ÜST MENÜ

Biyolojik Çeşitliliği korumada 25 yıl geride kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı,Olimpos Antik Kenti girişi. Bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile tanınıyor.  Fotoğraf: UNIC Ankara/Tuba Coşkun

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı,Olimpos Antik Kenti girişi. Bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile tanınıyor. Fotoğraf: UNIC Ankara/Tuba Coşkun

Biliyor musunuz? 22 Mayıs, 2001’den bu yana Biyolojik Çeşitlilik Uluslararası Günü olarak kutlanıyor. Biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade ediyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitlilikten sürdürülebilir olarak faydalanılması, genetik kaynakların kullanımıyla ortaya çıkan faydaların adil ve hakkaniyetli olarak paylaşılması konularında uluslararası hukuki belge olan ve bu yıl 25. Yıldönümü kutlanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 196 ülke tarafından onanmış bulunuyor.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi hakkında halkın eğitilmesi ve sözleşmenin uygulanması konusunda farkındalık sağlamanın önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mayıs gününü 20 Aralık 2000 yılındaki kararıyla Biyolojik Çeşitlilik Uluslararası Günü olarak ilan etmişti.

İnsan faaliyetleri yüzünden türlerin sayısının git gide azaldığı günümüzde biyolojik çeşitliliğin bugünkü ve gelecek nesiller ne kadar önemli olduğu artık geniş çevreler tarafından kabul ediliyor.

25 yıldır sözleşmenin ışığında yapılan çalışmalar çok önemli sonuçlar sağladı. Bunlar arasında, Dünyadaki biyomların korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması konusunda bilimsel rehber ilkelerin geliştirilmesi, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ile genetik kaynakların kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyetli paylaşımını öngören Nagoya Protokolünün yürürlüğe girmesi sayılabilir.

Ekim 2010’da Japonya’nın Nagoya Kentinde toplanan Sözleşmenin 10. Taraflar Konferansı’nda 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri 2011-2020 kabul edilmiştir. Bu Plan biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi için hedef belirleme ve sözleşmeyi uygulamak için temel mekanizmalar üzerinde durmuştur. Plan biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını durdurmak için acilen ve etkin olarak harekete geçilmesi için çağrı yapmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 15’incisi olan Karasal Yaşam hedefi içinde bioçeşitlilik kaybınının durdurulması ve karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımı yer almaktadır.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb