ÜST MENÜ

SSS

 

»Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin görev süresi kaç yıldır? ?
»BM harcamalarını nasıl karşılar ?
»BM’ de kimler çalışıyor ?
»Barış gücü nedir ?
»Barış gücünün maliyeti nasıl karşılanır ?
»BM neden barışı zorunlu kılamıyor ?
»Güvenlik Konseyi’ nin yapısı değişecek mi ?
»BM insan hakları konusunda ne yapıyor ?
»BM demokratikleşmeyi nasıl destekliyor ?
»BM terörizm konusunda ne yapıyor ?
»BM sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor mu ?
»BM kara mayınları konusunda ne yapıyor ?
»Model BM ?
»BM arşivlerinden yararlanmak mümkün mü ?
»BM pul çikarıyor mu ?
»BM ile iş yapabilir miyim ?
»BM genel merkezinde staj yapabilir miyim ?
»BM pasaport veriyor mu ?
»BM’ de çalışabilir miyim ?
»BM yayınlarını nasıl temin edebilirim ?
»BM’nin bayrağı varmıdır, logosu nedir? BM Bayrağı ve logosunu kullanmak için izin almak gerekiyor mu?
»BM’nin marşı var mıdır?
»Dünyada birliğin sağlanmasıyla ilgili fikirlerimi Genel Sekreter’e elektronik posta yoluyla iletmek istiyorum. Genel Sekreter’in elektronik posta adresi nedir?
»Dünyada kaç ülke vardır
»Lise mezunuyum ve üniversiteye gitmek istiyorum. Birleşmiş Milletler burs veriyor mu?
»Birleşmiş Milletler pasaport, vize ve sürücü belgesi veriyor mu?
»Birleşmiş Milletler’den mali yardım alabilir miyim? BM’ye bağışta bulunabilir miyim?

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETER’İN GÖREV SÜRESİ KAÇ YILDIR?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

 

Genel Sekreter 5 yıl için seçilir. Her ne kadar Genel Sekter’in kaç dönem görev yapabileceğine dair bir kısıtlama bulunmamasına rağmen şimdiye kadar hiçbir Genel Sekreter 2 dönemden fazla görev yapmamıştır. Şimdiki BM Genel Sekreter i Ban Ki-moon’un ilk beş yıllık görev süresi Aralık 2011 tarihinde sona erdi ve ikinci 5 yıllık görev süresi 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla başladı. Ban Kore vatandaşıdır.

 

BM HARCAMALARINI NASIL KARŞILAR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’in yıllık bütçesi bütçesi 1,9 milyar dolar olarak bağlanmıştır. Barışgücü operasyonları hariç, BM etkinlikleri, personel ve altyapı giderlerini kapsayan bütçe Antlaşma uyarınca üye ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Her üye ülkenin bütçeye katkısı, o ülkenin dünya ekonomisinden aldığı paya göre hesaplanır.Bir bütün olarak BM sisteminin yıllık harcama toplamı ise 15 milyar dolar dolayındadır. Bu tutarın yaklaşık üçte ikisi üye ülkelerin gönüllü katkılarından sağlanırken, kalan bölüm üye ülkelerin zorunlu katkı paylarından karşılanır.BM bütçesi, büyümek bir yana, son yıllarda reel olarak küçülmektedir: 2006 – 2007 bütçesi 3.79 milyar ABD dolarıdır.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse :

 

 • 25 üyeli Avrupa Birliği’nin 2004 bütçesi 7.3 milyar ABD doları olmuştur;
 • Tokyo Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin bütçesi 2,2 milyar dolardır;
 • Medya devi Time Warner 2004 yılında 3.3 milyar ABD dolarını sadece reklamları için harcamıştır;
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün bütçesi, lüks bir transatlantik fiyatı veya Vaşington kentindeki bir futbol stadyumu inşası bütçesi kadardır.

Üye ülkelerin katkı payları, onların ödeme gücü ile orantılıdır. Ödeme gücünün belirlenmesi için üye ülkenin gayrı safi milli hasılası (GSMH) esas alınır ve katkı payı bütçenin yüzdesi olarak belirlenir. 2005 yılında 47 üyeden alınan paylar ülke başına en düşük olarak 14,360 ABD dolar tahakkuk etmiş, en yüksek katkı payı da ABD için 362,852,996 ABD doları olarak belirlenmiştir. 2005 yılı bütçesinde üye ülkeler arasında en yüksek 10 katkı payı şöyle olmuştur:

 

ABD22.00362.7
Japonya19.47279.6
Almanya8.66124.4
İngiltere6.1388.0
Fransa6.0386.6
İtalya4.8970.02
Kanada2.8140.4
İspanya2.5236.2
Çin2.0529.5
Meksika1.8827.0

Zengin ülkelerin daha çok, yoksul ülkelerin daha az ödemesine olanak sağladığı için bu yöntem adildir. Ayrıca, katkı paylarının adil ve gerçekci olmasını sağlamak için katkı payları her üç yılda bir en yeni veriler ışığında gözden geçirilmektedir.

Öte yandan, BM’in yıllardır içinde bulunduğu mali bunalım, üye ülkelerin Genel Kurul’da kendi oylarıyla kabul edilen programların maliyetinde kendilerine düşen payı ödememelerinden kaynaklanmaktadır. Kimi ülkeler bütçe paylarını kendi ulusal bütçe teknikleri ya da yoksulluk nedeniyle zamanında ödeyememektedirler. Kimi başka ülkeler ise BM’e baskı yapmak amacıyla ya da siyasal nedenlerle ödeme yapmamaktadırlar.

BM’DE KİMLER ÇALIŞIYOR? >>  Sık sorulan sorular’a dön

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, çeşitli görev mevkilerinde çalışan ve Örgütün günlük işlerini yürüten uluslararası personelden oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler’in diğer ana organlarına hizmet eder ve bu organların açıkladığı program ve politikaları uygular. Birimin başı olan Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’ nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık, yenilenebilir süre için atanır.

Sekreterliğin görevi Birleşmiş Milletler’in ele aldığı çeşitli sorunları kapsar. Bu, barış gücü operasyonlarının idaresinden uluslararası anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya, ekonomik ve sosyal eğilimleri teftişten, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışmalar hazırlamaya kadar çeşitli görevleri içerir.

Sekreterlik personeli ayrıca dünya medyasını Birleşmiş Milletler çalışmaları hakkında bilgilendirir; tüm dünyayı ilgilendiren meseleler hakkında uluslar arası konferanslar düzenler; konuşmaları yorumlar ve belgeleri örgütün resmi dillerine çevirir.

Sekreterliğin normal bütçeye bağlı olarak çalışan yaklaşık 170 ülkeden 7.500 civarında personeli bulunmaktadır. Uluslararası memurlar, üst düzey işletme personeli ve Genel Sekreter, yürüttükleri çalışmalar için yalnızca Birleşmiş Milletler’e karşı sorumludur ve herhangi bir hükümet ya da merciiden talimat aramayacağına ve almayacağına dair ant içer. Anayasa uyarınca, her devlet Genel Sekreter ve personelinin uluslararası anayasada belirtilen sorumluluklarına saygı göstermekle ve onlara tesir edecek tutumlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

BARIŞ GÜCÜ NEDİR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Barış Gücü, savaşların yıkımına maruz kalmış ülkelerde barışın kalıcı olarak yerleşmesini sağlamak için çalışıyor. Çeşitli ülkelere mensup askeri birlikler, polis ve sivil personelden oluşan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, ateşkes anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek amacıyla kuruldu. Barış gücü, insanların güvenliğinin sağlanması, ihtilaflı taraflar arasında güven artırıcı önlemler alınması, yönetimde güçün paylaşılması, seçimlerin yapılmasına katkıda bulunulması, yasaların uygulanmasının sağlanması, ekonomik ve sosyal gelişme gibi değişik alanlarda hizmet veriyor.Birleşmiş Milletler Antlaşması uluslararası barış ve güvenliğin korunması görevini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey’ine vermiştir. Bu operasyonların çoğu BM’nin emrindeki askeri gücler tarafından yürütülür. BM’nin müdahelesinin uygun olmadığı durumlarda Konsey, bölgesel veya Avrupa Birliği, Afrika Birliği, NATO, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu, gönüllü ülkelerin koalisyonları gibi uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir dereceye kadar barışın inşası veya barış gücü işlevlerini yerine getirir.

BARIŞ GÜCÜ NEDEN GEREKLİ ?

Kimi yerde iktidar için, kimi yerde kısıtlı kaynakların ele geçirilmesi için halk kışkırtılarak çatışmaya sürüklenebiliyor. Böyle bir durumda ufak bir kıvılcım büyük bir aleve dönüşebiliyor. Günümüzde herkesin silahlara kolaylıkla ulaşıma imkanına sahip olması sonucu iç ve dış çatışmalar hızla şiddetlenebiliyor. Bunun sonucu olarak büyük insanlık dramları yaşanıyor, uluslararası barış ve güvenlik tehlikeye düşüyor, ekonomik ve sosyal yaşam yok oluyor.Günümüzde çatışmaları, “nasıl olsa benden uzakta” deyip görmemezlikten gelmek çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Uluslararası toplum çatışmaları kontrol etmez ve sorunları barışçı yollardan çözebilmek için çaba harcamazsa çatışmaların şiddeti kontrolden çıkabiliyor. Bir çatışma mahalli hatta bölgesel kalsa dahi etkileri tüm dünyada duyuluyor. Çatışma ortamları, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, terörizm, yaşadışı göç, çevreye verilen zarar gibi çok uzaklardaki yaşamları dahi etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor.

BM barış gücü 60 yıllık tecrübesi ile bu sorunları aşabilecek imkan ve kabileyete sahiptir. Meşruluğu ve evrenselliği konumundan dolayı da benzersizdir ve küresel gücünü 192 üye ülkenin ortak kararlarından almaktadır.

BARIŞ GÜCÜ AMACINA ULAŞIYOR MU ?

BM barış gücü, bir çok bölgede barışı sağlıyor. Barış Gücü her ne kadar bazı kuruluşlar tarafından eleştirilse de, maliyet, malzeme ve personel paylaşımı sayesinde asgari bütçe ile azami sonuç elde edilebiliyor. İstatistikler, barışın inşası operasyonları sayesinde, hem uzun, hem kısa vadede savaş kayıplarının azaldığını gösteriyor.Belçika Kongo’su, Namibya, El Salvador, Kamboçya, Mozambik, Doğu Slavonya (Hırvatistan), Sierra Leone ve Doğu Timor’da yapılmış olan sekiz Barış Gücü operasyonu incelenmiş ve bunların üçte ikisi başarılı olarak kabul edilmiştir. Çatışma sonrasında bir ülkenin yeniden inşası için BM tarafından yürütülen çalışmalar uluslararası meşruluğu sayesinde hem hızla kurumsallaşabiliyor hem de en az bütçe ile en yüksek başarı oranını yakalanıyor.

BM barış gücü sayesinde bir çok ülkelede barış sağlanmış, demokratik bir hükümet kurulmasına yardımcı olunmuştur. Bu konuda BM’nin dışında atılan adımların hem mali yükü çok ağır olmakta hem de istenen sonucun alınması zorlaşmaktadır.

Bir araştırmaya göre, Haiti’de görev yapan MINUSTAH operasyonun ilk 14 aylık faaliyetlerinin maliyeti BM’ye 428 milyon ABD dolarına mal olmuştur. Yine aynı araştırmaya göre. eğer bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmış olsaydı bu ülkeye maliyeti 876 milyon ABD doları olacaktı. Bu çalışma, BM’nin çokuluslu yapısı sayesinde, tarafsızlık ve meşruiyet, çatışma sonrası barışın inşasında tecrübeli kişilerin varlığı ve uluslararası iş bölümünün avantajları da ortaya çıkmıştır.

 

BM BARIŞIN İNŞAŞI OPERASYONUNA KİM KARAR VERİR, KOMUTA KİMDEDİR ?

Barışın inşası misyonlarına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar verir ve görevi belirler. Yeni bir misyonu kurmak, görevini değiştirmek veya mevcut bir misyonun gücünü artırmak için Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden dokuzunun onay vermesi gereklidir. Ama, beş daimi üyeden (Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu) birisi bu teklife ret oyu verirse karar kabul edilmez.Barışın İnşası Operasyonları Dairesi Genel Sekreter adına bu görevi yürütür ve Konsey’e gelişmeleri rapor eder. Bu misyonlar genellikle Genel Sekreter’in bir özel temsilcisi tarafından yönetilir.

Daire Genel Sekreter’e bu operasyonların politikaları ve işlevleri hakkında bilgi verir, yeni misyonların kuruluşu için ve devam etmekte olan misyonlar için tavsiyelerde bulunur. Bu daire, Afganistan, Doğu Timor, Sierra Leone’deki siyasi misyonlara da destek vermektedir. BM’nin operasyonlarında çalışacak kıdemli subaylar, meslek memurları ve askeri gözlemciler doğrudan BM tarafından işe alınırlar. Bu kişiler genellikle bağlı oldukları ülkelerin askeri güçlerinden izinle gelirler. BM barış gücüne hizmet veren, Mavi Bereliler diye tanımlanan Barış gücü askerleri, her ne kadar BM’ye hizmet verselerde aslında kendi hükümetlerinin kontrolündedirler. Bu askerlerin geri çekilmesi, maaşları ve disiplin ve personel işleri onları gönüllü olarak veren hükümetlerine aittir.

Polis memurları da üye ülkeler tarafında verilir ve askeri gözlemcilerle ayni şartlarda misyonlarda çalışan uzmanlar olarak maaşları BM tarafından ödenir.

Güvenlik Konseyi başka kuruluşların da barışın inşası görevi yapmasına izin verir. Mesela 1999 yılında NATO’nun hava harekatının ardından Konsey tarafından NATO’ya Kosova’da barışın korunması görevi (KFOR) verildi. Konsey eşzamanlı olarak oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi (UNMIK) aracılığıyla da bölgenin idaresi, yasaların uygulanması, huzurun sağlanması, demokratik bir hükümetin oluşturulması ve öz yönetim konularında Kosova’ya yardımcı olundu. Aynı yıl, Konsey, Avustralya’nın liderliğinde uluslararası bir barışın inşası operasyonunu da Doğu Timor’da başlattı. Ertesi yıl bu operasyonun yerini BM barışın inşasını koruma operasyonu aldı. 2001 yılında, Konsey, NATO’ya uluslararası bir koalisyon kurulması talimatını verdi ve ISAF Afganistan’da göreve başladı, aynı zamanda geçici hükümete yardım için de bir BM siyasi misyonu kuruldu. Ekim 2003 yılında, Konsey, ABD liderliğinde çok uluslu, Irak’ta barışın ve güvenliğin sağlanması için bir operasyon başlattı. 2004 yılında ise Afrika Birliği’ne Sudan’da Darfur’dan barışın sağlanması görüşmeleri sırasında izleme görevi verildi.

OPERASYONLARIN KAYNAKLARI NEREDEN SAĞLANIYOR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’nin barış gücü operasyonları mütavazı bir bütçeye sahiptir. BM’nin bir yıl içinde dünya çapında barışın korunması için yaptığı harcamalar New York şehrinin emniyet güçlerinin 1 yıllık bütçesinden daha azdır. 1991 yılında, BM’nin bir yıllık barışın korunması harcamaları 3,6 milyar ABD dolarıdır ve bu rakama eski Yugoslavya ve Somali’dek büyük çaplı operasyonlar da dahildir. 1998 yılında ise harcamalar 1 milyar ABD dolarının altına düşmüştür. Büyük çapta yeni operasyonların tekrar ortaya çıkmasından sonra da BM’nin harcamaları artmış ve 1 Temmuz 2005 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasında 5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu rakam küresel askeri harcamaların %0.5’ine eşittir. Barışın korunması savaşmaktan çok daha ucuzdur.Tüm üye ülkeler, hukuken, kendilerine uygun bir sistemle barışın korunması için paylarını ödemek zorundadırlar. Bu yasal mecburiyete rağmen üye ülkelerin 31 Ocak 2006 yılı itibariyla borçlarının tümü 2.66 milyar ABD dolarıdır.

1 Ocak 2006 itibarıyla BM’nin barışın korunması operasyonlarında üstlerine düşen ödemeleri zamanında yapan 10 üyesi ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, İspanya, Çin ve Hollanda’dır.

 

BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARI

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’nin Siyasi İşler Dairesi’ne bağlı Barış Gücü operasyonları, Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulmuştur. Sivil savaşlar neticesinde ortaya çıkan ülkelerin bulundukları bölgelerde çatışma olmaması ve barışın korunmasını siyasi analizler ve diplomasi yoluyla yürütmek için aşağıdaki görevlendirmeler yapılmıştır.
UNMISSudan, Başlangıç Mart 2005. Bu operasyonda 799 uluslararası sivil memur; 2,234 mahalli memur; 592 askeri gözlemci; 8,734 asker; 680 polis; 185 BM gönüllü memuru; toplam 13,224 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 1,079.53 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 16 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
ONUBBurundi, Başlangıç Haziran 2004 – Bitiş Aralık 2006. Bu operasyonda 242 uluslararası sivil memur; 308 mahalli memur; 98 BM gönüllü memuru; toplam 648 kişi görev yapmıştır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 128.54 milyon ABD doları bütçe ayrılmış ve kurulduğundan bu yana 24 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNOCIFildişi Sahilleri, Başlangıç Nisan 2004. Bu operasyonda 358 uluslararası sivil memur; 526 mahalli memur; 190 askeri gözlemci; 7,847 asker; 992 polis; 209 BM gönüllü memuru; toplam 10,122 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 472.89 milyon ABD doları bütçe ayrılmış ve kurulduğundan bu yana 27 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNMILLiberya, Başlangıç Eylül 2003. Bu operasyonda 504 uluslararası sivil memur; 941 mahalli memur; 188 askeri gözlemci; 13,613 asker; 1,097 polis; 263 BM gönüllü memuru; toplam 16,606 kişi görev yapmaktadır Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 714.88 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 87 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
MONUCKongo Cumhuriyeti, Başlangıç Kasım 1999. Bu operasyonda 919 uluslararası sivil memur; 2,092 mahalli memur; 734 askeri gözlemci; 16,487 asker; 1,075 polis; 665 BM gönüllü memuru; toplam 21,972 kişi görev yapmaktadır Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 1,094.25 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 98 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNMEEEtyopya ve Eritreya, Başlangıç Temmuz 2000. Bu operasyonda 149 uluslararası sivil memur; 194 mahalli memur; 222 askeri gözlemci; 65 BM gönüllü memuru; toplam 2,693 kişi görev yapmaktadır Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 137.39 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 17 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
MINURSOBatı Sahra, Başlangıç Nisan 1991. Bu operasyonda 101 uluslararası sivil memur; 31 asker; 138 mahalli memur; 183 askeri gözlemci; 4 polis; 22 BM gönüllü memuru; toplam 479 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 45.94 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 14 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
MINUSTAHHaiti, Başlangıç Haziran 2004. Bu operasyonda 432 uluslararası sivil memur; 642 mahalli memur; 6,684 asker; 1,692 polis; 191 BM gönüllü memuru; toplam 9,641 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 489.21 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 13 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNMITDoğu Timor, Başlangıç Ağustos 2006. Bu operasyonda 129 uluslararası sivil memur; 320 mahalli memur; 1,099 polis; 32 askeri gözlemci; 100 BM gönüllü memuru; toplam 1,680 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Ağustos 2006 – Mart 2007 için 170.22 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 1 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNMOGIPPakistan/Hindistan, Başlangıç Ocak 1949. Bu operasyonda 23 uluslararası sivil memur; 49 mahalli memur; 41 askeri gözlemci; toplam 113 kişi görev yapmaktadır. 2006 yılında görev süresi uzatılmıştır, bütçesi $7.9 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan bu yana 11 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNFICYPKıbrıs Barış Gücü, Başlangıç Mart 1964. Bu operasyonda 37 uluslararası sivil memur; 853 asker; 64 polis; 104 mahalli memur; toplam 1,058 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 46.27 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 176 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNOMIGGürcistan, Başlangıç Ağustos 1993. Bu operasyonda 98 uluslararası sivil memur; 181 mahalli memur; 127 askeri gözlemci; 12 polis; 1 BM gönüllü memuru; toplam 419 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 33.38 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 11 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNMIKKosova, Başlangıç Haziran 1999. Bu operasyonda 506 uluslararası sivil memur; 2,040 mahalli memur; 37 askeri gözlemci; 1960 polis; 152 BM gönüllü memuru; toplam 4,695 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 217.96 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 46 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNDOFGolan Tepeleri, Başlangıç Haziran 1974. Bu operasyonda 39 uluslararası sivil memur; 1,048 asker; 107 mahalli memur; toplam 1,194 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Haziran 2007 için 39.86 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 42 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNIFILLübnan, Başlangıç Mart 1978. Bu operasyonda 118 uluslararası sivil memur; 11,563 asker; 304 mahalli memur; toplam 11,985 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyona Temmuz 2006 – Mart 2007 için 350.87 milyon ABD doları bütçe ayrılmıştır ve kurulduğundan bu yana 258 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.
UNTSOOrta Doğu, Başlangıç Mayıs 1948. Bu operasyon da 101 Uluslararası sivil memur; 120 mahalli memur; 150 askeri gözlemci; toplam 371 kişi görev yapmaktadır. Bu operasyon 2006 yılında onaylanmış , bütçesi 29.96 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan bu yana 48 barış gücü mensubu hayatını kaybetmiştir.

BARIŞIN İNŞASI GÖREVLERİ

BM’nin Siyasi İşler Dairesi, Batı ve Orta Afrika’da, Orta Asya ve Orta Doğu’daki çatışma bölgelerinde barışın inşası, korunması ve istikrarın sağlanması görevini yürütmek için aşağıdaki temsilcilikleri oluşturmuştur.
UNPOSSomali, Başlangıç 15 Nisan 1995. Bu misyonda 17 uluslararası sivil memur; 9 mahalli memur görev yapmaktadır.
Gen.Sekreter’in Özel TemsilcisiOrta Afrika’daki Büyük Göller Bölgesi, Başlangıç 19 Aralık 1997. Bu misyonda 9 uluslararası sivil memur; 7 mahalli memur görev yapmaktadır.
UNOGBISGine-Bissau, Başlangıç 3 Mart 1999. Bu misyonda 9 uluslararası sivil memur; 2 askeri danışman; 1 güvenlik (polis) danışmanı; 10 mahalli memur; 1 BM gönüllü memuru görev yapmaktadır.
UNSCOOrta Doğu, Başlangıç 1 Ekim 1999. Orta Doğu Barışının sağlanması ve Filistin Kurtuluş Örgütü ve İdaresi için olan bu misyonda 27 uluslararası sivil memur; 23 mahalli memur görev yapmaktadır.
BONUCAOrta Afrika Cumhuriyeti, Başlangıç 15 Şubat 2000. Bu misyonda 26 uluslararası sivil memur; 5 askeri danışman; 6 güvenlik (polis) danışmanı; 51 mahalli memur; 3 BM gönüllü memuru görev yapmaktadır.
UNTOPTacikistan, Başlangıç 1 Haziran 2000. Bu misyonda 8 uluslararası sivil memur; 1 güvenlik (polis) danışmanı; 20 mahalli memur görev yapmaktadır.
Gen.Sekreter’in Özel TemsilcisiLübnan, Başlangıç 4 Ağustos 2000. Bu misyonda 6 uluslararası sivil memur; 6 mahalli memur görev yapmaktadır.
UNOWABatı Afrika, Başlangıç 29 Kasım 2001. Bu misyonda 7 uluslararası sivil memur; 9 mahalli memur görev yapmaktadır.
UNAMA*Afganistan, Başlangıç 28 Mart 2002. Bu misyonda 206 uluslararası sivil memur; 13 askeri gözlemci; 3 güvenlik (polis) danışmanı; 848 mahalli memur; 28 BM gönüllü memuru görev yapmaktadır.
UNAMIIrak, Başlangıç 14 Ağustos 2003. Bu misyon için öngörülen kişi adedi: 1,014 kişi (463 uluslararası sivil memur; 551 mahalli memur). 2006 Aralık itibarıyla (Irak , Ürdün ve Kuveyt): 228 uluslararası sivil memur; 352 mahalli memur; 223 asker; 11 askeri gözlemci görev yapmaktadır.
UNIOSIL*Sierra Leone, Başlangıç 1 Ocak 2006. Bu misyonda 71 uluslararası sivil memur; 11 askeri gözlemci; 17 güvenlik (polis) danışmanı; 176 mahalli memur; 37 BM gönüllü memuru görev yapmaktadır.
BINUB*Burundi, Başlangıç 1 Ocak 2007. Bu misyon için teklif edilen kişi adedi: 448 kişi (141 uluslararası sivil memur; 235 mahalli memur; 7 askeri gözlemci; 14 polis; 51 BM gönüllü memuru). 2006 Aralık itibarıyla 242 uluslararası sivil memur; 308 mahalli memur; 11 polis; 80 BM gönüllü memuru görev yapmaktadır.
UNMINNepal, Başlangıç 23 Ocak 2007. Bu misyon için teklif edilen kişi adedi: 186 kişi (150 askeri gözlemci; 26 sivil gözlemci) 2006 Aralık itibarıyla 13 uluslararası sivil gözlemci; 61 askeri gözlemci görev yapmaktadır.
* Barışın inşası misyonu Barış Operasyonları Dairesi tarafından yönetilip desteklenmektedir. Diğer bütün Barışın inşası misyonları ise Siyasi İşler Dairesi tarafından yönetilmektedir.
TAMAMLANMIŞ BARIŞGÜCÜ OPERASYONLARI
ORTADOĞU
UNIMOGIran-Iraq, Başlangıç Ağustos 1988, Bitiş Şubat 1991. Bu operasyonda toplam 400 askeri personel mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 177.9 miyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan itibaren 1 askeri personel hayatını kaybetmiştir.
UNOGILLübnan, Başlangıç Haziran 1958, Bitiş Aralık 1958. Bu operasyonda toplam 591 askeri personel mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 3.7 milyon ABD dolarıdır ve hiçbir can kaybı olmamıştır.
UNEF IOrta Doğu, Başlangıç Kasım 1956, Bitiş Haziran 1967. Bu operasyonda toplam 6,073 askeri personel mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 214.2 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan itibaren 109 askeri personel 1 mahalli memur toplam 110 kişi hayatını kaybetmiştir.
UNEF IIOrta Doğu, Başlangıç Ekim 1973, Bitiş Temmuz 1979. Bu operasyonda toplam 6,973 askeri personel mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 446.5 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan itibaren 49 askeri personel 2 uluslararası sivil memur toplam 51 kişi hayatını kaybetmiştir.
UNYOMYemen, Başlangıç Temmuz 1963, Bitiş Eylül 1964. Bu operasyonda toplam 189 askeri personel, 25 askeri gözlemci, 164 subay mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 1.8 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan itibaren hiçbir can kaybı olmamıştır.
UNIKOMIrak-Kuveyt, Başlangıç Nisan 1991, Bitiş Ekim 2003. Bu operasyona başlangıçta 300, 1993 yılında 3,645 kişi daha bu guruba katılmış ve daha sonra 1997 yılında 1,187 ilave olmuştur. Bunlar askeri gözlemciler, uluslararası ve mahalli memurlardır. Operasyonun maliyeti 600.0 milyon ABD dolarıdır ve kurulduğundan itibaren 8 asker, 5 askeri gözlemci, 4 uluslararası sivil memur ve 1 mahalli memur hayatlarını kaybetmiştir.
AVRUPA
UNCROHırvatistan, Başlangıç Mart 1995, Bitiş Ocak 1996. Bu operasyonda 6,581 asker, 194 askeri gözlemci, 296 sivil polis mahalli ve uluslararası sivil memurların desteği ile birlikte görev yapmışlardır. 16 askeri memur personel hayatlarını kaybetmiştir. Maliyeti UNPROFOR operasyonunda verilecektir.
UNTAESHırvatistan, Başlangıç Ocak 1996, Bitiş Ocak 1998. Bu operasyonda 5,700 personel görev yapmıştır, bunlar 5000 asker, 100 askeri gözlemci, 600 sivil polistir. Ayrıca 317 uluslararası sivil memur ve 686 mahalli memurun desteği de alınmıştır. 31 Ekim 1996 yılında ise 5,561 personel görev yapmıştır, bunlar 5009 asker, 457 sivil polis ve 95 askeri gözlemcidir. Bunlara ilave olarak birçok uluslararası sivil memur da destek vermiştir. 9 askeri personel, 1 sivil polis, 1 uluslararası sivil memur, toplam 11 kişi hayatlarını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 435.2 milyon ABD dolarıdır.
UNPSGHırvatistan, Başlangıç 16 Ocak 1998, Bitiş 15 Ekim 1998. Bu operasyonda 114 polis görev yapmıştır ve bunlara ilave olarak uluslararası ve mahalli sivil memurlar da destek vermiştir. Operasyonun maliyeti 30.48 milyon ABD dolarıdır.
UNPROFOREski Yugoslavya, Başlangıç Şubat 1992, Bitiş Mart 1995. Bu operasyonda 38,599 askeri personel görev yapmıştır, bunlar 684 Birleşmiş Milletler askeri gözlemci, 803 sivil polis 2,017 diğer uluslararası sivil memur ve 2,615 mahalli memur da destek vermiştir. 6 askeri gözlemci, 198 askeri personel, 3 sivil polis, 3 uluslararası sivil memur, ve 3 mahalli memur toplam 213 kişi hayatlarını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 12 Ocak 1992 � 31 Mart 1996 tarihleri arasında net 4,616,725,556 milyon ABD dolarıdır. Bunun içine UNPROFOR (Şubat 1992-Mart 1995), UNPROFOR (Mart-Aralık 1995), UNCRO, UNPREDEP ve UNPF-HQ operasyonları maliyeti dahildir.
UNPREDEPEski Yugoslavya Cumhuriyetlerinden Makedonya, Başlangıç Mart 1995, Bitiş 28 Şubat 1999. Bu operasyonda 1,110 askeri personel görev yapmıştır, bunlar 1,049 asker, 35 askeri gözlemci, 26 sivil polistir. 203 uluslararası ve mahalli memur da destek vermiştir.
UNMOPPreklava Yarımadası, Hırvatistan, Başlangıç Şubat 1996, Bitiş Aralık 2003. Bu operasyonda 28 askeri gözlemci, 3 uluslararası 6 mahalli sivil memurlar destek vermiştir. Operasyonun maliyeti henüz belli değildir.
UNMIBHBosna ve Hersek, Başlangıç Aralık 1995, Bitiş Aralık 2002. Kasım 1997 tarihine göre bu operasyonda 2,057 sivil polis, 5 askeri irtibat subayı görev yapmıştır. 20 Eylül 2002 tarihine göre ise bu rakamlar 1,414 sivil polis, 395 uluslararası sivil memur ve 1,174 mahalli memur olarak değişmiştir. 1 askeri personel, 8 sivil polis, 3 mahalli sivil memur, toplam 12 kişi hayatlarını kaybetmiştir. Operasyonun bütçesine UNMOP ve BM’nin Zagrep ve Belgrat’taki ofislerinin masrafları da dahildir ve maliyeti henüz belli değildir.
ASYA VE PASİFİK
UNMISETDoğu Timor, Başlangıç 20 Mayıs 2002, 20 Mayıs 2005. Bu operasyonda 4,776 askeri personel, 771 BM polisi, 465 uluslararası sivil memur, 856 mahalli memur, 120 askeri gözlemci, 1,250 sivil polis görev yapmıştır. 11 asker, 2 askeri gözlemci, 2 uluslararası sivil memur, 4 mahalli memur, 2 diğer toplam 21 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 565,497,000 milyon ABD dolarıdır.
UNGOMAPAfganistan, Pakistan. Başlangıç Mayıs 1988, Bitiş Mart 1990. Bu Operasyonda 50 askeri gözlemci ve bir çok uluslararası ve mahalli sivil memurlar görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 14 milyon ABD dolarıdır.
UNAMICKamboçya, başlangıç Ekim 1991, bitiş Mart 1992. Operasyonun başlangıcında 116 askeri personel (50 askeri irtibat subayı, 20 mayın tarama personeli, 40 askeri destek memuru), 75 uluslararası, 75 mahalli memur görev yapmıştır. Daha sonra 1,090 askeri 34 sivil personel daha ilave edilmiştir. Maliyeti UNTAC bütçesi içindedir.
UNTACKamboçya, başlangıç Şubat 1992, bitiş Eylül 1993. Operasyonun başlangıcında 15,547 asker, 893 askeri irtibat subayı, 3500 Sivil polis, 1,149 uluslararası, 4,830 mahalli memur, 465 BM gönüllü memuru görev yapmıştır. Daha sonra bu rakamlar değişmiş asker adedi 15,991, sivil polis 3,359 olmuştur. Operasyonun maliyeti 1,6 milyar ABD dolarıdır, bu bütçeye UNTAC maliyeti de dahildir. 4 askeri gözlemci, 41 diğer askeri personel, 16 sivil polis, 5 uluslararası sivil memur, 16 mahalli memur toplam 82 kişi hayatını kaybetmiştir.
UNTAETDoğu Timor, başlangıç 25 Ekim 1999, bitiş 20 Mayıs 2002. Operasyonun başlangıcında 9,150 askeri personel, 1640 sivil polis görev yapmış daha sonra 31 Mart 1992 itibarıyla da 7,687 toplam kişi ( 6,281 asker, 1,288 sivil polis, 118 askeri gözlemci, 737 uluslararası, 1745 mahalli memur) görev yapmıştır. 15 askeri personel, 1 sivil polis, 1 askeri gözlemci, toplam 17 kişi Hayatını kaybetmiştir. 1 Temmuz 2001 – 30 Haziran 2002 arasındaki maliyeti 476.8 milyon ABD dolarıdır.
UNIPOMHindistan-Pakistan, başlangıç Eylül 1965, bitiş Mart 1966. Bu operasyonda başlangıçta 96 askeri gözlemci uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. Daha sonra 78 askeri gözlemci uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile devam etmişlerdir. Operasyonun maliyeti 1.7 milyon ABD dolarıdır.
UNMOTTacikistan, başlangıç 4 Aralık 1994, bitiş 15 Mayıs 2000. Bu operasyonda başlangıçta 40 askeri gözlemci, Eylül 1997 de 120 askeri gözlemci, Haziran 1998 de 81 askeri gözlemci, Mayıs 2000 de 17 askeri gözlemci, Temmuz 1998’den Mayıs 2000 yılına kadar 2 sivil polis, uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 1.7 milyon ABD dolarıdır. 3 askeri gözlemci, 2 uluslararası sivil memur, 2 mahalli memur toplam 7 kişi hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu operasyonun bütçesi 16 Aralık 1994 – 30 Haziran 1999 arası 49.9 milyon ABD doları, 1 Temmuz 1999 � 30 Haziran 2000 arası 14.0 milyon ABD doları olmuştur.
UNSFBatı Yeni Gine, başlangıç Ekim 1962, bitiş Nisan 1963. Bu operasyonda 1,500 piyade askeri, 76 uçak personeli, uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti Endonezya ve Hollanda tarafından eşit olarak paylaşılmıştır.
AMERİKA
ONUCAKosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua, başlangıç Kasım 1989, bitiş Ocak 1992. Bu operasyonun başında 260 askeri gözlemci uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlar, daha sonra 27 Mart 1990 ise 800 değişik rütbeden piyade askerleri katılmış, Mayıs/Haziran 1990 yılında 1,098 askeri güç uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile göreve devam etmişlerdir. 1 askeri gözlemci hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 92.4 milyon ABD dolarıdır.
DOMREPDominik Cumhuriyeti, başlangıç Mayıs 1965, bitiş Ekim 1966. Bu operasyonda 2 askeri gözlemci görev yapmışlardır ve maliyeti 92.4 milyon ABD dolarıdır.
ONUSALEl Salvador, başlangıç Temmuz 1991, bitiş Nisan 1995. Bu operasyon için 380 askeri gözlemci, 8 askeri tıp personeli, 631 polis gözlemci, 140 uluslararası sivil, 180 mahalli memurun görev yapma talimayı çıkmış, Şubat 1992 yılında 368 askeri gözlemci, 315 sivil polis (Mayıs 1992) uluslararası sivil ve mahalli memur ile yürütülmüştür. Seçimler sırasında da 900 seçim gözlemcisi görev yapmıştır. 3 sivil polis gözlemci, 2 mahalli memur toplam 5 kişi hayatlarını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 107.7milyon ABD dolarıdır.
MINIGUAGuatemala, başlangıç Ocak – bitiş Mayıs 1997. Bu operasyonda 132 askeri gözlemci, 13 tıp personeli görev yapmışlardır. Maliyeti 3,9 milyon ABD dolarıdır.
UNMIHHaiti, başlangıç Eylül 1993, bitiş Haziran 1996. Bu operasyonda 6,065 askeri personel, 847 sivil polis uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. 6 askeri personel, 3 sivil polis toplam 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 320 milyon ABD dolarıdır.
UNTMIHHaiti, başlangıç Ağustos, bitiş Kasım 1997. Bu operasyonda 250 sivil polis ve 50 askeri personel görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 20.6 milyon ABD dolarıdır.
MIPONUHHaiti, başlangıç Aralık 1997, bitiş Mart 2000. Bu operasyonda 300 sivil polis, 72 uluslararası ve 133 mahalli sivil Memur 17 BM gönüllü memuru görev yapmışlardır. 6 polis toplam 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 20.4 milyon ABD dolarıdır.
AFRİKA
ONUBBurundi, başlangıç 1 Haziran 2004, bitiş 31 Aralık 2006. Bu operasyonda 5,665 askeri personel görev yapmıştır. Bu rakamın içinde 5400 asker, 168 askeri gözlemci, 97 polis ve 316 uluslararası, 383 mahalli sivil memur, 156 BM gönüllü memuru görev yapmışlardır. 21 askeri personel, 1 polis, 1 uluslararası sivil memur ve 1 mahalli memur toplam 24 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 678.3 milyon ABD dolarıdır.
UNAMSILSierra Leone, başlangıç 22 Ekim 1999, bitiş 31 Aralık 2005. Bu operasyonda 17,500 kişi görev yapmıştır. Bu rakamın içinde askeri gözlemci, polis, uluslararası sivil ve mahalli memur BM gönüllü memuru, vardır. 169 asker, 2 askeri gözlemci, 2 uluslararası sivil memur, 16 mahalli memur, 1 polis 2 sair bölümlerden toplam 192 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 2.8 milyar ABD dolarıdır.
UNAVEM IAngola, başlangıç 20 Aralık 1988, bitiş 30 Mayıs 1991. Bu operasyonda 70 askeri gözlemci uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 16,404,200 milyon ABD dolarıdır.
UNAVEM IIAngola, başlangıç Mayıs 1991, bitiş Şubat 1995. Bu operasyonun başlangıcında 350 askeri temsilci, 126 sivil polis, sivil havacılar, askeri sağlık personeli, 87 uluslararası sivil ve 155 mahalli memur görev yapmışlardır. İleriki yıllarda bu rakamlar değişmiştir. 2 askeri gözlemci, 1 asker, 1 sivil polis, 1 uluslararası memur toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 175,802,600 milyon ABD dolarıdır.
UNAVEM IIIAngola, başlangıç Şubat 1995, bitiş Haziran 1997. Bu operasyonda 4,220 askeri personel görev yapmıştır. Bu rakamın içinde 283 askeri temsilci, 3, 649 asker, 288 sivil polis vardır. 32 kişi hayatını kaybetmiştir. 31 Aralık 1996 yılına kadarki maliyeti 752,215,900 milyon ABD dolarıdır.
MONUAAngola, başlangıç Haziran 1997, bitiş Şubat 1999. Bu operasyonda 3,026 askeri personel, 253 askeri gözlemci, 289 sivil polis, uluslararası ve mahalli sivil memurlar desteği ile görev yapmışlardır. 9 asker, 1 sivil polis, 5 uluslararası memur, 1 mahalli memur, 1 de başka bölümden olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 30 Haziran 1999 yılına kadar 293.7 milyon ABD dolarıdır.
MINURCAOrta Afrika Cumhuriyeti, başlangıç Nisan 1998, bitiş Şubat 2000. Bu operasyonda 1,350 askeri personel, 24 sivil polis, 114 uluslararası ve 111 mahalli sivil memur, 13 BM gönüllü memuru desteği ile görev yapmışlardır. 2 asker hayatını kaybetmiştir. 30 Haziran 1999 kadarki maliyeti 60.2 milyon ABD dolarıdır.
UNASOGÇad Cumhuriyeti/Libya, başlangıç Mayıs – bitiş Haziran 1994. Bu operasyonda 9 askeri gözlemci, 6 uluslararası memur görev yapmışlardır. Operasyonun maliyeti 64,471 ABD dolarıdır.
ONUCKongo Cumhuriyeti, başlangıç Temmuz 1960, bitiş Haziran 1964. Bu operasyonda 19,828 kişi uluslararası ve mahalli memurun desteği ile görev yapmışlardır. 245 asker, 5 uluslararası sivil memur toplam 250 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 400.1 milyon ABD dolarıdır.
UNOMILLiberya, başlangıç Eylül 1993, bitiş Eylül 1997. Bu operasyonun başlangıcında 303 askeri gözlemci, 20 askeri sağlık memuru, 45 askeri mühendis, 90 uluslararası, 136 mahalli sivil memur ve 58 BM gönüllü memuru görev yapmışlardır. İlerleyen yıllarda bu rakamlar değişmiştir. Operasyonun maliyeti 103.7 milyon ABD dolarıdır.
ONUMOZMozambik, başlangıç Aralık 1992, bitiş Aralık 1994. Bu operasyonda 6,576 kişi görev yapmıştır. İlerleyen yıllarda bu rakamlar değişmiştir. 23 asker, 2 sivil polis, 1 uluslararası memur toplam 26 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 492.6 milyon ABD dolarıdır.
UNTAGNamibya ve Angola, başlangıç Nisan 1989, bitiş Mart 1990. Bu operasyonda 7,500 kişi görev yapmıştır. İlerleyen yıllarda bu rakamlar değişmiştir. 11 asker, 4 sivil polis, 3 uluslararası memur, 1 mahalli memur, toplam 19 kişi hayatlarını kaybetmişlerdir. Operasyonun maliyeti 368.6 milyon ABD dolarıdır.
UNAMIRRuanda, başlangıç Ekim 1993, bitiş Mart 1996. Başlangıçta 2,548 kişi görev yapmış sonra ilerleyen yıllarda bu rakam değişmiştir. 3 askeri gözlemci, 22 asker, 1 sivil polis, 1 mahalli memur toplam 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 453.9 milyon ABD dolarıdır.
UNOMURUganda-Ruanda, başlangıç Haziran 1993, bitiş Eylül 1994. Bu operasyonda 81 askeri gözlemci uluslararası ve mahalli memurlar desteğinde görev yapmıştır. Operasyonun maliyeti 2.3 milyon ABD dolarıdır.
UNOMSILSierra Leone, başlangıç 13 Temmuz 1998, bitiş 22 Ekim 1999. Bu operasyon için başlangıçta 70 askeri gözlemci, 15 sağlık memuru, 5 sivil polis, 50 uluslararası ve 48 mahalli memur görev yapmış sonra ilerleyen yıllarda bu rakamlar değişmiştir. Operasyonun maliyeti 30 Haziran 1999 yılı itibarıyla 12,9 milyon ABD Dolarıdır.
UNOSOM ISomali, başlangıç Nisan 1992, bitiş Mart 1993. Bu operasyonda 54 askeri gözlemci, 893 asker, uluslararası ve mahalli memurlar desteğinde görev yapmıştır. 6 asker hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 42.9 milyon ABD dolarıdır.
UNOSOM IISomali, başlangıç Mart 1993, bitiş Mart 1995. Bu operasyon için başlangıçta 28,000 asker ve sivil polis, 2,800 uluslararası ve mahalli memur görev yapmış sonra ilerleyen yıllarda bu rakamlar değişmiştir. 149 asker, 3 uluslararası memur, 2 mahalli memur, toplam 154 kişi hayatını kaybetmiştir. Operasyonun maliyeti 1.6 milyar ABD dolarıdır.

 

BARIŞ GÜCÜNÜN MALİYETİ NASIL KARŞILANIR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Barış gücü operasyonlarının finansmanında uygulanan yöntem, BM Antlaşması uyarınca maliyetin tüm üye ülkeler tarafından paylaşılmasıdır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında taşıdıkları özel sorumluluk nedeniyle Güvenlik Konseyi daimi üyeleri daha yüksek bir pay öderken, kalan üye ülkeler Genel Kurul’un belirlediği oranlara göre ödeme yaparlar.Genel Sekreter’in çağrısı üzerine bir barış gücü operasyonuna personel, donanım, malzeme ya da başka tür destek sağlamak isteyen üye ülkelere bu katkıları karşılığında barış gücü bütçesinden ödemede bulunulur. Bugüne kadar bir çok ülke de kendilerine tahakkuk eden payın yanısıra, gönüllü ve ücretsiz olarak mali kaynak, personel, malzeme, taşımacılık hizmetleri gibi ek destek sağlamıştır.

1998’de, beş daimi üye, barış gücü operasyonlarının maliyetinin %49’unu karşılamıştır. Öteki sanayileşmiş ülkelere BM bütçe katkı payları kadar bir pay tahakkuk ettirilmiş ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin paylarında ödenmli bir düşüş sağlanmıştır.

1995’te eski Yugoslavya’daki operasyon sırasında, Barış gücü maliyeti 3,5 milyar dolarla en üst noktasına ulaşmış, 1996’da 1,4 milyar, 1977’de 1,3 milyar, 1998’de yaklaşık 1 milyar dolara düşmüştür. 1998 değeri, aynı yılın dünya askeri harcamalar toplamının binde 2’si kadar ve New York kenti polis teşkilatının bütçesinin altındadır.

 

BM NEDEN BARIŞI ZORUNLU KILAMIYOR ? >>  Sık sorulan sorular’a dön

 

BM, güç kullanarak barışı tesis etme kapasitesine sahip değildir. Bir ordusu ya da askeri kaynakları yoktur. BM uluslararası bir polis gücü de değildir. BM’in etkinliği; bir çatışmaya son vermek için BM’in harekete geçip geçmeyeceğine, ne zaman ve nasıl harekete geçeceğine karar üye ülkelerin siyasal iradesine bağlıdır.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında Güvenlik Konseyi’nin özel sorumluluğu vardır. Konsey çatışmaya taraf olanlara diplomatik ya da siyasal baskı uygulayabilir ya da uyuşmazlığı sona erdirmek için bir inceleme heyeti ya da arabulucu görevlendirebilir. Genel Kurul dünya kamuoyunun ağırlığını çatışan taraflara hissettirebilir. Genel Sekreter’in diplomatik temasları da sonuç verip, görüşmelere ve çatışmaya son verilmesine sağlayabilir. Ateşkes sağlandığında Güvenlik Konseyi tarafların varılan anlaşmaya uymalarını kolaylaştırmak üzere bölgeye bir barış gücü gönderebilir.

İkna yöntemi sonuç vermezse Güvenlik Konseyi ekonomik yaptırımlar ya da ticari ambargo gibi daha sert önlemlere de başvurabilir; Ruanda ve Yugoslavya’da olduğu gibi, savaş suçlularını yargılayacak uluslararası mahkemeler kurabilir.

Kimi zaman da Güvenlik Konseyi silahlı çatışmaya son vermek için üye ülkelere güç kullanımı dahil ‘gereken her yola başvurma’ yetkisi vermiştir. 1991’de Kuveyt’in egemenliğinin yeniden sağlanması ya da 1994’te meşru Haiti hükümetinin görevine dönebilmesi için gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, katılan ülkelerin denetiminde yapılmaktadır.

 

Güvenlik Konseyi’nin Yapısı Değişecekmi?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Güvenlik Konseyi BM’nin asıl yürütme organıdır. Önemli konular burada tartışılır ve karara bağlanır ve toplam 15 üyesi vardır. Bu üyelerden 10 tanesi (iki yıllığına) dönüşümlü iken 5 tanesi ise daimi üyedir. Bu daimi üyeler İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Amerika’dır. Bu beş daimi üye kararları “veto” edebilme hakkına sahiptir. Karar alma mekanizması ise şöyle işlemektedir. Genel Kurul tarafından GK’nın gündemine taşınan konuların tartışıldıktan sonra karara bağlanması için oylama sürecine geçilir. Kararların kabulu için 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekmektedir. Karar bütün ülkeler tarafından kabul edilse bile sadece bir daimi üye tarafından veto edilirse o karar kabul edilmez.

Konseyin daimi üyelerine baktığımızda bu devletlerin II. Dünya Savaşı sonrasının güçlü devletleri olduğu görülür. Fakat hem uluslararası sistem hem de devletler arasındaki ilişkiler o zamandan bu yana çok değişmiştir. Günümüzde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve diplomasi gibi değerler ön plana çıkmıştır. İşte bütün bu değerlerin kaderinin beş devletin eline bırakılmaması için 2004 yılındaki BM Genel Kurulunda 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesi ve veto hakkına sahip ülkelerin artırılması görüşüldü. Bu plana göre, Konsey’deki toplam üye sayısı 15’ten 24’e, kalıcı üye sayısı ise 5’ten 11’e çıkarılması öngörülmüştür. Reform paketinin yürürlüğe girebilmesi için BM Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyor. Genel Kurul’da 1979 yılından beri bu konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu reformların amacı BM’nin küresel karar verme mekanizmalarında daha etkin bir yere getirmek. Irak savaşının yarattığı görüş ayrılıkları ve orgüt içindeki skandallar yüzünden zor bir dönemden geçen BM’nin, dünya liderlerinden savaşların meşruluğundan, insan haklarına kadar birçok konuda köklü değişiklikler getirecek reformların desteklemeleri öngörüldü.

Bunlara ek olarak Konseyin ne zaman askeri güç kullanımı yetkisi verebileceğinin netleştirilmesini öngören bir dizi kapsamlı reform önerisi de getirilmiştir. Raporda organize suç, yoksulluk ve terör gibi tehditlerin birbirine bağlı olduğunu ve küresel bir sorun oluşturduğu, bu nedenle terörün ortak bir tanımının yapılması ve nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların denetlenmesi için acil adımlar atılması çağrısı yapılmıştır.

 

BM İNSAN HAKLARI KONUSUNDA NE YAPIYOR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’in en önemli başarılarından biri de ürettiği geniş hacimli insan hakları hukukudur. BM ayrıca insan haklarının korunması için etkin uluslararası mekanizmalar geliştirmiştir.

 

  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM Genel Kurulu tarafından 1948’de kabul edilmiş; 1966’da kabul edilen medeni ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin iki uluslararası sözleşme de Bildirge’deki pek çok hükmü devletler açısından bağlayıcı hale getirmiştir.
  • BM insan haklarının çeşitli alanlarında 80’i aşkın uluslararası anlaşmanın hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında öncü ve merkezi roller oynamıştır.
  • BM uzun bir kampanya sonucunda Güney Afrika’nın resmi ırk ayrımı politikası olan apartheid rejimine son verilmesini sağlamıştır.
  • BM, eski Yugoslavya ve Ruanda’da işlenen insanlığa karşı suçların cezalandırılması için iki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ile bu tür suçlara hızla müdahale edilebilmesi için daimi bir Uluslararası Suç Mahkemesi kurmuştur.

 

BM’in İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kendisine ulaşan insan haklarına ilişkin şikayetleri örgütün ilgili organ ve birimlerine aktarır. Komiserliğin insan hakları ihlallerinin bildirilmesi için 24 saat çalışan faks numarası (00-41-22)917 00 92’dir.

 

BM DEMOKRATİKLEŞMEYİ NASIL DESTEKLİYOR?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM, kendisinden yardım isteyen giderek artan sayıda ülkede demokratikleşmeye destek vermektedir. Seçimlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için teknik yardım sağlayarak 70’i aşkın ülkede demokratik sürecin güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Kamboçya’da 1993 seçimlerini bizzat düzenlemiş ve Namibia, Nikaragua, Haiti, Angola, El Salvador, Güney Afrika, Mozambik ve Liberya’da düzenlenen seçimlerin adil ve özgür bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere tarafsız gözlemciler görevlendirmiştir. BM ayrıca, örneğin El Salvador, Mozambik ve Guatemala’da, silahlı muhalefet hareketlerinin siyasal partilere dönüşümüne yardımcı olmuştur.

Demokrasinin güçlendirilmesi için BM, iyi işleyen ve saydam siyasal, idari ve adli kurum ve süreçler kurma ve geliştirmelerinde üye ülkelere yardımcı olmaktadır. BM Kalkınma Programı da (UNDP), parlamento uygulamalarının güçlendirilmesi, insan hakları hukukunun genişletilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin desteklenmesi gibi yollardan pek çok ülkede yönetim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

BM TERÖRİZM KONUSUNDA NE YAPIYOR ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

 

Terörizm de ancak küresel işbirliği ile çözümlenebilecek bir sorundur. BM terörizmle mücadele için hem yasal, hem siyasal adımlar atmıştır:

Siyasal alanda Genel Kurul her tür uluslararası terör eylemini defalarca lanetlemiştir. Genel Kurul’un 1997 yılında kabul ettiği Terörist Bombalama Eylemlerine Karşı Uluslararası Sözleşme, devletlerin terörist bombalama eylemi zanlılarını yargılamaları ya da sınırdışı etmeleri hükmünü getirmiştir. 1994’te kabul edilen Uluslararası Terörizmle Mücadele Önlemleri Bildirgesi ise devletlerin terörizme karşı almaları gereken ulusal ve uluslararası önlemleri tanımlayan somut bir eylem planı niteliğindedir.

Yasal alanda ise BM ve bağlı kuruluşların geliştirdikleri geniş kapsamlı uluslararası anlaşmalar ağı terörizmle mücadele için gerekli yasal zemini oluşturmaktadır. Söz konusu sözleşmeler, uçakta işlenen suçlar (1963), uçak kaçırma (1970), sivil havacılıkta güvenliği tehdit eden eylemler (1971), diplomatlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve cezalandırılması (1973), rehin alma (1979), nükleer malzemenin muhafazası (1979), deniz yollarında güvenliği tehdit eden eylemler (1988) uluslararası havaalanlarına saldırı (1988), plastik patlayıcıların tanımlanabilir biçimde işaretlenmesi (1991) ve terörist bombalama eylemleri (1997) gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

 

BM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR MU ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM devletlerarası bir kuruluş olmakla birlikte, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör, sendikalar, meslek kuruluşları, araştırma ve eğitim kurumları gibi çeşitli unsurlarla da giderek artan işbirliği içindedir.

BM çerçevesinde faaliyet gösteren aktörler arasında sivil toplum kuruluşlarının özel bir konumu vardır. STK’lar temsil ettkleri geniş uluslararası ya da ulusal çevrelerin sesini duyururlar ve BM konferanslarına yaptıkları katkıyla, örneğin kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin 1997 sözleşmesi’nin kabulü ve 1998’de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunda oynadıkları rolle BM çalışmalarında söz sahibi olmaktadırlar.

STK’lar başlıca iki alanda BM ile düzenli işbirliği içindedirler.

Ekonomik ve Sosyal Konsey 1500’ü aşkın STK’ya danışmanlık statüsü vermiştir. Bu bağlamda “genel statü” ECOSOC gündeminde yer alan hemen her konuda çalışan büyük, uluslararası STK’lara verilmektedir; belirli alanlarda uzmanlaşan STK’lara “özel danışmanlık statüsü”; ve zaman zaman ECOSOC çalışmalarına yararlı katkılarda bulunabilecekleri düşünülen STK’lara da “liste statüsü” verilmektedir.

 • Bilgi İçin
Non-Governmental Organizations Unit
Division for Policy Coordination and ECOSOC Affairs
DPCSD
Room DC1-1070
United Nations
New York, NY 10017
Ayrıca 1600 dolayında STK ise BM Enformasyon Dairesi’ne (DPI) kayıtlıdır. Söz konusu STK’lar BM çalışmalarının kamuoyuna anlatılmasında Enformasyon Dairesi’ne yardımcı olmakta, Daire de STK’ların çeşitli BM toplantılarına katılımını ve elindeki film, fotoğraf, ses kaydı, basılı malzeme kaynaklarından yararlanmalarını sağlamakta, STK’lar için her hafta bir brifing ve her yıl geniş katılımlı bir konferans düzenlemektedir.

 

 • Bilgi İçin:Chief, NGO SectionRoom S-1070L

  United Nations, New York NY 10017

  Tel : (00-1-212)963 6842

  Faks : (00-1-212)963 6914

 

BM KARA MAYINLARI KONUSUNDA NE YAPIYOR ? >>  Sık sorulan sorular’a dön

 

Bugün, 80’e yakın ülkede hala milyonlarca insan mayınların ve savaşlardan kalma patlamamış bombaların korkusu ile yaşamaktadır. Mayınlar ve patlamamış bombalar her yıl 15.000 kurban alıyor, kabul edilemez sayıda hayata mal oluyor, insanları sakat bırakıyor. İnsanların geçim kaynaklarını harap ediyor, tarlalarına, ulaşım imkanlarına ve en temel ihtiyaçlarına ulaşmalarına engel oluyor.

Üye Ülkelerin, Birleşmiş Milletler’in, sivil toplum kuruluşlarının ve mayınlardan etkilenen ülkelerin gayretleri sayesinde mayın programında gerçek kazanımlar elde edilmiştir. Mayınların yasaklanmasını öngören anlaşmayı son on yıl içerisinde 153 ülke imzaladı ve anlaşmaya sadık kaldı. Yaklaşık 40 milyon mayın imha edildi. Mayınların üretimi, satışı ve transferi hemen hemen sona erdi. Bir çok mayın tarlası temizlendi. Mayın kurbanları daha fazla ve daha iyi yardım almaya, rehabilitasyon görmeye ve topluma yeniden kazandırılmaya başlandı. Bir diğer önemli gelişme ise Bazı Konvensiyonel Silahlar Sözleşmesine taraf 32 ülkenin savaşlardan kalma patlamamış bombaların yol açtığı son derece yıkıcı tehtide en iyi çözümü bulmak için Kasım ayında bir araya gelecek olmalarıdır. Ayrıca, ne tür bir engeli olursa olsun herkesin insan haklarına sahip olmasını amaçlayan Engelli Hakları Sözleşmesi – insan hakları konusunda tarihte en hızlı müzakere edilmiş anlaşmadır – 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açıldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon , henüz bu anlaşmaları imzalamamış olan ülkeleri bir an önce bu anlaşmaları imzalamaya, bu anlaşmalara taraf ülkelere, mayınlardan etkilenen ülkelere ve mayın kurbanlarına mümkünse yardım etme taahhütünde bulunmak dahil, anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmeye, misket bombalarının insanlar üzerinde yol açtığı korkunç etkilere en kısa sürede bir çözüm bulunması için Uluslararası Topluluğa çağırıda bulunuyor. Bu bombalar da tıpkı mayınlar gibi ayrım yapmaksızın kolaylıkla ve sık sık sivillerin ölümüne ve sakat kalmasına yol açıyor.

 
Model BM, BM sisteminin bir simülasyonudur. Bu simülasyonda öğrenciler, çeşitli ülkeleri temsil eden diplomat rolündedirler. Her okul kendi Model BM programını geliştirebileceği gibi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen programlara da katılabilir.Model BM son yıllarda hayli popüler olmuştur ve dünya çapında her yıl 200,000 lise/üniversite öğrencisi buna katılır olmuştur. Günümüzün pek çok ABD devlet büyükleri, hukukçuları, iş ve sanat dünyasının ünlüleri akademik hayatlarında bu Model BM’nin katılımcıları olmuşlardır.Bazı Model BM çalışmaları sadece okulun sınıfında veya okul çapında oluyor. Son elli yıldır milli veya ulusal toplantılar halinde de organize ediliyor. Bu durumlarda buna konferans deniyor ve 1,000,000 dan fazla kişi bu organizasyona katılabiliyor. Günümüzde her yıl 35 ülkede 400 den fazla konferans yapılmaktadır.Katılımcı öğrenciler, çeşitli ülkelerin BM nezdindeki büyük elçilerinin rolünü üstlenmektedir. Bu öğrencilerin uluslararası ilişkilerde tecrübelerinin olması da şart değildir, yeni şeyler öğrenmek için hevesli olan herkes katılabilir. Bu öğrenciler, okul bitiminde polita, hukuk, iş dünyası, eğitim ve hatta tıb alanında liderler olmaktadırlar.

 

 

BM ARŞİVLERİNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’in Görsel İşitsel Ürünler Kütüphanesi, Cemiyeti Akvam’dan başlayan, BM’in kuruluşunu kapsayan ve günümüze kadar ulaşan geniş bir arşive sahiptir. Bu arşiv araştırmacılar, akademisyenler, haberciler ve belgesel yapımcılarına açıktır. Arşivde ücret karşılığında belirli işlemler yapılmakta, filmden videoya ve NTSC’den PAL ya da SECAM’a aktarım ise anlaşmalı laboratuvarlara yaptırılmaktadır.BM Arşiv ve Kayıt Merkezi ise BM ve Sekretarya belgeleri alanında hizmet vermektedir.

BM Fotoğraf Arşivi’nde örgütün kuruluşundan günümüze uzanan yaklaşık 200.000 fotoğraflık bir kolleksiyon vardır. Reklam amacıyla kullanımı yasak olan BM fotoğrafları ücret karşılığında siyah/beyaz ya da renkli baskı ya da saydam olarak aşağıdaki adresten sağlanabilir ;

 

United Nations

UN Photo Library
Room S-805L
New York, NY 10017
U.S.A.

Tel : (00-1-212)963 6927
Faks : (00-1-212)963 1658

 

Audio-Visual Production Libraries Unit : Avlib@un.org
Archives and Records Centre : guptil@un.org
Photo Library : Fotolib@un.org

Ayrıca BM’in Internet sitesinde geniş bir seçki bulunmaktadır: www.un.org

 

BM, ne bir ülke, ne de bir hükümet olmamakla birlikte posta pulu basma yetkisi olan tek kuruluştur. BM Posta İdaresi tarafından çıkarılan pullar koleksiyoncular arasında çok rağbet görmekte ve BM’in New York, Cenevre ve Viyana merkezlerindeki BM postanelerinde posta amacıyla da kullanılabilmektedir.

 

 • UNPA – BM Posta Idaresi

www.un.org/Depts/UNPA

BM İLE İŞ YAPABİLİR MİYİM?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

New York’taki BM Genel Merkezi, BM barış gücü operasyonları, bölgesel ekonomik komisyonlar ve kimi zaman BM sistemine bağlı çeşitli kuruluşlar için satınalma işlemleri BM Sekretaryası’nın Satınalma Bölümünce koordine edilmektedir. BM ile iş yapmak isteyen firmaların yazıyla başvurmaları ve kendilerine gönderilecek soru formunu doldurarak geri göndermeleri gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda uygun görülecek firmalar BM’in “Satıcılar” listesine alınacak ve faaliyet alanlarına giren alımlarda kendilerine eşit fırsat verilecektir.
Satın alınan mal ve hizmetler, hava ulaşımından motorlu araçlar, gıda maddeleri, bilgisayar, baskı işleri ve büro malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Satın Alma Bölümü’nün yıllık iş hacmi, değeri milyarlarca dolar olan binlerce satın alma işlemini kapsamaktadır.
Satın Alma Bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru koşulları ve formu, bu birimin internet adresinden sağlanabilir. BM dünyanın her yanından mümkün olduğu kadar çok sayıda firma ile iş yapmak istediği için her ölçekte satıcılardan gelecek başvuruları değerlendirmeye hazırdır.
Bilgi için:Chief, Procurement DivisionUnited Nations Secretariat

New York, NY 10017

Tel : (00-1-212)963 1718

Faks : (00-1-212)963 3503

 

Procurement Division : www.un.org/Depts/ptd/ptdwebz.htm

BM GENEL MERKEZİ’NDE STAJ YAPABİLİRMİYİM?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

 

BM Genel Merkezi Staj Programı yüksek öğretim öğrencilerine açıktır. Staj, her yıl ikişer aylık üç dönemde gerçekleştirilmek-tedir. İlgilenen öğrencilerin aşağıdaki adrese yazıyla başvurmaları gerekmektedir :

Coordinator of the Intership ProgrammeRoom S-2580G

United Nations

New York, NY 10017

Tel : (00-1-212)963 4437

Faks : (00-1-212)963 3683

BM PASAPORT VERİYOR MU? >>  Sık sorulan sorular’a dön

 

Hayır. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar pasaport, sürücü ehliyeti veya seyehat belgeleri veremezler. Bu belgeler her ülkenin milli resmi kuruluşları tarafından yapılır. BM bir ülke değildir dolayısıyla bu belgeleri veremez.

 

BM’DE ÇALIŞABİLİR MİYİM ?>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM Antlaşması, personelin işe alınmasında ve çalışma koşullarının belirlenmesinde önceliğin verimlilik, yeterlilik ve tutarlılığa verilmesini öngörmektedir. Antlaşma ayrıca işe alınacak personelin mümkün olduğunca geniş bir cografyayı temsil etmesi gereğinin altını çizmektedir. Dolayısıyla BM mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkeden nitelikli eleman istihdam etmekte ve bu amacla çalışma hayatına yeni başlayacaklar için oldukça zor sınavlar uygulamaktadır.

BM sisteminin eleman arama duyuruları Internet’te icsc.un.org adresinde sergilenmektedir. BM’in üye ülkelerdeki temsilciliklerinin eleman arama duyurularının ise ulusal basında yayımlanması yönetmelikçe zorunludur.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAYINLARININ TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER >>  Sık sorulan sorular’a dön

 

UNITED NATIONS PUBLICATIONS

2 UNITED NATIONS PLAZA
ROOM DC2-853, DEPT. C012
NEW YORK, NY 10017
U.S.A.

Tel : (212) 963-8302; 1(800)253-9646

Faks : (212) 963-34 89

E-mail: publications@un.org

Internet : http://www.un.org/publications

Birleşmiş Milletler’in Logosu ve Bayrağı. BM Bayrağı ve logosunu kullanmak için izin almak gerekiyor mu?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

LOGO
Tarifi: Birleşmiş Milletler logosu 7 Aralık 1946 tarihinde kabul edilmiştir. Logo, Dünyanın kuzey kutbu merkezli görünümünü yansıtır ve etrafındaki deniz beyaz olarak mavi zemin üstüne oturtulmuştur. Dünya haritasının oturtulduğu yuvarlakta büyükten küçüğe 5 halka vardır. Altın renkli zeytin dalları ile çerçevelenmiştir.

Simgesi: Zeytin dalları barışın sembolüdür. Dünya haritası da BM’nin asıl amacının barışın ve güvenliğin korunması olduğunu gösterir.

BAYRAK
Tarih:

20 Ekim 1947

Tarifi: Birleşmiş Milletler’in resmi logosu beyaz olarak bayrağın ortasında açık mavi bir arka zemine oturtulmuştur.

Ölçüleri: Eni : Boyu 2:3 veya 3:5 veya BM bayrağının dalgalandığı ülkelerin bayraklarıyla aynı boyutlarda olabilir. BM logosu tam ortadadır.

BM Bayrağı ve logosunu kullanmak için izin almak gerekiyor mu?

BM bayrağı, Teşkilata destek amacıyla asılabilir, ancak BM’nin logosu ve adının ticari amaçlar için kullanılması Genel Kurul’un 1946 yılında aldığı 92(I) sayılı karar ile yasaklanmıştır. Söz konusu kararda BM logosunun amaç dışı kullanımını engellemek için amblemin Genel Sekreterin izni olmadan kullanılamayacağı belirtilmiştir.

>>  Sık sorulan sorular’a dön

BM’NİN MARŞI VAR MI?>>  Sık sorulan sorular’a dön

Birleşmiş Milletler ve ilgili temalarla ilgili pekçok eser bestelenmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler’in resmi bir marşı yoktur. Bu eserlerden biri Birleşmiş Milletler’in 25. Kuruluş yıldönümü için İspanyol Pablo Casals tarafından bestelendi. Şarkının sözleri ise İngiliz şair W.H. Auden tarafından yazıldı. Bu ikili hiç tanışmamış olmalarına rağmen bu olağandışı işbirliği için Genel Sekreter U Thant tarafından biraraya getirildi. Yüzyıllardır şairler ve müzisyenler savaşı öven ve kazanılan zaferler için şarkılar bestelediler. U Thant barış için yapılmış bir esere rastlamadığı vurgulayarak yakın arkadaşı olan Pablo Casal’ı bu yönde bir eser bestelemesi için ikna etti. Her ne kadar eser Birleşmiş Milletler’in resmi marşı olarak kabul edilmediyse de U Thant, bu eserin gerekli durumlarda çalınabileceğini umdu. Casal, eserinde sözlere de yer vermeyi arzuluyordu. BM Anlaşmasının Önsözünde yer alan idealleri ve barışı anlatan bir şiir yazma görevi dönemin yaşan en büyük İngiliz şairlerden biri kabul edilen W.H. Auden’e düştü. Auden’ın 3 gün içinde tamamladığı şiiri, Casal besteledi. 24 Ekim 1971’de Festival Casala Orkestrası, Casal’ın yönetiminde, marşı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde çaldı.

Ancak, söz konusu eser hiçbir zaman BM’nin resmi Marşı olarak kabul edilmedi.

>>  Sık sorulan sorular’a dön

DÜNYADA BİRLİĞİN SAĞLANMASIYLA İLGİLİ FİKİRLERİMİ GENEL SEKRETER’E ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA İLETMEK İSTİYORUM. GENEL SEKRETER’İN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ NEDİR?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Genel Sekreter’e elektronik postalarınızı inquiries@un.org adresine yollayabilirsiniz. Öneriler, bir üye ülkenin resmi temsilcisi tarafından ve usulüne uygun şekilde Örgütün gündemine sunulduktan sonra üyelerin oylarıyla kabul edilebilir.

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Bu konu Birleşmiş Milletler’in yetkisinde değildir. Bu konu için bulunduğunuz yerdeki kütüphanelerden, ansiklopedilerden ya da ülkeler almanağından faydalanabilirsiniz. Birleşmiş Milletler’e üye 192 ülke vardır.

LİSE MEZUNUYUM VE ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BURS VERİYOR MU?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Birleşmiş Milletler’in genel bir burs uygulaması ve öğrenci değişim programı yoktur. Fakat UNESCO’nun :

http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/studyabroad.shtml internet adresinden üye ülkelerde öğrenim, seyahat ve çalışma konularında bilgiye ulaşılabilir. Bu kaynak 124 ülkede tüm dallarda eğitim ve yüksek öğretim olanaklarıyla ilgili 2950 girdiye sahiptir. Kaynak, burslar, finansal yardım, kısa dönemli kurslar, eğitim programları, öğrenciler için iş fırsatları ile engelliler için olanaklar hakkında bilgileri içermektedir. Bu yayına pekçok halk kütüphanesinden ulaşılabileceği gibi şu adresten sipariş de edilebilir:

UNESCO Publishing, Promotion and Sales Divison

1, rue Miollis, F-75732

Paris Cedex 15

FRANCE

Fax: 33 01 45 68 57 41

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PASAPORT, VİZE VE SÜRÜCÜ BELGESİ VERİYOR MU?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Ne Birleşmiş Milletler ne de diğer uluslararası kuruluşlar, özel ajanslar kamuya uluslararası sürücü belgesi, pasaport ya da seyahat belgesi vermeye yetkilidir. Bu gibi belgeleri verme yetkisi ulusal otoritelere aittir. Birleşmiş Milletler bir hükümet değildir ve sözü edilen belgeleri veremez.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN MALİ YARDIM ALABİLİR MİYİM? BM’YE BAĞIŞTA BULUNABİLİR MİYİM?

>>  Sık sorulan sorular’a dön

Birleşmiş Milletler, Teşkilatın etkinliklerine ve amaçlarına katkıda bulunmak için yapılan gönüllü bağışları kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler bireylere ve organizasyonlara finansal yardım yapmamaktadır. Örgüt, bütçesini üye devletlerin onayladığı programlar için kullanmaktadır.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb