ÜST MENÜ

BM Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin finansmanı konusunda “tarihi” anlaşmaya varıldı

BM’ye üye devletler, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen BM 3. Kalkınmanın Finansmanı Uluslararası Konferansında, küresel finansman sisteminin ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kararı aldı.

15-00042a_LOGO_FfD_A-C-E-F-R-S

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Anlaşma herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi için atılmış hayati bir adım. Bizlere kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma için yeniden hayat bulacak küresel bir ortaklığın temelini sunuyor” dedi.

Anlaşma sayesinde, Eylül ayında BM Genel Kurulunda dünya liderlerinin katılacağı toplantıda kabul edilmesi beklenen sürdürülebilir kalkınma gündeminin ve Aralık ayında Paris’te yapılacak İklim Değişikliği Zirvesinde varılması umulan bağlayıcı bir iklim değişikliği anlaşmasının uygulanması için gerekli temelin oluşmasına imkan tanınacağı belirtiliyor.

Anlaşma, ayrıca herkesi  kapsayan ekonomik refahın desteklenmesi ve insanların refahını arttırırken çevrenin de korunmasını öngören küresel ortaklığın daha da güçlenmesi açısından bir dönüm noktasını oluşturuyor.

17 ana hedeften oluşan 2015 sonrası kalkınma gündeminin başarısının gerekli mali kaynakların ortaya konmasına bağlı olduğunu belirten BM yetkilileri, Addis Ababa’da kabul edilen eylem planı ile teknoloji, bilim, yeni buluşlar, ticaret ve kapasite artırımı konularında 100’ün üzerinde somut önlemin belirlendiğini açıkladı.

Ekonomik ve Sosyal İşler’den Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Wu Hongbo Addis Ababa’da alınan tarihi karar tüm dünyada insanların hayat kalitesinin artmasını sağlayacak dönüştürücü bir sürdürülebilir kalkınma gündemine yatırım yapılmasına kapıyı açacak işbirliğine imkan tanıyacağını söyledi.

Anlaşmanın merkezinde dış yardımlardan çok ülkelerin kendi kaynaklarını yaratma çalışmaları yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda üye ülkeler vergi tahsili işlemlerinin daha verimli hale getirilmesi, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı para aktarımları ile mücadele edilmesi yönünde de bir karar aldı. Anlaşma ile en az gelişmiş ülkelere mali yardımların sürdürüleceği ve Güney-Güney (kalkınmakta olan ülkeler arası)  işbirliğinin güçlendirileceği taahhütünde de bulunuldu.

Sonuç bildirgesinde özel sektörün yatırımlarının, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kamu politikaları ve düzenlemeleri doğrultusunda olmasının önemi de vurgulandı. Anlaşmada yer alan bir diğer madde ile de kalkınmakta olan ülkelerde yeni teknolojilerin geliştirilmesi için mali kaynak sağlanması öngörülüyor.

Addis Ababa Eylem Gündemi kararı ile altyapı, sosyal koruma, teknoloji, enerji, ulaşım, su ve sağlıklama gibi sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası işbirliği öngörülüyor.
Üye ülkeler ayrıca ulusal mali kaynaklarla desteklenecek ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirilmesinin önemini de vurguladı.

13 Temmuz’da başlayan konferans, 16 Temmuz’da kapanış oturumuyla son bulacak.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb