ÜST MENÜ

GENEL BİLGİLER

KURULUŞUN KİLOMETRE TAŞLARI

Müttefikler Bildirgesi

BM’i oluşturan altı ana organa ek olarak çok sayıda alt kuruluş da BM şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor. BM Sistemi olarak adlandırılan bu yapıya giren kuruluşlar iki gruba ayrılıyor.
İlk grupta, Genel Kurul tarafından kurulan bir dizi program, fon ve enstitü yer alıyor.
İkinci grupta yer alan ve ihtisas kuruluşları ve özerk kuruluşlar olarak adlandırılan örgütler ise BM’e özel hükümetlerarası anlaşmalarla ve Ekonomik ve Sosyal Konsey kanalıyla bağlılar. Bu kuruluşların kendi üyeleri, işleyiş kuralları, yönetimleri, bütçeleri ve sekretaryaları var.
Türkiye yaklaşık 40 yıldır BM Sistemi’ne bağlı çeşitli kuruluşlara evsahipliği yapıyor. Günümüzde Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren BM kuruluşları şunlar:
Kuruluşlar
Türkiye Ofisi Web Sitesi
Genel Merkez Web Sitesi
BM Çocuklara Yardım Fonuwww.unicef.org
BM Kalkınma Programıwww.undp.org
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiwww.unhcr.org
BM Nüfus Fonuwww.unfpa.org
BM Sinai Kalkınma Örgütüwww.unido.org
BM Kadın BirimiUN WOMENwww.unwomen.org
Dünya Bankasıwww.worldbank.org
Dünya Sağlık Örgütüwww.who.int
Gıda ve Tarım Örgütüwww.fao.org
Uluslararası Çalışma Örgütüwww.ilo.org
Uluslararası Finansman Kurumuwww.ifc.org
Uluslararası Göç ÖrgütüIOMwww.iom.int
Uluslararası Para FonuIMFwww.imf.org
Dünya Gıda ProgramıWFPwww.wfp.org
BM Güvenlik Dairesihttp://www.un.org/undss


Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb