ÜST MENÜ

BMEM

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC) BM ve Çalışma alanlarının tanıtımına katkıda bulunuyor

Biz kimiz?

Dünya genelinde 63 ülkede faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler Enformasyon merkezleri, BM’nin halka ulaşmasında ve BM’nin halka anlatılmasında önemli bir rol oynuyor. BM sistemi ile ortaklaşa hareket eden Enformasyon Merkezleri bu amaca yönelik olarak resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak çalışmalarda bulunuyor, basına ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Enformasyon Merkezleri ayrıca, BM ile ilgili konularda yararlanılmak üzere kütüphane ve elektronik bilgi kaynakları sunuyor.

Enformasyon Merkezleri bulundukları ülkelerde BM hakkındaki ana bilgi kaynağını oluşturuyorlar. Enformasyon Merkezleri, bulundukları ülkede halkın teşkilat hakkında daha iyi bilgilenmesi için faaliyetlerde bulunuyorlar.

Enformasyon Merkezleri BM’nin dünyaya sesini duyurduğu ana araçlardan birini teşkil ediyor. BM’nin halk ile yakınlaşmasını sağlıyor.

Enformasyon Merkezleri BM Genel Sekreterliğine bağlı Küresel İletişim Dairesinin dış temsilcilikleri olarak görev yapıyor. İlk ikisi 1946’a teşkil edilen Enformasyon Merkezlerinin sayısı günümüzde 63’e ulaşmış bulunuyor.

Faaliyetlerimiz

BM Enformasyon Merkezleri BM’nin mesajlarını bulundukları ülkede halka aktarmada önemli rol oynuyorlar.

Medya ile ilişkiler

Enformasyon Merkezleri görev yaptıkları ülkelerde medya ile ilişkileri yürütüyor, mülakatlar, basın toplantıları ve brifingler düzenliyor.

Bilgi kaynağı oluşturma

Enformasyon Mezkeleri, bültenler, internet sayfaları, seminerler, konferanslar düzenleyerek ve sergi ve fuar gibi etkinliklere katılarak halkı BM hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.

BM Günlerinin kutlanması

Enformasyon Merkezleri BM günlerinin kutlanmasında da etkin rol oynuyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında seminer, konferans ve diğer benzeri faaliyetler gerçekleştiriliyor.

UNIC Ankara, BM İletişim Grubu ile birlikte çalışarak basına yönelik faaliyetler, basın toplantıları, makaleler ve konferanslar yoluyla BM’nin tanıtımını sağlıyor. UNIC Ankara ayrıca BM sistemi ile ilgili bilgi yönetimi faaliyetlerini de yerine getiriyor.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb