ÜST MENÜ

BM Genel Sekreter Vekili: En büyük küresel sorun olan yoksulluğu ortadan kaldırmak için daha fazla çaba harcanmalı

Hindistan’ın Kalküta kentinde çok yoksul bir aile. Fotoğraf: BM/Kibae Park

Hindistan’ın Kalküta kentinde çok yoksul bir aile. Fotoğraf: BM/Kibae Park

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter yardımcısı Amina Mohammed yoksulluğu ortadan kaldırmanın hala en büyük küresel sorun olduğunu söyledi ve sorunun çok boyutlu doğasını anlayan kolektif ve kapsamlı bir yaklaşımla ele alınması için çağrı yaptı.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) 2017 Entegrasyon toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Mohammed “Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, gıda güvensizliği ve yavaş ve ne olacağı önceden tahmin edilemeyen küresel ekonominin tüm aktörler tarafından entegre bir müdahale ve katılıma ihtiyaçları var. Bu sürdürülebilir kalkınma için de zorunlu” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter yardımcısı geniş tabanlı ortaklıkların ve yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını kapsayan sinerjinin oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Birinci Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin yoksulluğun her şeklinin her yerde ortadan kaldırılması olduğunu hatırlatan Mohammed, bu konuda yapılan çalışmaların ayrıca ulusal yaklaşımların ve kısa süre önce benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinin birbirini nasıl desteklediğini ölçme fırsatı da sağlayacağını kaydetti.

“Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki politika belirleyicilerinin yoksulluğu ortadan kaldırmak için tutarlı ve bütüncül yaklaşımları desteklemelerini sağlayacak seçeneklere ihtiyacı var. Beklenti çok yüksek ve şimdi de tam zamanı. Ülkeler düzeyinde sonuçların alınması için kolektif bir sorumluluğumuz var” dedi.

Açılışta konuşan ECOSOC Başkan yardımcısı Nabeel Munir de sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın birbiri ile bağlantılı doğası nedeniyle entegre politika çerçevelerinin öneminin altını çizdi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey 2017 Entegrasyon toplantısı kilit konumdaki paydaşları bir araya getirerek yoksullukla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde mücadele ederken karşılaşılan zorluklar ve fırsatları belirlemeleri ve tartışmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu yılki toplantılarda en az gelişmiş ülkelerin özellikle üzerinde duruluyor. Ayrıca yoksulluğun ortadan kaldırılması entegre politikalarına rehberlik edecek en iyi uygulamalar, öğrenilen dersler, tavsiyeler ele alınıyor.

Entegrasyon toplantılarındaki çıktılar Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Üst Düzey toplantıları ile Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi forumunda ele alınacak.

 

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb