ÜST MENÜ

BM Enformasyon Dairesinin STK Konferansında 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine vurgu yapıldı

DPINGOClosingCeremonyHerkes için kapsayıcı ve eşit kaliteli eğitimin sağlanmasını öngören Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin dördüncüsü Kore Cumhuriyeti’nin Gyeongju kentinde benimsenen küresel eğitim eylem planı ile bir kere daha vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İletişim ve Enformasyon’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Cristina Gallach bu yıl 66.’sı düzenlenen BM Enformasyon Dairesi (DPI) Sivil Toplum Kuruluşları Konferansında yaptığı konuşmada “Bu Konferans Birleşmiş Milletler’in akademisyenler ve STK’larla ortaklıklara yatırım yapmasının değerini gösteren bir örnektir” dedi.

Toplantıda benimsenen Gyeongju Eylem Planı, tüm dünyadaki STK’ların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamaya koyma taahhütlerini yerine getirmeleri için hükümetlere lobi faaliyetinde bulunma ve sahadaki STK’ları SKH’leri seferber etmede kullanacakları somut rehber ilkeler sağlıyor.

Gallach, “Birleşmiş Milletler 2030 Gündemini savunma ve başarıyla uygulama çabalarında STK’lar ve akademi dünyasını desteklemeye ve onlarla ortaklık kurmaya devam edecektir” dedi.

Söz konusu konferansın tarihinde ilk kez katılımcı gençler de bir Gençlik Bildirgesi yayınladı. Gallach, çok sayıda gencin konferansa katıldığını ve bu durumunda gençlerin BM ile ortaklık yapmaya önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Konferansın eş başkanı ve Long Island Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Scott Garlin de yaptığı konuşmada konferansa tüm dünyadan katılan STK’ların bildirgenin son halini almasında tutku ve deneyimlerini ortaya koyduklarını kaydetti ve ortaya çıkan eylem planının gurur verici olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ise konferansın STK’ların 2030 Gündemindeki yerinin altını çizmekle kalmayıp aynı zamanda da küresel vatandaşlık eğitimine yatırım yapılmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

Eylem Planı konferans öncesi ve sırasında uygulanan küresel çok paydaşlı bir istişare süreci ile oluşturuldu. Konferansın nihai oturumunda benimsenen plan sivil toplumun yanında BM Genel Sekreteri, BM Sistemi ve Üye Devletler ile de paylaşılacak.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb