ÜST MENÜ

Arap Devletleri bölgesi ve Avrupa ve Orta Asya’dan ülkeler tarımsal kalkınmada ve gıda güvenliğinde işbirliğini görüştü

Cezayir, Macaristan, Fas, Türkiye ve Özbekistan’daki teknik işbirliği ajansları, tarım bakanlıkları ve mükemmeliyet merkezlerinden gelen temsilciler, İzmir’de düzenlenen üç günlük toplantıda kırsal kalkınma ve iyileştirilmiş gıda güvenliği ile ilgili başarılı yerel çözümlerin transferi konusunda birkaç ortak faaliyete ve girişime başlamak için anlaşmaya vardı. Bu kararlar İzmir’de düzenlenen üç günlük Bilgi Paylaşım ve Koordinasyon Toplantısı sonucunda alındı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla ev sahipliği yaptı. Toplantı, Tarımsal Kalkınma ve İyileştirilmiş Gıda Güvenliği için Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC-ADFS) ortaklık girişimi kapsamında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) tarafından da desteklendi.

undpizmir

Photo by UNDP

 Toplantının 2015 yılında Türkiye’de yapılması, Kasım 2014’te Washington’da yapılan SSTC-ADFS ortaklık girişiminin resmi açılış töreni sırasında kararlaştırılmıştı. Bu girişimi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) birlikte başlatmıştı.

 Türkiye, toplantıda çiftçi örgütlerinin yönetimi konusundaki uzmanlığını diğer ülkelerle paylaştı ve katılımcı ülkeler için İzmir’deki üç çiftçi örgütüne saha gezisi düzenlendi. Etkin su kaynakları yönetimi, tarımsal biyoteknoloji ve hayvancılığın gelişimi de toplantı sırasında tartışılan ve SSTC-ADFS girişimi kapsamında olan diğer konular arasındaydı.

 Toplantı ayrıca, Güney-Güney işbirliği ve uluslararası teknik işbirliği konularının koordinasyonundan sorumlu ulusal kuruluşlardan gelen temsilciler için, diğer katılımcılarla tanışma fırsatı da sağladı. Temsilciler, bölgeler arasındaki Güney-Güney bilgi paylaşımının ulusal kalkınma öncelikleri doğrultusunda olması için,daha geniş platformlar kurulması konusunda görüşlerini ve pratik önerilerini paylaştı.

 Geçtiğimiz 20 yılda gelişmekte olan pek çok ülke, büyük çoğunluğu Güney’de olan diğer ülkelerle de paylaşılabilecek potansiyelde çok önemli deneyim, uzmanlık, teknik bilgi ve teknoloji geliştirdi. Bu nedenle, Güney-Güney işbirliği bölgesel ve bölgeler arasındaki kalkınma için birincil kaynak haline geliyor.

 Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

• Safaa Habib, Danışman, Arap Devletleri’nde Kırsal Kalkınmada Güney-Güney İşbirliği, Arap Devletleri Bölümü, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi, +20 10 0607 7761 safaa.habib@undp.org

 • Faik Uyanık, İletişim Uzmanı, UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi, İstanbul +90 530 499 25 48, faik.uyanik@undp.org

 • Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Tel: +90 232 831 10 52 | e-posta: izmirutaem@gthb.gov.tr | İnternet sitesi

 Güney-Güney İşbirliği ile ilgili daha fazla bilgi için: ssc.undp.org

 Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği: Güney-Güney işbirliği bilgi, yetenek, kaynak, teknik bilgi paylaşımı aracılığı ile ve hükümetler, bölgesel kuruluşlar, sivil toplum, akademi ve özel sektörle yapılan işbirlikleri de dâhil olmak üzere bölge ve bölgeler arası fayda için bölgesel ve bölgeler arası ortak eylemler aracılığı ile iki ya da daha fazla gelişmekte olan ülkenin kendi ulusal kapasite geliştirme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışması sürecidir. Güney-Güney işbirliği, Kuzey-Güney işbirliğinin bir alternatifi değil tamamlayıcısı. Üçlü İşbirliği, kalkınma işbirliği programlarını ve projelerini uygulamak için gelişmiş ülke(ler) veya uluslararası örgüt(ler) tarafından desteklenen iki ya da daha fazla gelişmekte olan ülke arasındaki Güney işbirliğini kapsıyor. Kanıtlar gösteriyor ki kalkınma işbirliğinin Güneyli sağlayıcıları gelişmekte olan ülkelere yardımcı olurken pek çok durumda çok taraflı ve/veya kalkınmış ülkelerden paydaşların finansal ve teknik desteğine ve uzmanlığına ihtiyaç duyuyor. Kuzeyli paydaşlar da Güney’in giderek artan kurumsal kapasitesinden yararlanmış oluyor ve pek çok Güney paydaşının kaynaklarını geliştirerek kalkınma yardımlarının dağıtımının etkilerini artırıyor.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb