ÜST MENÜ

BM Genel Kurul Başkanı: Farklı dini inançlara saygı dünya barışının “temeli” ve “önkoşuludur”

Dini liderlers. BM Foto/Rick Bajornas

Dini liderler. BM Foto/Rick Bajornas

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Mogens Lykketoft “Barış için Dinler Üst Düzey Görüşmeleri”nde yaptığı konuşmada farklı dini inançlara ve kültürlere karşılıklı olarak saygı gösterilmesinin dünya barışının sağlanmasının temelini ve insanlığın ve BM’nin amaçladığı bir çok hedefe ulaşılmasının önkoşulu olduğunu söyledi.

Lykketoft, 6 Mayıs’ta düzenlenen oturumun açılışında yaptığı konuşmada, BM’nin kurulduğu tarihten bu yana insanlık için daha iyi bir geleceğin inşası, uluslararası barışın korunması, insan haklarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için çalıştığını söyledi.

“Tüm bu çabaların payandasını farklı kültürler, medeniyetler, inançlar ve insanlar arasında karşılıklı anlayışı, hoşgörüyü, saygıyı ve diyalogu teşvik etmek oluşturuyor” diyen Lykketoft, artık söz konusu kavramların insanlar ve BM tarafından ulaşılması amaçlanan hedeflere erişilebilmesinin önkoşulu haline geldiğini vurguladı.

Lykketoft, son dönemlerde dünyanın dört bir yanında meydana gelen terör saldırılarının kültürler ve dinler arası diyalogun ve uyumun güçlendirilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini ortaya koyduğunu ve bu yöndeki çabaların daha önce olmadığı oranda önem taşıdığını belirtti.

Lykketoft, ciddi bir sorun olarak ifade ettiği aşırılıkçı şiddet ile mücadele edilebilmesi için tüm ülkelerin ve dini inançların ortak hareket etmesi ve stratejiler geliştirmesi gerektiğini söyledi ve bu bağlamda, Küresel Terörle Mücadele Stratejisi 10 yıl değerlendirme toplantısının ve Genel Sekreterin Aşırılıkçı Şiddetin Önlenmesi için Eylem Planı’nın söz konusu alanda hem üye devletler hem de BM Sistemi için yol gösterici olabileceğini ifade etti.

Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Temsilcisi Nasır Abdulaziz El-Nasır da açılışta yaptığı konuşmada farklı dini inançların ve kültürlerin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermelerinin dünya barışının temelini oluşturduğunu, uzun vadede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin önkoşulunu ise dini inançlar aralarındaki farklılıkların kabulünün oluşturduğunu söyledi.

Forum’da ayrıca nefret söylemi ile nasıl mücadele edileceği konusunda da bir oturum da düzenlendi.

El-Nasır, nefret söylemi ile nasıl mücadele edileceği yönünde önerileri içerecek bir ders kitabının İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olarak hazırlanacağını açıkladı.

, ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb