ÜST MENÜ

Guterres: Uluslararası Topluluğun Karşı Karşıya Kaldığı En Önemli Sınavlardan Biri Göç Yönetiminde Yapılacak İşbirliği

Migrant_infographic_6_with new ones

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bugün açıklanan raporda “Göç gittikçe genişleyen küresel bir gerçek” diyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, günümüzde uluslararası topluluğun karşı karşıya kaldığı en önemli sınavlardan birinin göç yönetiminde yapılacak işbirliği olduğunu söyledi.

“Göçü Herkes için Yararlı Hale Getirmek” (Making Migration Work for All) başlıklı rapor, Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi geliştirilmesi sürecine Genel Sekreter Guterres’in yaptığı katkıyı içeriyor. Raporda, göçün herkes için, bir diğer deyişle göçmenler, ev sahibi topluluklar ve göç veren topluluklar için yararlı hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda Guterres’in görüşlerini ortaya koyuyor.

Genel Sekreter göçün ekonomik büyümenin, yenilikçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurguluyor. Var olan zorluklara rağmen, raporda göçün hem ev sahibi ülkeler hem de göçmeler için ekonomik ve sosyal açıdan yararlı olduğuna dair örnekler gösteriliyor.

Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi üye devletlere söz konusu faydalardan en yüksek oranda yararlanma imkanını ortaya koyarken göçle ilgili zorlu konulara da daha iyi çözümler bulunmasını sağlayacak.

Raporda, dünya genelinde tahmini olarak 258 milyon kişinin (bir diğer deyişle dünya nüfusunun yüzde 3,4’ünün) uluslararası göçmen konumunda olduğu ve bu rakamın da artacağının öngörüldüğü belirtiliyor. Ülkeler arasında görülen göçlerde göçmenlerin büyük bölümü bu süreci güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor olsa da önemli sayıda bir grup göçmen de hayati tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Raporda dünya genelinde 6 milyon göçmenin zorla çalıştırılma tuzağına düştüğü, başta Sahel Bölgesi ve Güneydoğu Asya olmak üzere büyük sayıda yaşanan göçler nedeniyle ciddi insani krizlerin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Raporda, Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesinde bu soruna çözüm bulacak özel stratejilere yer verilmesi çağrısı yapılıyor, göçün sağladığı ekonomik yararlar vurgulanıyor.

Göçmenlerin gelirlerinin yüzde 85’ini çalıştıkları ülkede harcadığı sadece geri kalan yüzde 15’ini ülkelerine geri gönderdikleri belirtiliyor. 2017 yılında göçmenlerin geldikleri ülkelere yolladığı işçi dövizlerinin tutarının yaklaşık olarak 600 milyar ABD Doları seviyesine eriştiği belirtiliyor. Bu miktar, kalkınmakta olan ülkelere sağlanan resmi kalkınma yardımlarının üç katına denk geliyor.

Göçmenlerin yüzde 48’ini oluşturan kadınların, daha kısıtlayıcı istihdam politikaları ve istihdam uygulamaları ile karşı karşıya kalmaları ve bunun sonucu olarak daha az kazanç elde etmelerine rağmen, erkeklere oranla geldikleri ülkelere daha fazla işçi dövizi gönderdiği ifade ediliyor.

Üye ülkelerden Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesinin merkezine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesini koymaları isteniyor.Migration_infographic_1_Gender-tr

Genel Sekreter üye ülkelerden küresel göç sisteminin daha insani hale getirilmesi için birlikte çalışmalarını istiyor. İstihdam piyasasının ve pazarın ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde analizine dayalı olarak hükümetlerin birlikte çalışarak daha fazla yaşal göç yolu açmaları halinde yasa dışı göçün ve yasa dışı göçmenlerin istismarının büyük oranda azalacağı ifade ediliyor.
Genel Sekreter göç konusunda yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Guterres, tüm BM kuruluşlarını göç konusundaki çalışmalarında üye devletleri desteklemelerini istiyor ve Küresel İlkeler Sözleşmesi temelinde üye ülkelerin göçü daha iyi yönetmelerine katkı yapmak üzere BM Sistemi ile birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguluyor.
BM’ye üye devletlerin Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesini üzerinde görüşmelere kısa bir süre içerisinde başlaması ve 2018 yılı bitmeden son şeklini vermesi bekleniyor.

Rapora http://refugeesmigrants.un.org/2017-secretary-generals-report adresinden ulaşılıyor.

Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi ise http://refugeesmigrants.un.org/migration-compact adresinde yer alıyor.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb