ÜST MENÜ

BM: Kanser büyüyen küresel bir tehdit

Fotoğraf: National Cancer Institute/Bill Branson Kanseri erken teşhiste kendi kendine yapılan meme muayenesi büyük önem taşıyor.

Fotoğraf: National Cancer Institute/Bill Branson
Kanseri erken teşhiste kendi kendine yapılan meme muayenesi büyük önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) bu yıl 18 milyon yeni kanser vakası çıkmasının beklendiğini ve 2018 yılında çeşitli kanser türlerinden 9.6 milyon kişinin ölmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün kanser konusundaki ihtisas ajansı olan IARC’ye göre kanser artmaya devam eden küresel bir sağlık tehdidi.

IARC Direktörü Dr. Christopher Wild konuyla ilgili olarak bu yeni rakamların kanser vakalarındaki artışla ilgili daha çok yapılması gereken şey olduğunu gösterdiğini ve bu hastalığı kontrol altına almak için tedavilere ek olarak etkili önleme ve erken tanı politikaların acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.

IARC raporuna göre 2018 yılındaki kansere bağlı ölümlerin yarıdan fazlası dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının yaşadığı Asya kıtasında gerçekleşecek.

Dünyadaki kanser vakalarının dörtte biri ise aslında dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unun yaşadığı Avrupa’da görülecek. Avrupa’da kansere bağlı ölümler 2018 yılı için dünyadaki vakaların beşte birini oluşturacak.

Amerika kıtası dünya nüfusunun yüzde 13’ünü barındırıyor, ancak kanser vakalarının yüzde 21’i ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 14’ü bu kıtada gerçekleşiyor

Dünyadaki kansere bağlı ölümlerin yüzde 57.3’ü Asya’da, yüzde 7.3’ü Afrika’da gerçekleşiyor. Teşhis edilen vakalar ise Asya’da yüzde 48.4, Afrika’da yüzde 5.8. IARC bu oranların nedeninin Asya ve Afrika’da hastalığın muhtemel seyrini, süresini ve sonuçlarını tahmin etme konusunda yetersizlik olması ve teşhis ve tedavi olanaklarına erişimin az olmasına bağlıyor.

Akciğer kanseri hem erkekler hem de kadınlar için başlıca ölüm nedeni olarak ortaya çıkıyor. IARC 28 ülkede kadınlarda kansere bağlı ölümlerin akciğer kanseri nedeniyle gerçekleştiğini bildiriyor. Akciğer kanseri kadınlarda en çok Macaristan, Kuzey Amerika, Danimarka ve Hollanda özellikle olmak üzere Batı Avrupa, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da görülüyor.

Tütün kullanımını azaltmak ve ikinci el sigara kullanımına maruz kalınmasını durdurmak için çok sayıda ülke önlemler almasına rağmen, raporun bulguları pek çok ülkede tütün kullanımına bağlı kanserlerin önlenmesi için daha yapılması gereken çok şey olduğunu ortaya koyuyor

Akciğer kanserinden başka kadınlarda meme ve kolorektal kanserlerin de sıklıkla görüldüğünü belirten rapor bu kanser türlerinin kanserin en tehlikeli 5 türünden olduğunu belirtiyor.

IARC kanser vakalarının sayısının artmasını nüfusun artışı, yaşlanma ve sosyal ekonomik kalkınma gibi pek çok nedene bağlıyor. Özellikle hızlı büyüyen ekonomilerde yoksulluk ve enfeksiyona bağlı kanser türlerinden sanayileşmiş ülkelerde görülen kanser türlerine bir kayış olduğunu not ediyor.

IARC’in 2012 yılında yayınlanan ilk raporuna göre yaşamları boyunca her 5 erkekten biri ve her 6 kadından biri kansere yakalanacak, her sekiz erkekten biri ve her 11 kadından biri de kansere bağlı nedenlerle ölecek. 2012’de 14.1 milyon yeni kanser vakası ve 8.2 milyon kanser ile alakalı ölüm olduğu tahmin ediliyordu. Aynı rakamlar 2008 yılında 12.7 yeni kanser vakası ile 7.6 milyon ölümdü.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb