ÜST MENÜ

BM Zirvesinde Dünya liderleri mülteciler ve göçmenlerin daha fazla korunmasını sağlayacak “cesur” bir planı kabul etti

BM Genel Kurulu

BM Genel Kurulu

 

İkinci Dünya Savaşından bu yana evlerinden edilen insan sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı günümüzde Dünya liderleri Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkezinde bir araya gelerek mülteci ve göçmenlere daha fazla koruma sağlanması ve büyük nüfus hareketleri karşısında sorumluluğun paylaşılması hususunda siyasi iradelerini ortaya koyan New York Deklarsyonu kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 19 Eylül’de Mülteciler ve Göçmenler konusundaki yapılan bu ilk Zirvede heyetler kabul edilen tarihi Deklarasyon ile hem hali hazırda karşı karşıya bulunulan konulara çözüm sağlanması hem de gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlar için Dünya’nın daha hazırlıklı kılınması amacıyla 2018 yılında düzenlenecek konferansa kadar güvenli ve düzenli göçün sağlanması amacıyla küresel ilkelerin belirlenmesinin yanı sıra şu taahhütlerde de bulunuldu:

• Statüsüne bakılmaksızın tüm mülteciler ve göçmenlerin insan haklarının korunması. Kadınlar ve kız çocuklarının tam ve eşit olarak sorunlara çözüm bulunması süreçlerinin parçası olmaları;
• Tüm mülteci ve göçmen çocukların gittikleri ülkede bir kaç ay içinde eğitim almaya başlaması;
• Büyük sayılarda mülteci ve göçmeni kurtaran, alan ve evsahipliği yapan ülkelere destek verilmesi;
• Çocukların göçmen statülerinin belirlenmesi için göz altına alınması işlemine son verilmesi;
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin belirlediği tüm mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi; ve mültecilere eğitim ve iş imkanları aracılığıyla başka ülkelere de yerleşme imkanı tanınması;
• Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nü BM systemine dahil ederek göç konusunda küresel yönetişimin güçlendirilmesi;

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon deklarasyonun kabulünü takiben üye devletleri tebrik etti ve zirvenin nüfus hareketlerinin ortaya çıkardığı konuları ortaklaşa çözme yönünde tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Ban, deklarasyonun daha fazla sayıda çocuğun okula gidebileceği, daha fazla çalışanın güvenli bir şekide yabancı ülkelerde iş arayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Zirve kapsamında ayrıca BM ile IOM arasında yeni bir anlaşma imzalanarak IOM resmen BM’ye bağlı kuruluşlar arasında yerini aldı. Söz konusu anlaşmanın BM’nin küresel göç konusundaki çalışmalarına güç katması bekleniyor.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb