ÜST MENÜ

Guterres: Kırsal kesimde yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yaparak toplumsal ilerlemeyi sağlayabiliriz.

 

FAO/ Vyacheslav Oseledko.

FAO/ Vyacheslav Oseledko.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kırsal kesimde yaşayan kadınların konumlarının güçlendirilmesinin, sağlıklı bir dünyada, herkes için refah, eşitlikçi ve huzurlu bir gelecek inşa etmenin temelini teşkil ettiğini söyledi. 

Guterres, 15 Ekim Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlar Uluslararası Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için insan onuruna yakışır işlerin, yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasının garanti altına alınması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi gerekiyor. Ancak, kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve kız çocukları yoksulluk, eşitsizlik, dışlanma ve iklim değişikliğinin etkilerinden orantısız bir şekilde etkileniyor” dedi. 

Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlar Uluslararası Gününde tüm ülkeleri kırsal kesimde yaşayan kadınların ve kız çocuklarının insan haklarından tam olarak yararlanmalarını garanti altına almaya çağıran Guterres, “Bu haklar arasında arazi ve arazi mülkiyet hakkı, yeterli seviyede gıda ve beslenmeye erişme hakkı, her türlü şiddet, ayrımcılık ve zararlı uygulamalardan uzak bir yaşam hakkı, cinsel ve üreme sağlığı da dahil olmak üzere en üst düzeyde sağlık hizmetlerine erişme hakkı ve yaşamları boyunca kaliteli, maddi olarak karşılanabilir ve ömür boyu eğitim hakkı da bulunuyor” ifadesini kullandı. 

“Bunu başarmak için yatırım yapılması, yasal ve politik reformların hayata geçirilmesi ve kendi hayatlarını etkileyen konulardaki karar alma süreçlerine kırsal kesimde yaşayan kadınların da dahil edilmesi gerekiyor” diyen Guterres, kırsal kesimde yaşayan kadınların ve kız çocuklarının refahına, gelir kaynaklarına ve güçlü olmalarına yatırım yaparak toplumsal ilerlemenin sağlanabileceğini söyleyerek mesajına son verdi. 

 

, ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb