ÜST MENÜ

Yargıçlardan Güvenlik Konseyi’ne çağrı: Tüm Üye Devletlerin çıkarlarını gözetin

Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanına ev sahipliği yapan Barış Sarayı. Fotoğraf: UAD/Jeroen Bouman

Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanına ev sahipliği yapan Barış Sarayı. Fotoğraf: UAD/Jeroen Bouman

Uluslararası yargıçlar Güvenlik Konseyi’nin kendi ulusal çıkarları ve müttefiklerinin çıkarlarına öncelik vermek yerine tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler adına hareket etmeleri gerektiğini söylediler.

Birleşmiş Milletler Ceza Mahkemeleri Uluslararası Reziduel Mekanizmasının Başkanı Theodor Meron Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada uluslararası ceza hukukunun hala yeni olduğunu ve mevcut durumda oldukça zedelenebilir bir aşamada olduğunu belirtti.

Meron, Güvenlik Konseyi’ne tüm güvenilir uluslararası suç iddialarını değerlendirmek üzere tarafsız kriterler geliştirip benimsemesini ve kendi ve stratejik müttefiklerinin çıkarlarına öncelik vermek yerine tüm BM üyelerinin çıkarlarını gözetmeye çağırdı.

Meron uluslararası mahkemelerin az sayılarda failleri yargılamak üzere kurulmadıklarını vurgularken, ulusal adli kurumların esas yükü taşıdıklarını ekledi.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Uluslararası Adalet Divanı Fahri Başkanı ve Kıdemli Yargıç Hisashi Owada ise en önemli sorulardan birinin nasıl Güvenlik Konseyi ve UAD’nin anlaşmazlıkları çözmek üzere birlikte çalışabileceği olduğunu belirtti.

Owada, 1970 yılında Güney Afrika ve Namibya arasındaki anlaşmazlığın çözülmesinde olduğu gibi Güvenlik Konseyi’nin UAD’nin hukuki görüşünü almasının faydası olduğunu hatırlattı.

Owada Güvenlik Konseyi’nin ihtilafların kökünde yeralan konularda Divan’ın hukuki görüşünü alabileceğini kayetti. 90’lı yıllarda Balkan savaşları sonrasında Güvenlik Konseyi UAD’nin görüşünü almış daha sonrasında da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştu.

UAD ve Güvenlik Konseyi arasında işbirliğini güçlendirmek için Konseyin hukuki anlaşmazlıkları mahkemeye sevk etmede takdir yetkisini daha çok kullanabileceğini ve UAD’nin hukuki istişare işlevinden daha çok faydalanabileceğini bildirdi.

Owada 26 hukuki istişare talebinin 15’inin Genel Kurul’dan geldiğini not ederken, Güvenlik Konseyinin sadece az sayıda vaka için UAD’den fikir aldığını söyledi.

Güvenlik Konseyinin aynı oturumunda BM Genel Sekreteri António Guterres adına konuşan Özel Kalem Müdürü Maria Luiza Viotti pek çok yerde artan tehditler ve kargaşa karşısında Güvenlik Konseyi’nin birliği ve uluslararası topluluğun tümüne olan taahhüdünün çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

BM Antlaşmasının anlaşmazlıkları çözmede uzlaşı, inceleme, arabuluculuk, hakeme başvurma ve adli uzlaşma da dahil olmak üzere hiçbir uzlaşı yöntemini dışarda bırakmadığını belirtti.

Viotti bu nedenle Güvenlik Konseyi’nin üye devletlere anlaşmazlıkları özel uzlaşı mekanizmaları ile çözümlemeyi tavsiye etmek gibi daha açık fikirli bir yaklaşım benimseyebileceğini kaydetti.

Viotti “Uluslararası hukuk bu teşkilatın temelindedir ve Güvenlik Konseyi’nin de buna saygı duyulmasını sağlamada özel bir rolü vardır” ifadesini kullandı.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb