ÜST MENÜ

Genel Sekreter Guterres BM kalkınma sisteminin güçlendirilmesi için atılacak adımları açıkladı

Genel Sekreter António Guterres (sağda) ve Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed, BM kalkınma sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik ECOSOC toplantısında görüşlerini açıkladı - BM/Kim Haughton

Genel Sekreter António Guterres (sağda) ve Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed, BM kalkınma sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik ECOSOC toplantısında görüşlerini açıkladı – BM/Kim Haughton

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemin herkes için daha iyi bir dünya kurulması amacıyla atılmış şimdiye kadar ki en cesur adım olduğunu, söz konusu gündemin başarıya ulaşması için BM kalkınma sisteminde de eş değerde cesur adımlar atılarak yeniden yapılanmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

Guterres, BM’nin insanların hayatlarında elle tutulur bir iyileşme elde edilmesi için atılması gereken adımları sekiz başlık altında açıkladı.

Guterres, 5 Temmuz’da Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) oturumunda üye devletlere hitaben yaptığı konuşmada “torunlarımıza insan hakları, barış ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağımıza dair verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için değişmemiz gerekiyor ve artık [kaybedecek] zaman kalmadı” dedi.

Genel Sekreter bu amaca ulaşılabilmesi için de BM kalkınma sisteminin sektörler ve ihtisas alanlarındaki çalışmalarında daha etkin sonuçlar almak üzere daha fazla oranda entegrasyona gitmesinin şart olduğunu ifade etti.

Guterres, BM kalkınma sisteminin yeniden şekillendirilmesi çabalarının, Teşkilatın günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu bir çok birbiri ile bağlantılı sorunla daha iyi mücadele edebilmesini sağlayacak reform sürecinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Guterres, sekiz ana başlık altında sunduğu önerilerinin ECOSOC kapsamında derinlemesine görüşülmesini ve üye devletlerin kapsamlı önerilerini paylaşmalarını umduğunu söyledi.

Sekiz ana başlık

Guterres reform önerisini sekiz ana başlık altında açıkladı.

Guterres birinci başlığın BM Kalkınma Sisteminin yapısının Binyıl Kalkınma Hedefleri anlayışından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine geçisinin sağlanması, bu bağlamda sistem içindeki eksikliklerin giderilmesi ve bilgi ve becerilerin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Guterres, BM kalkınma sisteminin üye devletlere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişmeleri konusunda danışmanlık hizmeti ve uzman kadro yardımı sağlayabilmesi ve üye devletlerin Hedeflere yönelik çalışmalarını güçlendirmek üzere ortaklıklar kurmalarına mutlaka yardım edebilmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter, ayrıca, hükümetlerin finansmanı daha iyi kullanmasının yanı sıra özel sektör, uluslararası finansal kuruluşları ve diğer ortakların da dahil olduğu geniş bir yelpazede aktörle çalışmalarına yardımcı olacak kalkınma için finansman konusuna daha fazla odaklanılmasının gereğini vurguladı.

Guterres, BM Ülke Ekiplerinin etkinliğinin daha da arttırılmasının da reform konularından biri olduğunu söyledi. BM ülke ekipleri bir ülkede faaliyette bulunan BM kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor. Genel Sekreter, her kuruluşun güçlü olduğu alanlardan yararlanılarak daha fazla eşgüdüm ve hesap verebilirlik içinde çalışmalarının sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Genel Sekreter ülke seviyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında daha etkin ve entegre analiz ve planlama yapılabilmesi için BM Mukim Koordinatörü ile UNDP Mukim Temsilcisi makamlarının “ayrıştırılması” gerektiğini belirtti.

Guterres, reform sürecinin Genel Merkez’de de gerçekleşeceğini, bu süreçte yeni bürokratik uygulamalar ve üst yapılar yaratılmayacağını sözlerine ekledi.

Guterres, Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed’in BM Kalkınma Grubuna (UNDG) stratejik konularda rehberlik, Ortak Yönlendirme Komitesine de başlık yaptığını söyledi. Guterres, söz konusu komitenin insani yardımlar ile kalkınma çalışmaları arasındaki bağın güçlendirilmesini hedeflediğini ifade etti.

Diğer öneriler arasında ise bölgesel seviyede BM politikalarının birbiri ile daha bağlantılı olması; BM kalkınma sisteminin daha hesap verebilir kılınması; mali kaynakların daha verimli hale getirilmesi ve tüm sistemi kapsayacak şekilde raporlama yapılmasını sağlayacak bir yapının oluşturulması gerektiği görüşleri yer alıyor.

Başarı elde edilen sonuçlara göre ölçülecek

Reformların elde edeceği başarının insanların hayatlarında somut iyileşme ile görüleceğini ifade eden Guterres, raporunda yer alan konuların bir çoğunun üzerinde daha fazla görüş bildirilmesi gerektiğini ve bu alanda Üye Devletlerle yakın bir çalışma içinde olmayı umduğunu söyledi.

Genel Sekreter, “BM kalkınma sistemini yeniden şekillendirmek bizlerin ortak sorumluluğudur […] Yeni gündemin gerektirdiği ve insanlığın hak ettiği cesur adımları birlikte atabileceğimize inanıyorum,” dedi.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb