ÜST MENÜ

ILO: Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının hiçbir sosyal güvencesi yok

Hedef 1
Yaklaşık 4 milyar insanın, bir diğer deyişle Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının hiçbir sosyal güvencesi yok. Bu kesimin 1,3 milyarını da çocuklar oluşturuyor.

Söz konusu veri Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan 2017-2019 Dünya Sosyal Koruma Raporunda yer alıyor ve insanların sosyal güvenceden mahrum olmalarının, yoksulluğu ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve çevreyi korumayı öngören Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasının önünde bir engel teşkil ettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ILO Başkanı Guy Ryder, birçok ülkenin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenceleri daha iyi hale getirdiğini, ancak hala atılması gerekli önemli adımlar olduğunu belirtti.

Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğunu belirten Ryder, sosyal güvenceden mahrum kişilerin sağlık sorunlarını çözemediğini, yoksulluktan kurtulmada zorlandığını, eşitsizliklere ve toplum tarafından dışlanmalarına yok açabildiğini belirtti.

2017’de insanların sosyal güvenceden uzak kalmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Ryder, özellike Afrika, Asya ve Arap ülkelerinde bu konuda daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

ILO verilerine göre Dünya nüfusunun yüzde 45’i bir şekilde sosyal güvenceye sahip. Tam olarak sosyal güvenceye sahip olanların oranı ise yüzde 29 olarak belirtiliyor. Dünya genelinde kırsal alanda yaşayan nüfusun yüzde 56’sı sosyal güvenceden yoksun iken şehirlerde bu oranın yüzde 22’ye gerilediği ifade ediliyor.

Ancak, ILO sorunun sadece kalkınmakta olan ülkelerle sınırlı olmadığını, küresel ekonomik kriz sonrasında uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle sosyal yardımlarda gerileme olduğu uyarısında bulunuyor.

Bunun özellikle Avrupa da daha fazla görülebileceğini belirten ILO yetkilileri, 19 Avrupa ülkesinde 2060 yılına kadar emeklilerin daha az gelir elde edebilecekleri uyarısında bulunuyor.

ILO yetkilileri, sorunun aşılabilmesi için eşitlikçi yaklaşımların sürdürülebilir kılınmasının önemini vurguluyor.

, , ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb