ÜST MENÜ

Küresel Topluluk En Az Gelişmiş Ülkelerdeki İlerlemeyi Değerlendirmek Üzere BM Toplantısında Bir Araya Geliyor

En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı açılışı öncesinde  liderler birarada. Fotoğraf: UNIC Ankara

En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı açılışı öncesinde liderler birarada. Fotoğraf: UNIC Ankara

Tüm Dünya’dan üst düzey yetkililer En Az Gelişmiş Ülkelerin kaydettiği ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini değerlendirmek üzere bugün Antalya’da biraraya geldi. Toplantıda son 5 yılda edinilen deneyimler tartışılıp, ileride atılacak adımlar değerlendiriliyor. Toplantıda, toplam nüfusları yaklaşık 1 milyara ulaşan söz konusu ülkelerin karşı karşıya oldukları kalkınma sorunları ile bu ülkelerde kalkınmanın küresel barış ve refaha etkisine vurgu yapılıyor.

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Kalkınmakta Olan Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen 3 günlük toplantıda En Az Gelişmiş Ülkeler İstanbul Eylem Planında öngörülen sürdürülebilir kalkınma yolunda elde edilen ilerlemeler değerlendirilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler, Kalkınmakta Olan Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi ve toplantının Genel Sekreteri Gyan Chandra Acharya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  “En Az Gelişmiş Ülkelerde çok önemli ilerlemeler kaydedildi, bu ülkeler Dünya için büyük bir insan ve doğal kaynak potansiyeli oluşturuyor, ancak onları daha fazla desteklemek gerekli” ifadelerini kullandı.

Acharya, “Bu toplantı uluslararası topluluğun bir araya gelerek Dünyanın en yoksul uluslarının Dünyada kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma çabalarının en başında gelmesini garanti altına alacak 2015 yılında yapılan (Sürdürülebilir Kalkınma) taahhütlerini yenilemeleri için büyük bir fırsat” dedi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya en üst düzey temsilcilerin yanı sıra hükümetler, parlamentolar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör, vakıflar ve düşünce kuruluşlarından gelen 2 binin üzerinde paydaş ve basın mensubu katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açılış toplantısında Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler verdiği desteği hatırlattı ve En Az Gelişmiş Ülkelerdeki üretimin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı ile ilgili atılacak önemli adımları dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “En Az Gelişmiş Ülkelerin sorunlarına çare aramak, insani bir yükümlülüktür” dedi.

En Az Gelişmiş Ülkeler İstanbul Eylem Planı Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı İstanbul’da toplanan ve En Az Gelişmiş Ülkelerdeki insanları orantısız biçimde etkileyebilen insani krizlere dikkat çeken Dünya İnsani Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleştiriliyor. Antalya’da biraraya gelen uluslararası topluluk ekonomik istikrar, barış ve güvenlik ve uzun süreli sürdürülebilir kalkınma yoluyla bu krizleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için çözüm arayacak.

Üç gün sürecek toplantılarda En Az Gelişmiş Ülkelerde yoksulluğun, çocuk ölüm oranlarının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve internet ve cep telefonu ağlarına erişimin artırılması konularında kaydedilen ilerlemeler değerlendirilecek. Bu ülkelerdeki ekonomik büyüme de güçlü olmasına karşın hızı inip çıkarak son 10 yıl ortalamalarının altında kaldı.

En Az Gelişmiş Ülke statüsünden çıkmak için gerekli kriterleri yerine getiren ülke sayısında artış oldu.  En Az Gelişmiş Ülkelerde güçlü küresel ortaklık, ulusal liderlik ve kapsayıcı ve hesap verebilir kurumların sürdürülebilir kalkınma sağladığı artık kanıtlandı.

Ancak, tarım ve üretim alanında üretim kapasitesini artırmak için yapılması gereken çok şey var, hizmet altyapısının inşası ve enerjiye erişim alanları da En Az Gelişmiş Ülkelerde yoksulluğu ortadan kaldırıp sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamak için büyük önem taşıyor. En Az Gelişmiş Ülkelerin ayrıca üretim kapasitelerini artırmaları, yapısal dönüşüme başlamaları ve ekonomik kriz, iklim ile ilgili olaylar, doğal afetler ve sağlık ile ilgili tehditler karşısındaki kırılganlıklarını azaltmaları gerekiyor.

27-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan İstanbul Eylem Planının Yarı Dönem Değerlendirme toplantısında konferans öncesi etkinlikler de yapıldı. Bunlar arasında sivil toplum etkinliği ve En Az Gelişmiş Ülkelerdeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bir özel sektör oturumu yer aldı. Ayrıca UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türk ve Bangladeş Hükümetleriyle işbirliği halinde düzenlediği etkinlikte En Az Gelişmiş Ülkelerde sürdürülebilir kalkınma için insana yatırım ile ilgili sorunlar, fırsatlar ve öneriler değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Kalkınmakta Olan Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilciliği Dünya Yatırım Tanıtım Ajanları Birliği işbirliğinde bir Yatırım Forumu düzenlendi. Forum sırasında katılımcılar sürdürülebilir yatırımları çekmenin en iyi uygulamalarını ve En Az Gelişmiş Ülkelerdeki fırsatları değerlendiler.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği üç gün sürecek Sivil Toplum Forumunda En Az Gelişmiş Ülkelerde yoksulluk, kırılganlık ve marjinalleşmenin yapısal nedenleri tartışılıyor.

Daha fazla bilgi için:

www.ipoareview.orgTasarım ve Yazılım : BodhiWeb