ÜST MENÜ

BM temsilcileri: Küresel ısınmayı yavaşlatmak ahlaki, etik ve ekonomik bir zorunluluktur

Comoros gibi ada devletler iklim değişikliğinin sonuçlarından daha fazla etkileniyor – UNDP Comoros/James Stapley

Birleşmiş Millet kuruluşlarının başkanları yaptıkları ortak açıklamada, insanlığı tehdit eden iklim değişikliğine neden olan küresel ısınmaya karşı önlem alınmasının “ahlaki, etik ve ekonomik bir zorunluluk” olduğunu vurguladı.

Üye devletlere çağrıda bulunulan açıklamada küresel ısınmanın sanayi dönemi öncesi seviyesinin en fazla 1.5°C üzerinde tutulması için tüm çabanın gösterilmesi istendi. 30’dan fazla BM kuruluşunun başkanının imzasını taşıyan açıklamada, dünya liderlerinden Eylül ayında Genel Sekreter António Guterres tarafından New York’ta düzenlenecek İklim Değişikliği Üst Düzey toplantısına somut çözüm planlarıyla gelmeleri istendi.

Yapılan açıklamada üye devletlerden Paris İklim Anlaşmasında belirtilen hususların yerine getirilmesi istendi.

Açıklama, BM kuruluşu başkanlarının 9 Mayıs’ta düzenledikleri koordinasyon toplantısını takiben yapıldı.

İklim eyleminin hayata geçirilmesi için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar ABD Doları kaynağa ihtiyaç duyuluyor

Açıklamada, iklim eylemi için gerekli olan mali kaynağın temin edilmesinin hayati önem taşıdığı ve gelişmiş ülkelerin bu alanda daha fazla katkı sunmalarının beklendiği belirtildi.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb