ÜST MENÜ

Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı Antalya’da başladı

BM Genel Sekreterinin Güney-Güney İşbirliği Temsilcisi Jorge Chediek Antalya’da yapılan Küresel Güney Güney Kalkınma Fuarının açılışında konuşuyor. Fotoğraf: DPI/Maoqi Li

BM Genel Sekreterinin Güney-Güney İşbirliği Temsilcisi Jorge Chediek Antalya’da yapılan Küresel Güney Güney Kalkınma Fuarının açılışında konuşuyor. Fotoğraf: DPI/Maoqi Li

Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda Türkiye’nin ev sahipliğinde Küresel Güney Güney Kalkınma Fuarı 27 Kasım tarihinde Antalya’da başladı.

BM Genel Sekreterinin Güney-Güney İşbirliği Özel Temsilcisi ve BM’nin Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) Direktörü Jorge Chediek fuarın açılışında yaptığı konuşmada bugünün kritik kalkınma sorunlarının Küresel Güney ülkelerinde olduğunu ve büyük veya küçük ekonomisi büyüyen veya az gelişmiş her ülkenin bu sorunların çözümüne katkı sağlamasının mümkün olduğunu söyledi.

Güney-Güney İşbirliği, kaynak, teknoloji ve bilginin kalkınmakta olan ülkeler, diğer bir deyişle küresel Güney ülkeleri arasında paylaşımını ifade ediyor.

120 ülkeden bakanların, kalkınma ajansı direktörlerinin uluslararası sivil toplum paydaşlarının katıldığı Fuar 30 Kasım’a kadar açık kalacak.

Fuarın temasını “Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Dönüşüm Çağında Güney-Güney İşbirliği: Buenos Aires Kalkınmakta Olan Ülkeler İçin Teknik İşbirliği Eylem Planı’nın 40. Yıldönümüne Giden Yol” oluşturuyor. 2030 Sürdürlebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada Güney-Güney işbirliğinin getirebileceği somut çözümler üzerinde duruluyor.

Chediek 2030 Gündemi ile birlikte Güney-Güney işbirliğinin yeni bir merkeziyet kazandığını, Kuzey-Güney işbirliğinin yerine değil ona katkı sağlayan özelliği olduğunu ifade etti. Chediek, “Önümüzdeki zorluklara rağmen, Güney-Güney işbirliği yaklaşımları hepimize zor kazanımları paylaşmak için bir fırsat penceresi sağlıyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgedeki ülkelere 1920 yılından bu yana kalkınma yardımı yaptığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)’nın 120’den fazla ülkede faal olduğunu belirten Çavuşoğlu Türkiye’nin Dünyada insani yardımlarda ikinci olduğunu da sözlerine ekledi.

En az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası kurulması için BM ile anlaşmanın da imzalandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bankada geliştirilen teknolojileri kısa sürede az gelişmiş ülkelere ulaştırmak istediklerini, bilgiyi paylaşmanın Türkiye için bir öncelik olduğunu söyledi.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb