ÜST MENÜ

UNHCR ve UNICEF Avrupa’da yolculuk yapan çocuklar ve ailelerin daha iyi korunmasına yönelik “Mavi Nokta” merkezleri kuruyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve UNICEF, giderek artan sayılarda Avrupa’ya gelen ve özel ihtiyaçları olan çocukların ve diğerlerinin daha iyi korunmasına yönelik ortak girişimin bir parçası olarak Avrupa’da en sık kullanılan göç yolları üzerinde çocuklar ve aileler için özel destek merkezleri kuruyor.

Makedonya'nın Yunanistan sınırında mülteciler UNICEF/Tomislav Georgiev

Makedonya’nın Yunanistan sınırında mülteciler UNICEF/Tomislav Georgiev

“Mavi Noktalar” olarak adlandırılacak yirmi Çocuk ve Aile Destek Merkezinin her birinde çocuklara ve ailelerine güvenli bir mekân sağlanacak, oyun imkânları, koruma ve danışmanlık dâhil temel hizmetler verilecek. Bu merkezler, yollara düşmüş güç durumdaki ailelere destek sağlayacak. Destek sağlanacakların başında, hastalık, travma, şiddet, sömürü ve ticarete konu olma gibi risklerle karşı karşıya olan, yanlarında kimsesi bulunmayan ya da ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar yer alıyor.
Süreç henüz devam etmekle birlikte, bugün ilk merkezler Yunanistan’da, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’da, Sırbistan’da, Hırvatistan’da ve Slovenya’da çalışmaktadır ya da çalışmalarına başlamak üzeredir. Önümüzdeki üç ay içinde 20 merkezin tamamı çalışır durumda olacaktır.
“Mavi Nokta” merkezleri, Avrupa’ya geçenlerin üçte ikisini kadınların ve çocukların oluşturduğu bir dönemde devreye girmektedir: Bu yılın Şubat ayında deniz yoluyla gelenlerin hemen hemen yüzde 60’ını kadınlar ve çocuklar oluşturmuştur; oysa bu oran Eylül 2015’te yüzde 27 idi.  Merkezlerin bir başka amacı da yalnız başlarına yolculuk yapan çocukları ve ergenleri tespit etmek, kendi yüksek yararlarına bağlı olmak üzere mümkün olduğu durumlarda onları aileleriyle yeniden birleştirmektir.
UNHCR koruma işleri Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Avrupa’da yollardaki, korunmasız ve yanlarında kimsesi bulunmayan kız ve erkek çocuklar konusunda kaygılıyız. Bu çocukların çoğu bu yolculuğu tek başlarına yaparken savaşın acılarını çekmiş, güçlüklerini yaşamıştır. Merkezler, bu çocukların tespit edilmesinde, çeşitli risklerle karşılaşabilecekleri yabancı ortamlarda ihtiyaç duydukları korumanın sağlanmasında anahtar bir rol oynayacaktır.”
UNICEF Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Marie-Pierre Poirier’nin açıklaması ise şöyle:  “Yollardaki çocukların yaşamları altüst olmuştur. Her adımda kargaşa ve sıkıntıyla karşılaşmışlardır.  Merkezler, belirsizliklerle dolu yaşamlarında bu çocuklara belirli bir düzeyde öngörülebilirlik, kesinlik ve güvenlik; her çocuğun hakkı olan yardım ve desteği alabilecekleri bir yer sağlayacaktır. Ayrıca bu merkezlerin varlığı ulusal çocuk koruma sistemlerinin güçlenmesine de katkıda bulunacaktır.”
Ancak, muhtaç durumdaki çocukların belirlenmesi zorlu bir iştir. Kimi ülkelerde yollara koyulmuş gençler bu süreçte geciktirilmemek ya da gözetime alınmamak için yetişkin gibi görünmektedir ve bu da onları sömürü riskine maruz bırakmaktadır.  Geçtiğimiz yıl Avrupa’da, yanlarında kimsesi bulunmayan ya da ailelerinden ayrılmış 90 binden fazla çocuk çoğunlukla Almanya ve İsveç’te olmak üzere kayıt yaptırıp iltica talebinde bulunmuş ya da bakım altına alınmıştır.
Çocuk ve Aile Destek Merkezleri net olarak tanımlanabilir özellikler taşıyacak, Ulusal Kızılhaç Dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilmek üzere standart ve tutarlı bir temel hizmetler paketi sunacaktır. Ne var ki, bu merkezlerin varlığı, devletlerin, yanlarında kimsesi bulunmayan ve ailelerinden ayrılmış çocukları desteklemek ve korumak, cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemek için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin yerine geçmeyecektir.
Merkezler seçilmiş stratejik noktalarda – sınır kapıları, kayıt yerleri, kimi stratejik kent merkezleri- kurulacak, ayrıca gezici dış hizmet birimleri de olacaktır. Verilecek hizmetler aşağıdakileri de içermektedir:

• aile bağlarının yeniden kurulması – Kızılhaç ve Kızılay ağı tarafından sağlanacak hizmetler;
• ailelerin yeniden birleştirilmesi;
• çocuk dostu mekân ve annelerle bebeklerine/küçük çocuklarına ayrılmış mekânlar;
• özel danışmanlık odaları;
• psiko-sosyal ilk yardım;
• hukuk danışmanlığı;
• kadınların ve çocukların geceyi geçirebilecekleri güvenli mekânlar;
• merkez dışında sosyal hizmet uzmanlarında verilecek hizmetler;
• Wi-Fi bağlantılı danışma masaları.
İndir: map of the Blue Dots

###

UNHCR hakkında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur. UNHCR’nin görevi mültecilerin korunmasına yönelik uluslararası harekete önderlik etmek, bu hareketin eşgüdümünü sağlamak ve tüm dünyada mültecilerle ilgili sorunları çözüme bağlamaktır. Kuruluşun başlıca amacı mültecilerin haklarını ve esenliğini korumak olmakla birlikte ülkesi olmayan kişilere yardım da görevleri arasındadır. UNHCR 60 yılı aşkın bir süredir on milyonlarca insanın yeni bir yaşam kurmasına yardımcı olmuştur. Bugün 126 ülkede 9,700 çalışanıyla 60 milyon insana yardım etmektedir. Kuruluş hakkında daha fazla bilgi için: www.unhcr.orgve Facebookve Twitter.

UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. Bizi Twitter ve  Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:
Leo Dobbs, UNHCR Cenevre, Tel: +41 079 883 6347, dobbs@unhcr.org
Sarah Crowe, UNICEF Cenevre, Tel: +41 079 543 8029, scrowe@unicef.org
Christopher Tidey, UNICEF Cenevre, Tel: +41 22 909 5715, ctidey@unicef.org

Yayın için fotoğraf ve videolar: http://uni.cf/1Ob9UKVTasarım ve Yazılım : BodhiWeb