ÜST MENÜ

Guterres: Küresel sorunlar ancak çok taraflı yaklaşımlarla çözülebilir

BM Binası, New York, ABD

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk kez bu yıl kutlanan Barış için Çok Taraflılık ve Diplomasi Uluslararası Gününün ortak iyilik için uluslararası işbirliğinin değerini vurguladığını söyledi. 

Guterres, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan çok taraflı düzenlemelerin hayat kurtardığını, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi yaygınlaştırdığını, insan haklarını koruduğunu ve dahası üçüncü bir dünya savaşını önlediğini söyledi. 

Guterres, 24 Nisan Barış için Çok Taraflılık ve Diplomasi Uluslararası Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Uluslararası hukuka şekil verilmesinden toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine, çevrenin korunmasından ölümcül silahların ve hastalıkların yayılmasının önlenmesine kadar bir çok alanda çok taraflılık ve diplomasi sayısız kere dünyanın dört bir yanında insanların yanında yer aldığını ortaya koymuş bulunuyor” dedi.

Ancak bu işbirliğinin kesintisiz devam etmeyebileceğinin de düşünülmesi gerektiğini belirten Guterres, Barış için Çok Taraflılık ve Diplomasi Uluslararası Gününün çok taraflı yaklaşımların, çözüm bulunamayan çatışmalar, şiddetlenen iklim değişikliği, artan eşitsizlikler ve diğer tehditler nedeniyle giderek daha fazla baskı altına alındığı bir dönemde kutlandığını belirtti. Yeni teknolojilerin çok çeşitli fırsatlar yaratığını, ancak istihdam piyasasını, toplumsal kaynaşmayı ve insan haklarını sekteye uğratma potansiyeline sahip bulunduğunu sözlerine ekledi.  

“Bir paradoks yaşıyoruz: küresel sorunlar birbirleri ile daha önce olmadığı oranda bağlantılı olmakla beraber onlara verilen yanıt giderek daha da bölük pörçük hal alıyor” diyen Guterres, dünyanın dört bir yanında hükümetlere, siyasete ve uluslararası teşkilatlara olan güvenin giderek azaldığını, kutuplaştırıcı  popülist seslerin giderek arttığını belirtti ve “Ortak tavır gerektiren günümüz sorunları açısından bu durum son derece büyük tehlike arz ediyor” dedi. 

Genel Sekreter, “Bu zorlu dönemde, Birleşmiş Milletler’in kurucularının  ortaya koyduğu aciliyet hissini yeniden hatırlamamız ve Teşkilatı güçlendirmemiz gerekiyor. Birlikte çalışma ilkesi varlığını sürdürüyor, ancak bu ilkenin ayrıntıları hızla değişen dünyamıza uygun olmalı. Merkezinde etkili bir Birleşmiş Milletler olan kurallara dayalı bir düzene daha güçlü şekilde bağlı kalınması gerekiyor” dedi. 

“Bir ağa sahip çok taraflı yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu ağın, kalkınma bankaları dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla yakın işbirliği kurması gerekiyor” diyen Guterres, Hükümetler ve uluslararası örgütlerin bunu tek başlarına başaramayacaklarını, bu nedenle kökleri parlamentolara, iş dünyasına, sivil topluma, üniversitelere, hayırseverlere ve özellikle gençler olmak üzere diğer paydaşlara uzanan bir ortaklığa dayanan çok taraflılığa ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Guterres, “Ancak çok taraflılığın erdemini vurgulamak tek başına yeterli olmaz; sağladığı katma değeri ispat etmemiz şarttır. Çok taraflılıktan şüphe duyanları da göz ardı edemeyiz; çok taraflılığın küresel sorunlara çare olabileceğini ve herkese fayda sağlayacak bir küresellemeyi sağlayacağını göstermemiz şart” ifadesini kullandı.

“Birleşmiş Milletler Anlaşması bize izlenecek yolu gösteriyor” diyen Guterres, anlaşmasının ülkelerin ve halkların evrensel değerleri kuruyarak ve ortak geleceklerine sahip çıkarak iyi komşular olarak yaşamalarını öngördüğünü belirtti. 

Guterres, “Çok taraflılığı güçlendirmek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma ve gelecek nesiller için daha güvenli ve adil bir dünya inşa etme kararlılığımızı güçlendirme anlamına geliyor. Bu kararlılığın hem BM hem de dünyanın dört bir yanındaki liderler ve vatandaşlar tarafından ortaya konmasına daha önce olmadığı oranda ihtiyacımız var” diyerek mesajına son verdi.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb