ÜST MENÜ

Guterres: Dünyamız ve insanlar için denizlerdeki yaşamı koruyalım

wildlife2019

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, deniz canlılarının ekosisteme vazgeçilemez hizmetler sunduğunu, planktonların atmosferi oksijenle beslediğini, 3 milyardan fazla insanın yaşamının ve geçim kaynağının denizler ve kıyılardaki biyolojik çeşitliliğe dayandığını söyledi.

Guterres, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, deniz ve kıyılardaki kaynakların ve bağlantılı sanayinin yılda tahminlere göre 3 trilyon ABD Doları değerine eriştiğini ve bunun da gayrisafi küresel hasılanın yaklaşık yüzde 5’ine denk geldiğini belirtti.

“Deniz ve kıyı şeridi ekosistemlerinin sürdürülebilir şekilde yönetimi ve korunması 14’üncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin amaçlarından birini teşkil ediyor” diyen Genel Sekreter, günümüzde, denizlerdeki yaşamın, iklim değişikliğinden kirlenmeye, kıyı şeridi habitatlarının yok olmasından, denizlerde aşırı avlanmaya kadar birçok nedenden dolayı giderek daha fazla oranda artan baskı altına girdiğini belirtti.

Guterres, “Ticari balıkçılık stoklarının üçte biri aşırı avlanmakta, denizlerin sürdürülemez kullanımı nedeniyle albatroslardan kaplumbağalara kadar birçok farklı tür için tehlike çanları çalıyor” dedi.

Tüm bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu belirten Guterres, “Örneğin, balıkçılığın bilimsel olarak yönetildiği alanlarında balık stoklarının büyük bölümünün yeniden eski sayısına ulaşma ihtimali oldukça yüksek. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) deniz canlılarıyla ilgili düzenlemeleri ortaya koyuyor. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) de 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin belirlenmesinde kullanılıyor” dedi.

Guterres, “Dünya Yaban Hayatı Gününde gelin gelecek kuşakların da aynı şekilde faydalanabilmeleri için denizlerdeki olağanüstü yaşam çeşitliliği ve deniz canlılarının sürdürülebilir kalkınma için olan önemi hakkında farkındalığı artıralım” çağrısı yaparak mesajına son verdi.

, , ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb