ÜST MENÜ

Dünya Sosyal Adalet Gününde BM emek göçünün adil yönetimi için çağrı yaptı

Göçmen işçilerin evlerine gönderdikleri işçi dövizleri kalkınmakta olan ülkelerde milyonlarca insan maddi destek sağlıyor.Fotoğraf: IFAD

Göçmen işçilerin evlerine gönderdikleri işçi dövizleri kalkınmakta olan ülkelerde milyonlarca insana maddi destek sağlıyor.Fotoğraf: IFAD

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çok sayıda göçmen işçinin düşük maaş, güvensiz ve sağlıksız iş kapanında sıkışıp kaldığını emek göçü yönetiminde küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde adil çerçevelerinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sosyal Adalet Günü vesilesiyle bir açıklama yapan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Günümüzde göçlerin büyük kısmı doğrudan veya dolaylı olarak insana yakışır iş fırsatları arayışı ile bağlantılı. Ancak göçmen işçilerin çoğunluğu düşük maaşlı, güvensiz ve sağlıksız çalışma koşullarında, genellikle kayıtsız ekonomiler içindeki işlerde kapana kısılıyorlar” dedi. Ryder göçmen işcilerin çok yüksek paralar vererek iş sahibi olabildiklerini bu ücretlerin ortalama olarak bir yıllık maaşlarına denk gelebildiğini, bu durumun da onları zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği gibi durumlara karşı savunmasız bırakabildiğini kaydetti.

20 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Sosyal Adalet Gününün bu yılki temasını “İşçiler hareket halinde: Sosyal Adalet Arayışı” oluştururken, Dünya’da sayıları 150 milyonu bulan göçmen işçilerin yüz yüze kalabildiği sömürü, ayrımcılık, şiddet ve en temel korunma haklarından yoksun bırakılmaları konularına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Ryder Dünyadaki göçmen işçilerin yüzde 44’ünü de kadınların oluşturduğunu söyledi.

ILO Genel Direktörü göçmen işçilere tüm diğer işçilere olduğu gibi adil davranılmasının önemine dikkat çekti. Adil davranışın toplumların sosyal dokusunu koruyacağını ve sürdürülebilir kalkınma sağlayacağını da vurguladı.

Emek göçü iyi yönetilirse, adil ve etkin olursa, hem göçmen işçiler, aileleri hem de göçtükleri toplumlar için fayda sağlayıp, fırsatlar yaratabilir. Ryder emek göçünün uluslararası iş standartları çerçevesinde yönetilmesinin önemine değindi ve özellikle ilgili ILO ve BM sözleşmelerinin rehberliğinde olunmasının gerekli olduğunu kaydetti.

BM Genel Kurulu 2007 yılında 20 Şubat’ı Sosyal Adalet Günü olarak ilan etmişti.

 Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb