ÜST MENÜ

Guterres uluslararası topluluğu sürdürülebilir kalkınmanın hayati öneme sahip kaynağı olan denizleri ve okyanusları korumak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çağırıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Okyanuslar ve denizler bizleri birbirimize bağlıyor ve besliyor. Çok geniş bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor ve küresel iklim acil durumuna karşı hayati öneme sahip savunma sistemini oluşturuyor” dedi.

Ancak, günümüzde denizlerin ve okyanusların daha önce görülmemiş oranda tehdit altında olduğu uyarısında bulunan Guterres, son 150 yıl içinde mercanların yaklaşık yarısının kaybedildiğini, son 40 yıl içinde ise okyanuslardaki plastik kirliliğinin on kat arttığını söyledi.

Guterres, 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Balık kaynaklarının üçte biri aşırı avlanma kurbanı. Oksijen yokluğu nedeniyle yaşamın bulunmadığı sualtı ölü bölgeleri, bir diğer adıyla sualtı çölleri hem kapladıkları alan hem de sayı olarak giderek artıyor” dedi.

“Bu yılki Dünya Okyanuslar Gününde okyanuslarla ilişkimizi toplumsal cinsiyet eşitliği boyutundan ele alıyoruz” diyen Genel Sekreter, “Kirlilik ve iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkisinden kadınlar orantısız şekilde etkileniyor. Uzunca bir zamandır kadınlar okyanusların nimetlerinden eşit oranda yararlanamıyor. Kadınlar, balıkçılık ve balık çiftlikleriyle bağlantılı iş gücünün yarısını teşkil etmekle birlikte erkeklere göre ciddi oranda daha az maaş alıyor” dedi

Guterres, kadınların ayrıca daha ziyade düşük vasıflı ve değeri bilinmeyen, balık işleme gibi alanlarda istihdam edildiğini ve karar verici roller alamadığını sözlerine ekledi ve benzer bir durumla kadınların sesinin çok duyulmadığı gemicilik, kıyı turizmi ve deniz bilimi alanlarında da karşı karşıya kalındığını söyledi.

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı durmak 2030 Gündeminin okyanuslarla bağlantılı amaç ve hedeflerine ulaşılması içinde gerekli” ifadesini kullanan Guterres, çalışma güvenliğinin olmadığı iş koşullarının sona erdirilmesini ve kadınların okyanuslarla ilgili işlerde yönetime eşit oranda katılmasının garanti altına alınmasını istedi.

Guterres, ayrıca, Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü, toplumları ve bireyleri okyanusların karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için hayati öneme sahip bir katkı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ve kız çocuklarının haklarını desteklemeye çağırdı.

“Ayrıca, sanayi, balıkçılık, gemicilik, madencilik ve turizm sektörlerinin birbirleri ile çelişen ve deniz ve kıyı ekosistemleri üzerinde sürdürülemez bir baskı oluşturan talepleri konusunda da mutlaka harekete geçmeliyiz” diyen Guterres. 2017 Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansında yapılan “Harekete geçme çağrısının”, 2020 yılında Lizbon’da düzenlenecek toplantıya kadar izlenecek yolun belirlenmesine katkı sağladığını hatırlattı.

Guterres, “Gelin, sürdürülebilir kalkınmanın hayati öneme sahip bu kaynağını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapalım” diyerek mesajına son verdi.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb