ÜST MENÜ

Guterres: Toplumsal kalkınma için kız çocuklarının önündeki engeller kaldırılmalı

Genel Sekreter Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, günümüzde bir milyardan fazla 18 yaş altı kız çocuğunun geleceklerini üstlenmeye hazırlandığını, ancak her gün karşılaştıkları klişelere karşı durmak ve engelleri aşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Guterres, herşeye rağmen, “Kız çocukları çocuk gelinler, eğitimdeki eşitsizlikler, şiddet ve iklim kriziyle mücadele gibi konulardaki hareketleri organize ediyor, liderlik yapıyor. Bu yılki etkinliklerin temasının da vurguladığı gibi engel tanımıyor” dedi.

Guterres, 11 Ekim Uluslararası Kız Çoçukları Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşamdaki konumlarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir gündemi içeren tarihi Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformunun kabulünden bu yana elde edilen kazanımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Genel Sekreter, bu kapsamda, “Yaklaşık 25 yıl içinde okula giden ve bitiren kız çocuk sayısında artış görüyoruz. Hala çocuk iken evlenen veya çocuk sahibi olanların sayısında azalma izliyoruz. Hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duyulan becerileri daha da iyileştirenlerin sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

“Artık kız çocukları için hayallerini sınırlandırma ya da onların zaten erişilemez olduğu inancı geçerli değil. Ancak, hala bir çoğu, ne zaman ve kiminle evlenecekleri, okula gidip gitmeyecekleri ya da okula gitseler dahi okulu bitirip bitirmeyecekleri, sağlık hizmetlerine erişip erişemeyecekleri ya da çalışıp çalışamayacakları gibi tüm yaşamlarını etkileyen bir çok alanda varlığını sürdüren zararlı toplumsal cinsiyet normları nedeniyle ilerleme sağlayamıyor” diyen Guterres, iki milyon kadın ve kız çocuğu kadın sünnetine maruz kaldığını, insan tacirlerinin her dört kurbanından üçünü kadınlar ve kız çocuklarının oluşturduğunu, çatışmalar nedeniyle milyonlarcasının şiddetin, belirsizliğin ve çaresizliğin içine sürüklendiğini sözlerine ekledi.

“Tüm kız çocuklarının potansiyellerine erişmesini sağlamak için onların sağlığını, güvenliğini ve 21’inci Yüz Yıl için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlayacak şekilde ortak hareket etmemiz ve yatırım yapmamız gerekiyor” diyen Guterres. Kız çocuklarının orta öğrenimde geçirdikleri yer yılın gelir kazanma güçlerini yüzde 25’e kadar artırdığını ifade etti.

Guterres, “Eğer tüm kız ve erkek çocukları orta öğrenimi tamamlarsa 420 milyon kişi yoksulluktan kurtulabilir. Bunun faydaları da kuşaklar boyu hissedilir” dedi.

“Aile içinde, toplumda ve ülkede kız çocuklarının eşit haklarını, eşit söz hakkına sahip olduklarını ve sözlerinin eşit seviyede geçtiğini savunmalıyız” ifadesini kullanan Guterres, “Kız çocukları değişimin önemli unsurları olabilirler. Hayatın tüm alanlarına tam olarak katılmalarını engelleyecek hiçbir şey olmamalı” diyerek mesajına son verdi.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb