylaşma imkanı sunulmuş oldu.


AİLE PLANLAMASI HAYAT KURTARIR !

Türkiye’de her gün 1 anne gebeliğe ve doğuma bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitiriyor. Araştırmalar ölen kadınların dörtte üçünün gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmadığını, yarısının da bu gebeliği istemediğini ortaya çıkardı.


Kamu Alımları Web Sitesi Açıldı

UNDP’nin Alım Kapasitesi Geliştirme Merkezi (PCDC), ulusal ve yerel kamu alım süreçlerinin geliştirilmesine, yönetimine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan kamu alımları çevrimiçi kaynak web sitesini geçtiğimiz ay kullanıcılara açtı.


Çatışmaların baş kurbanı çocuklar

Değişen Savaş Koşulları Çocukları Daha Fazla İncitiyor

Silahlı Çatışmalarda Çocukların Durumu (Children and Armed Conflict) Genel Sekreterliği özel temsilcisi Radhika Coomaraswamy İnsan Hakları Konseyi’ne sunmak için hazırladığı raporun sunumunda yaptığı konuşmada


Zengin ile yoksul arasındaki farkın açılması Asya-Pasifik bölgesinde en çok çocukları etkiliyor

Dünya çocuklarının yarısının yaşadığı Asya ve Pasifik bölgelerinde çocuk sağlığı alanında ilerleme sağlanmış olsa da zengin ile yoksul arasındaki farkın açılması sonucu özellikle fakir ailelerinin çocuklarının gerekli sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı belirtiliyor.


UNIFEM: Kadın haklarının korunması için atılan adımlar yeterli değil

Birleşmiş Milletler Kadınların Kalkınma Fonu (UNIFEM) tarafından yayımlanan bir raporda, hükümetler ve çokuluslu kuruluşlar kadın hakları konusunda verdikleri taahhütlere uygun davranmaya çağrıldı.


İntiharları önlemenin bedeli sanılandan düşük

Dünya genelinde intihar sonucu kaybedenlerin yüzde 85’ini az veya orta gelirli ülkelerde yaşayanlar oluşturuyor. İntihar girişiminden kurtulan şahıslara


UNODC: Sentetik uyuşturuucu kullanımı artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi (UNODC) tarafından bugün yayınlanan rapora göre Batı ülkelerinde sentetik uyuşturucu kullanımı oranı sabit kalırken Doğu ve Güneydoğu Asya ile Körfez ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu’da ciddi artışlar görülüyor


2008 AIDS Raporu: Geçen yıl AIDS nedeniyle 2 milyon kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 2008 AIDS raporunda, dünya genelinde HIV/AIDS ile yapılan mücadelede önemli yol katedildiği, ancak sağlanan ilerlemenin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı bildirildi.Yüzbaşı Paul Ung’u tanıyalım

Bir çok yönden Paul Ung’un hayatının dönüp dolaşıp başladığı yere geldiği söylenebilir. Gençliğinde Kamboçya’da, Vietnamlı bir mülteciyken Birleşmiş Milletlerin korumasındaydı. O, bugün ise savaşın harabeye çevirdiği Liberya’da Birleşmiş Milletler adına insanlara yardım ediyor.© 2008 Birleşmiş Milletler Türkiye

Genel Kurulun açılışını Genel Sekreter Ban yaptı

Ban: Sorunların çözümü için liderlik şart


Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay

Barış Günü, Barış Çanı töreniyle kutlandı

Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve Türk-Japon Vakfının Ankara’da düzenledikleri bir törenle kutlandı.


Genç İletişimciler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Buluştu

Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”nin ikincisi 30 Haziran – 5 Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


UNICEF: Gelişmekte Olan Ülkelerde Anne Ölüm Riskine ilişkin Rapor

Anne ölümlerinin hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir; Sahra Güneyi Afrika ile Güney Asya’nın anne ölümlerindeki payı yüzde 80’dir.


BM: Yoksullukla mücadele için acil önlem alınması gerekiyor

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir raporda dünya genelinde yoksullukla mücadelenin artan gıda ve petrol fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştığı bildiriliyor.


Birleşmiş Milletler Bilgilendirme Toplantısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı 22 Temmuz, Salı günü ODTܒde yapıldı.


Karikatür Jean Plantu'nun izniyle yayımlanmıştır
BM Güvenlik Konseyi ilk barışgücü Harekatı emrini
29 Mayıs 1948
tarihinde verdi

BM Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini
10 Aralık 1948
tarihinde ilan ve kabul etti.Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre, yoksul ülkelere dış borçlarının azaltılması için kapsamlı destek veriliyor ancak, söz konusu ülkelerin uluslararası ticaret ve kalkınma yardımı konularında karşılaştıkları engeller hala varlığını sürdürüyor.Yıllık rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı yatırım rekor seviyelere ulaştı

Küresel doğrudan yabancı yatırım oranı 2007 yılında yüzde 30 artış göstererek 1,833 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)


BM Genel Merkezi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: İnsan Hakları Kanununun Temeli

İnsan Haklari Evrensel Bildirgesi (İHEB)’nin, insan hakları yasalarının temelini oluşturduğu genel kabul gören bir görüştür. 60 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çok sayıda yasal bağlayıcılığı olan uluslararası insan hakları anlaşmasına ve insan haklarının dünya çapında gelişmesine ilham kaynağı olmuştur.


İNSAN ONURUNA SAYGI VE ADALET

“İnsan Onuruna Saygı ve Adalet”,  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB)’nin insanlık onuru ve adalete yönelik duruşunu bir kez daha vurgulamaktadır.


Kadınlar İçin Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin (AB) mali katkısıyla Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yürütülen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında “Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı” hazırlandı.


Büyükelçi Kenan Tepedelen, Mahmood Ayub (ortada) ve Rolf Traeger

LDC Reporu Ankara açıklandı

En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) 2008 Raporu, Ankara’da yapılan bir tören ile kamuoyuna tanıtıldı.


Bernadette Sene’yi tanıyalım

Savaşın genelde ilk kurban olarak gerçekleri seçtiği söylense de Bernadette Sene, çatışma ortamından en fazla zarar görenlerin çocuklar olduğunu hatırlatıyor bize. Demokratik Kongo Cumhuriyetin’de Birleşmiş Milletler Barışgücünde görev yapan Senegalli Çocuk Koruma yetkilisi Sene, çocuklara yönelik cinayet, kaçırma, cinsel taciz, şiddet dahil her türlü saldırıyı ve istismarı önlemeye çalışıyor.


Birleşmiş Milletler ve dergimiz ile ilgili görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bize unic.ankara@unic.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Gül BM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Gül BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 63. dönem BM Genel Kurulu vesilesiyle Genel Kurul üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.

Gül Genel Kuruldaki konuşmasında Türkiye’nin Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine destek istedi.


Dünya Gıda Güvencesi : İklim Değişikliği ve Biyoenerjinin etkileri

İklim değişikliği herkesi etkiler. Ancak iklim değişikliğinden en kötü etkilenenler, hâlihazırda savunmasız ve gıda güvencesi olmayan yüz milyonlarca küçük ölçekli çiftçi, balıkçı ve geçimini ormandan sağlayan kişiler olacaktır.Halkın Bilinçlendirilmesi ve 157 Yardım Hattının Tanıtılmasına yönelik yeni kampanya

Türk resmi makamlarınca İnsan Ticareti Mağdurlarının kurtarılamasına yönelik olarak kurulan 157 Acil Yardım Hattı’nın geniş kitlelere tanıtımını da üstlenen yeni14 Köydeki Yaşam Kalitesi İyileşiyor

Güneydoğu Anadolu’daki on dört köyün yaşam kalitesi, Türkiye Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle iyileştirilecek.


OKUL DIŞINDA KALAN ÇOCUK SAYISINDA AZALMA VAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007-2008 öğretim dönemine ilişkin Örgün Eğitim İstatistikleri eğitim sisteminin çeşitli kademelerindeki okullulaşma oranları ve eğitime erişimde cinsiyet ayrımcılığı konusunda bugüne kadarki en net tabloyu ortaya koyuyor.

Barıgücünün 60. yıldönümü sergisi

Birleşmiş Milletler Barışgücünün 60. yıldönümü vesilesiyle UNIC Ankara'da bir resim sergisi açıldı. Sergiye, yıl sonuna kadar geçecek süre içinde çeşitli üniversitelerde yer verilecek.

Türkiye, WFP’nin Afrika’daki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere $ 3,5 milyon bağışta bulundu

Birleşmiş Milletler Gıda Programı (WFP), Türk hükümetinin, Afrika’ya gıda yardımında kullanılmak üzere yaptığı 3,5 milyon ABD doları tutarındaki bağışı şükranla karşıladığını bildirdi.


BM’den Avrupa’da ırkçılıkla mücadele konferansına destek

BM desteği ile Bologna’da başlayan konferansta Avrupa’da günlük yaşamda karşılaşılan ırkçı davranışlarla mücadele yolları araştırılıyor.


Navaethem Pillay

BM’nin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Navaethem Pillay oldu.

Güney Afrikalı insan hakları savunucusu ve hukukçu Pillay, 30 Haziran`da boşalan İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine geldi. Louise Arbour’ın yerine BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un tavsiyesi ve Genel Kurulun aldığı karar ile Pillay Eylül ayında resmen yeni görevine atanmış oldu.


Afganistan’da afyon ekimi beşte bir oranında azaldı

BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi (UNODC)’nce bugün Kabil’de düzenlenen basın toplantısında açıklanan 2008 yılı Afganistan Afyon Raporuna göre söz konusu ülkede afyon üretiminde yüzde 19 azalma oldu. 2007 yılında 193 bin hektar alanda haşhaş ekimi


Medeniyetler İttifakı medya ve bilgi okuryazarlığını geliştirmek amacıyla web tabanlı bir girişim başlatı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı araştırmacılar, kanaat önderleri, öğrenciler ve diğer tüm tarafların birbirleriyle medya okuryazarlığı konusunda görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla web tabanlı bir girişim başlattı.Darfur’daki BM-Afrika Birliği barışgücünün görev süresi bir yıl uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sudan’ın Darfur bölgesindeki BM-Afrika Birliği Barışgücünün görev süresini Temmuz ayından itibaren bir yıl uzattı.  

Yaşamdaki eşitsizlikler 7'den 70'e herkesi etkiliyor

Glasgow’da doğan bir çocuk kendisinden sadece 13 kilometre uzaklıktaki bir başka çocuğa göre muhtemelen 28 yıl daha az yaşayacak. Lesoto’da yaşayan bir genç kız Japonya’daki yaşıtına göre yaklaşık 42 yıl önce hayata gözlerini kapayacak.


DSÖ ve DB küresel sağlık için güç birliği yapıyor

Uluslararası AIDS konferansında bir araya gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankası (DB) temsilcileri, kriz eşiğinde olan dünya sağlık sisteminin sorunlarına çözüm bulunması amacıyla güç birliği yapıyor.


Foto:UNICEF

UNICEF/WHO: Temiz suya ulaşım artırılmalı

Yeterli kanalizasyon ve çöp toplama alt yapısının eksikliği ve günde yaklaşık 1,2 milyar insanın dışkılarını tuvalet dışı yerlere yapıyor olmaları insan sağlığına karşı en ciddi tehtidi oluşturyor.


DÜNYA’NIN EN ÇOK TERCÜME EDİLEN BELGESİ

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) dünyanın en çok tercüme edilen metnidir. İHEB, BM’nin dünyada milyarlarca insan tarafından konuşulan altı resmi dilinden (Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça) El Salvador ve Honduras’ta yaklaşık 50 kişinin konuştuğu Pipil diline kadar birçok dile çevrilmiştir.KÜNYE

BM Türkiye Dergisi editörleri (alfabetik sıraya göre)

Ahmet Parla
Aygen Aytaç
Gökçe Yörükoğlu
Halide Çaylan
Meltem Ağduk
Metin Çorabatır
Müveddet Farrell
Nezih Tavlaş
Pınar Perçinel
Selin Arslan
Sema Hosta
Şehnaz Tanılkan