ÜST MENÜ

Guterres: Toplumsal cinsiyet eşitliği küresel kalkınmanın ve ilerlemenin şartıdır

IWD 2019_EN_InFocus 960x450Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ilerleme sağlanmasının şartıdır” dedi.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Kurumlara güveni yeniden sağlayabilmek, küresel dayanışmayı yeniden inşa edebilmek ve çok kültürlü bakış açılarından faydalanabilmek için tarih boyu yaşanan adaletsizliğe karşı çıkmalı, herkes için onurlu bir yaşamı ve insan haklarını teşvik etmeliyiz” dedi.

Son dönemlerde bazı alanlarda kadın hakları ve liderliğinde çok önemli ilerlemeler sağlandığına şahit olduklarını belirten Guterres, “Ancak bu kazançlar tamamlanmış veya tutarlı olmaktan uzak. Bu ilerlemeler yerleşik ataerkil yaklaşımlardan rahatsız edici şekilde tepki görüyor” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelde bir güç sorunu olduğunu belirten Genel Sekreter, “Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz.  Ancak kadın haklarını ortak hedefimiz olarak gördüğümüzde herkesin fayda sağlayacağı bir yola girebilir, dengeyi kurmaya başlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Kadın karar alıcıların sayısının arttırılmasının esas olduğunu, Birleşmiş Milletler’de bunu bir kişisel acil öncelik yaptığını belirten Guterres, dünyanın dört bir yanında BM ülke ekiplerinin başındaki kadrolarda kadın erkek oranını eşitlediklerini, üst yönetimde ise şimdiye kadar olmayan sayıda kadının görev aldığını belirtti. Guterres, “Bu ilerlemeyi daha da ileri götüreceğiz” dedi.

Ancak kadınların hala güce erişim ve kullanım konusunda büyük engellerle karşı karşıya kaldığını belirten Guterres, Dünya Bankası bulgularına göre dünya genelinde sadece altı ekonominin iş hayatında kadınlara ve erkeklere eşit yasal haklar verdiğini söyledi.

Guterres, “Hali hazırdaki uygulamalar devam ettiği takdirde ekonomik cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 170 yıl geçmesi gerekecek” dedi.

Dünyanın dört bir yanında popülist ve kemer sıkma gündemlerinin kadın haklarını engelleyen ve sosyal hizmetleri kesintiye uğratan politikalarla birleşmesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da arttırdığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter, bazı ülkelerde toplam cinayet sayıları azalırken kadın cinayetlerinde artış görüldüğünü belirtti. Guterres, bazı ülkelerde ise aile içi şiddet ve kadın sünnetine karşı oluşturulan hukuki korumanın azaltıldığını söyledi.

Guterres, kadınların katılımının barış anlaşmalarının daha kalıcı olmasını sağladığının bir gerçek olduğunu, bu gerçeğin sesli savunucuları olan hükümetlerin dahi sözlerini eylemleri ile desteklediklerini göremediklerini belirtti.  Guterres, cinsel şiddetin çatışmalarda bir taktik olarak kullanılmaya devam edilmesinin bireyleri ve toplumları yaralamayı sürdürdüğünü ifade etti.

“Tüm bunlara rağmen kadın haklarını, onurunu ve liderliğini korumak için ortaya koyduğumuz çabaları iki katına çıkarmalıyız” diyen Guterres, onlarca yılda elde edilen başarılarının kaybedilmemesi için toptan, hızlı ve radikal değişim için çalışılması gerektiğini belirtti.

Bu yılki Dünya Kadınlar Günün temasının “Değişim için eşit, akılcı ve yaratıcı ol” olduğunu ve erkeklerin tanımladığı kültüre göre inşa edilen altyapı ve sistemleri ele aldığını söyleyen Guterres, “Dünyamızı herkese uygun hale getirmek için onu yeniden tanımlayacak ve inşa edecek yaratıcı yollar bulmamız gerekiyor. Şehir planlaması, taşımacılık ve kamu hizmetleri konularında çalışan kadın karar alıcılar kadınların hizmetlere erişimini arttırabilir, tacizi ve şiddeti önleyebilir, herkesin yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayabilir” dedi.

Bu durumun belirginleşen dijital gelecek için de geçerli olduğunu ifade eden Guterres, yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojilerin yaratıcılarını yansıttığını, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve tasarım alanlarında yetersiz temsil edilmesinin ve desteklenmemesinin herkes için endişe kaynağı olması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Etiyopya’da Afrikalı Kız Çocukları Kodlama Yapabilir girişimi katılımcıları ile biraraya geldiğini belirten Genel Sekreter, “Onların projelerine kattıkları enerji ve coşkuyu görmekten büyük mutluluk duydum.  Bu gibi programlar sadece yeteneklerin gelişmesine katkı yapmakla kalmıyor, kız çocuklarının heveslerini kıran, hayallerini kısıtlayan klişelerle de mücadele edilmesini sağlıyor” dedi.

Guterres, “Dünya Kadınlar Gününde gelin kadınlar ve kız çocuklarının herkesin hayatına etki yapan politikaları, hizmetleri ve altyapıyı şekillendirebilmelerine imkan tanıyalım. Gelin herkes için daha iyi bir dünya yaratılması için engelleri yıkan kadınları ve kız çocuklarını destekleyelim” çağrısı yaparak mesajına son verdi.

, ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb