ÜST MENÜ

UNESCO: Dünyada çocukların yarıdan fazlası “öğrenemiyor”

Fotoğraf: Deshan Tennekoon/World Bank

Fotoğraf: Deshan Tennekoon/World Bank

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) dünya çapında yaklaşık 617 bin çocuğun okuma ve matematikte asgari yeterlilik seviyelerini yakalayamadığını ve bu durumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı tehdit edecek bir “öğrenme krizinin” işareti olduğunu bildirdi.

UNESCO konuyla ilgili raporunda (http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf) 387 milyon ilkokul çağında çocuk ile, 230 milyon ortaokul çağındaki çocuğun okuma ve matematikte asgari yeterlilik sağlayamayacağını açıkladı. UNESCO İstatistik Enstitüsü Direktörü Silvia Montoya “Bu rakamlar hem insan potansiyelinin boşa gitmesi hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ihtimali açısından şaşırtıcı” ifadesini kullandı.

Rapora göre Alt-Sahra Afrikasında 202 milyon ilk ve orta okul seviyesindeki çocuk bu temel konuları öğrenemiyor. Bu bölgede yaşları 6 ila 14 arasında değişen çocukların yüzde 90’ı okuma ve matematikte asgari yeterlilik seviyesini yakalayamayacak.

Orta ve Güney Asya da çocukların yüzde 81’i yani 241 milyon çocuk okumayı ve matematiği öğrenemiyor.

Raporda öğrenemeyen çocukların üçte ikisinin okula gittiği belirtiliyor. Yeterli seviyede okuyamayan ilkokul çağındaki 387 milyon çocuğun 262 milyonunu okula giden çocuklar oluşturuyor. Ortaokul seviyesinde ise hali hazırda okullu olan 137 milyon çocuk yeterli seviyede okuyamıyor.

Okula erişim sağlayamamak, çocukların okula devamını sağlayamamak ve okulda niteliksiz ve kalitesiz eğitim bu durumun üç başlıca nedeni olarak raporda sıralanıyor.

Montoya rapordaki bulguların nitelikli eğitime yatırım yapılmasının gerekliliği konusunda uyarı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin dördüncüsü olan Nitelikli Eğitim Hedefi herkesin kapsayıcı ve eşit nitelikli eğitime ulaşması, insanların yaşamları boyunca eğitim fırsatlarına erişebilmesini amaçlıyor.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb