ÜST MENÜ

BM: İklim değişikliği ve yoksullukla mücadelenin başarılı olabilmesi için küresel finans sistemlerin revizyondan geçmesi gerekiyor

 

financeSDG2019

Birleşmiş Milletler tarafından, 60’dan fazla uluslararası kuruluşun ortaklığından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı 2019 Raporunda”, hükümetlerin 2030 yılına kadar iklim değişikliği ile mücadele edebilmeleri ve yoksulluğu ortadan kaldırabilmeleri için küresel finans sistemlerinin  kökten revizyondan geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Söz konusu raporda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin en önemli yanlarından birinin sürdürülebilir kalkınmayı ön plana çıkaran küresel ve ulusal politikalarla desteklenen finans sistemini inşa etmek olduğu belirtiliyor.

Raporda, Genel Sekreter António Guterres’in, küresel ticaret ve finans sisteminin, sürdürülebilir kalkınmayı ve adil bir küreselleşmeyi destekleyici nitelikte olması gerektiği yönündeki görüşüne de yer veriliyor.

Raporda finans sisteminin revizyonu için önerilerde de bulunuluyor.

Söz konusu öneriler arasında uzun vadeli yatırımlara öncelik verilmesi, ana risk faktörü olarak sürdürülebilirliğin temel alınması, çokuluslu ticaret sisteminin gözden geçirilmesi ve piyasaların hakimiyetinin bir kaç büyük şirkette yoğunlaşmasının önüne geçilmesi bulunuyor.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb