ÜST MENÜ

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ilgili ilk rapor yayınlandı: Amaç kalkınmadan herkesin yararlanması

Kaynak: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri raporu

Kaynak: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri raporu

 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi konusundaki ilk rapor yayınlandı. Raporda yoksulluk, açlık, eğitim ve halk sağlığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda dünyanın içinde bulunduğu durum anlatılıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek kurulması için ulaşılması öngörülen hedefler açıklanıyor.

BM Genel Sekreter Ban Ki-moon tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Forumu BM Üst Düzey Bakanlar Oturumunda açıklanan raporda söz konusu hedeflere ulaşılmasında büyük önem taşıyan verilere yer veriliyor.

Politika Koordinasyonu ve Kurumlar Arası İşbirliğinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Gass da New York’da raporla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında “Dünya’yı hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı yeni bir Sürdürülebilir Kalkınma güzergahına çekme şansına gerçek anlamda sahibiz” dedi.

Gass, basın mensupları ile çarpıcı bilgilerde paylaştı. Gass dünya genelinde 800 milyon insanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını, yılda 5,9 milyon bebeğin beş yaşına gelmeden hayatını kaybettiğini, ilk okul çağındaki 59 milyon çocuğun okula gidemediğini, 2,4 milyar insanın kanalizasyon ve çöp toplama hizmetlerinden mahrum olduğunu, beş yaş altı her iki çocuktan birinin doğum kaydının olmadığını söyledi.

Söz konusu rapor, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi konusunda yapılacak çalışmalara referans teşkil edecek.

Gass, söz konusu çalışmaların en önemli ayağının güvenilir ve zamanlıca elde edilecek verilerin oluşturacağını belirtti.

Ban, tecrübe paylaşımının ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşıdığını belirtti ve üye devletlerden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında sağlanan ilerlemeyi izleyecek mekanizmanın katılımcı ve iş dünyası ve sivil toplumu kapsayacak şekilde düzenlenmesini istedi.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb