ÜST MENÜ

BM Genel Kurulu tüm devletlerden Kudüs’ün statüsü konusundaki BM kararlarına riayet etmelerini istedi

BM Genel Kurulu. BM Foto/Manuel Elias

BM Genel Kurulu. BM Foto/Manuel Elias

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün yapılan oylamada büyük bir farkla aldığı karar ile tüm ülkelerden Kudüs’ün statüsü konusundaki Güvenlik Konseyi kararlara riayet etmelerini istedi.

193 Üyeli Genel Kurul’da 35 çekimser ve 9 hayır oyuna karşılık 128 gibi rekor sayıda evet oyuyla alınan kararda Kudüs’ün statüsü konusunda yakınlarda alınan kararlardan “derin esef” duyulduğu ve Kutsal Şehrin “taraflar arasında BM kararları doğrultusunda yapılacak müzakereler sonucu belirlenecek nihai statü konusu olduğu” vurgulandı.

Bugün Genel Kurul’da yapılan oylamadan önce benzer bir karar tasarısı 18 Aralık’ta Güvenlik Konseyi’ne sunulmuş ancak ABD’nin vetosu nedeniyle reddedilmişti.

Aynı gün Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı ve Yemen’in BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi  Halid Hüseyin Muhammed Alvemani de Arap Grubu dönem başkanı sıfatıyla Genel Kurul Başkanından, “Barış için Biraraya Gelin” girişimi kapsamında “ivedi olarak” Genel Kurul 10. acil özel oturumla toplamaya çağırmıştı.

Genel Kurul tarafından 1950 yılında alınan 377 sayılı karar ile uygulamaya konan “Barış için Biraraya Gelin” girişimi Güvenlik Konseyi Üyelerinin veto yetkisini aşmak amacıyla kullanılıyor. Bu yolla, Güvenlik Konseyinde bir girişimin daimi temsilciler arasında birliktelik oluşturulamadığı için başarısızlıkla sonuçlanması halinde Genel Kurul, üye devletlere ortak adımlar konusunda uygun önerilerde bulunmak üzere acil bir oturum düzenleyebiliyor.

Daha önce 9 kez benzer oturumla toplanan Genel Kurul bugün 10. kez acil oturum düzenledi.

En son benzer bir toplantı 2009 yılında Genel Kurulun talebi ile Doğu Kudüs ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları konusunda toplanmıştı.

Genel Kurul kararları bağlayıcı olmuyor.

Bugün Kudüs konusunda alınan karar ile tüm devletlerden ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları ve kararlara ters düşecek eylemlerde bulunmamaları istendi.

Kararda ayrıca Kudüs’ün karakterini, demografik yapısını ve statüsünü değiştirme maksadı olan hiç bir karar ve eylemin yasal bir etkisi olmadığı, geçersiz olduğu ve mutlaka iptal edilmesi  gerektiği belirtildi.

Karar ile ayrıca Üye devletlerden, 1980 yılında alınan 478 sayılı Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda diplomatik temsilciliklerini Kudüs’e taşımaktan kaçınmaları istendi

Genel Kurul iki devletli çözüm üzerinde olumsuz etkileri olacak yaklaşımlardan vazgeçilmesini, Ortadoğu’da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması çabalarına vakit geçirmeden destek verilmesini istedi.

, ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb