ÜST MENÜ

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Dünyamız için İnsanları ve Gezegenimizi Dönüştürüyoruz (25-27 Eylül 2015)

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Herkesi Kucaklıyor 

New York’taki BM Genel Merkezinde 25-27 Eylül tarihlerinde 150’nin üzerinde dünya liderinin katılımıyla düzenlenecek BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde büyük hedefler öngören sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin resmen kabul edilmesi bekleniyor.

image13_1064.jpg

Böylece uluslararası toplum ve ulusal hükümetlerin önümüzdeki 15 yıl içinde insanlığın ortak refahının sağlanması için belirlenen eylem planının da hayata geçirilmesi başlamış olacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 3 Ağustos’ta üye devletlerin Zirveye sunulacak metin konusunda mutabık kaldıklarını açıklamalarını takiben yaptığı açıklamada, anlaşmanın evrensel, dönüştürücü ve bütünlük içerdiğini ve dünya için tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiğini söyledi.

Ban, anlaşmanın  insanların gündemi ele aldığını ve tüm boyutlarıyla yoksulluğun geriye dönüşü olmayacak şekilde her yerde sonlandırılması ve hiç kimsenin sürecin dışında bırakılmamasını sağlamaya yönelik bir eylem planı olduğunu söyledi.

193 üye ülke tarafından kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlıklı anlaşma, bir bildiri, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ve uygulama, yenilenen küresel ortaklık yapısı ve izleme konularını içeren 169 alt başlıktan oluşuyor.

Zengin, yoksul, orta gelirli olsun tüm ülkeleri  kapsıyor olması, sürdürülebilir kalkınma gündeminin daha önce görülmemiş bir özellik taşıdığını gösteriyor. Sürdürülebilir kalkınma gündemi yoksullukla mücadelenin ekonomik büyümeyi, eğitim, sağlık hizmetleri,sosyal koruma ve istihdam gibi bir dizi sosyal ihtiyacın karşılanmasını içermesini, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele edilmesini ve çevrenin korunmasını da kapsadığını vurguluyor. Sürdürülebilir kalkınma gündemi ayrıca eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, altyapı, enerji, tüketim, biyoçeşitlilik, okyanuslar ve sanayileşmeyi de kapsıyor.

Yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi geçtiğimiz aylarda Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yapılan Kalkınmanın Finansmanı Konferansında varılan anlaşmadan güç alıyor. Söz konusu konferansın ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin Paris’te Aralık ayında düzenlenecek iklim zirvesinden anlamlı bir anlaşma çıkmasını sağlaması bekleniyor.

Hükümetlerarası İnsanlar ve Dünyamız için Küresel Eylem Süreci 

Tarihteki en etkili yoksullukla mücadele hareketi olan Binyıl Kalkınma Hedefleri yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi için bir sıçrama tahtası oldu.

Brezilya’nın Rio şehrinde 1992 yılında düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı bir diğer adıyla Dünya Zirvesinden bu yana insanlar refah arayışında yeni bir yol belirledi. Buna da sürdürülebilir kalkınma dendi. Sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik kalkınmanın insanların ihtiyaçları ve çevrenin korunması ile dengeli bir şekilde gerçekleşmesi konsepti gelişti.

Sürdürülebilir kalkınma gündemi 2002 Dünya Zirvesi, 2010 Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi ve 2012 Rio Konferansı çıktıları ile dünyanın dört bir yanındaki insanların katkıları sonucu belirlendi.

Bir yılı aşkın bir süre devam eden katılımcı ve yoğun istişareler sonucu Açık Çalışma Grubu 17 ana hedef ve 169 alt başlık önerdi.

Hedefler konusunda Hükümetlerarası müzakereler, sivil toplum ve diğer paydaşların temsilcilerinin katkıları da alınarak iki yılı aşkın süre devam etti. Katılımcı ve şeffaf istişarelar sonucu 2 Ağustos’ta yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi belgesi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 25-27 Eylül tarihlerinde BM Genel Merkezinde yapılacak zirvede dünya liderleri tarafından resmen kabul edilmesi bekleniyor.

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şunlardan oluşuyor

Hedef 1. Her tür yoksullluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak

Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

Hedef 6. Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

 Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmakTasarım ve Yazılım : BodhiWeb