ÜST MENÜ

DUYURULAR > >> Staj Şartları 

Bu dönemde BM Enformasyon Merkezinin stajyer alımı programı bulunmamaktadır.
Stajyer alımı olduğunda https://careers.un.org sayfası aracılığıyla duyuru yapılmaktadır.

UNIC Ankara Staj Programı

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Ankara (UNIC Ankara)’nın staj programının amaçlarını iki maddede özetleyebiliriz:

(a) Farklı akademik özellikleri olan öğrencilere Birleşmiş Milletler’i tanıtarak öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştirmek ve öğrencilerin Birleşmiş Milletleri’in çalışmalarında deneyim edinmesini sağlamak;

(b) UNIC Ankara’ya basın yayın ve iletişim alanlarında uzmanlaşan kalifiye öğrencilerin katkı vermesini sağlamak

UNIC Ankara Staj Programına Kabul Şartları

UNIC Ankara Staj Programına başvuran adayların aşağıdaki kriterlerden birini karşılamaları gerekir:

(a) Bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak;

(b) 4 yıllık bir lisans programının son yılına kayıtlı olmak

(c) Üniversite mezunu olmak ve eğer stajyer olarak seçilirse mezuniyetinden sonra bir yıl içinde staj programına başlamış olmak

Staj Programı Şartları

UNIC Ankara’da minimum staj süresi 2 ay, maksimum staj süresi ise 6 aydır.

Uygun idari seviyedeki bir BM personelinin amirliğinde stajyerlerin tam zamanlı olarak çalışmaları beklenir.

Stajyerlerin Statüsü

Birleşmiş Milletler Sisteminde stajyerler ücretsiz personel olarak kabul edilirler. Stajyerler BM personeli değildir.

Staj süreleri ve stajları bittikten 6 ay sonrasına kadar stajyerler BM’nin profesyonel veya daha yüksek kategorileri ile Saha Hizmetinde bulunan FS-6 ve FS-7 kategorilerinde pozisyonlara atanamazlar.

BM stajyerlerine herhangi bir ücret ödenmez. Seyahat, sigorta, yiyecek, barınma gibi harcamaların tümü  ya stajyerlerin kendileri ya da onlara sponsorluk yapan kuruluşlar tarafından karşılanır.

Stajyerler Ankara’daki BM Enformasyon Merkezi’ne gidiş gelişlerini kendilerini ayarlar ve karşılarlar.

Kaza ve/veya hastalık gibi nedenlerle ortaya çıkacak maliyetlerden stajyerler sorumludur ve staj başvurusu sırasında sağlık sigortaları olduğuna dair bir belge sunmaları gereklidir.

Stajyerlerden staj süreleri boyunca yayınlanmamış tüm bilgileri gizli tutmaları, herhangi bir şekilde açıklamamaları beklenir.

Yabancı Dil

UNIC Ankara’da staj yapacak adaylardan Türkçe ve İngilizce bilmeleri beklenir. İngilizce dışında bir resmi Birleşmiş Milletler dilini bilmeleri avantaj kabul edilebilir.

Değerlendirme

UNIC Ankara personeli staj başvuruları içinden potansiyel olarak uygun görülenler ile görüşmek üzere temasa geçer.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb