ÜST MENÜ

Yeni fon çağrısı Suriyeli mülteciler ve ev sahibi ülkelere sağlanan desteğin devamı için çağrıda bulunuyor

Doğu Halep’te evlerinden edilen Suriyeli kadın ve çocuklar El-Mahalij sanayi bölgesindeki tesislere sığındı - UNHCR

Doğu Halep’te evlerinden edilen Suriyeli kadın ve çocuklar El-Mahalij sanayi bölgesindeki tesislere sığındı – UNHCR

 

Suriye’deki çatışma 6. yılında hızla ilerlerken ve siyasi cephede az ilerleme kaydedilmişken, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve STK ortaklar, önümüzdeki iki yıl boyunca hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmek için bugün 4,69 milyar ABD Doları değerinde yeni fon sağlanması çağrısında bulundu.

Eşgüdümlü ve bölgesel Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), aralarında 4,7 milyon Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluklardan 4,4 milyondan fazla kişinin bulunduğu Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ta yaşayan toplamda 9,1 milyon kişiye yardım etmek üzere 240’tan fazla ortağı bir araya getiriyor.

Çok büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan; gıda, kira ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi veren mülteciler gitgide daha hassas hale geliyor. İhtiyaç içindekilerin yüzde 70’i kadın ve çocuk. Mülteci çocukların yarısı okula gitmiyor. Yaklaşan kış, mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkeler için destek sağlanmasını daha da hayati önemde kılıyor.

Programın üçüncü yılına doğru ilerlerken, 3RP şimdiye dek Suriye’ye komşu ülkelerin hükümetlerine destek sağladı. Suriye krizi azalma göstermeksizin devam ederken; ihtiyaçlar artmaya, mülteciler gibi ev sahibi halklar da artan ölçekte zorlukla karşılaşmaya devam ediyor. Çok yüksek sayıda mülteciye koruma, hizmet sağlama ve onlarla kaynaklarını paylaşma sorumluluğunu taşıyan ev sahibi topluluklar ve hükümetlerin devamlı desteğe ihtiyacı var.

UNDP Alt-Bölge Kalkınma Koordinatörü Gustavo Gonzalez, “Milyonlarca insan Suriye’den kaçarken, ev sahibi ülkeler ve topluluklar tarafından olağanüstü bir misafirperverlik ve dayanışma gösterildiğine şahit olduk,” dedi. “3RP’nin arkasındaki BM kuruluşları ve STK ortaklar, dünyanın en ivedi krizi karşısında hükümetler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı olmak için elimizden gelen en fazla desteği sağlama noktasında kararlılıyız. 3RP, uzayan bir krize daha sürdürülebilir müdahaleler için ülkelerin çabalarını yansıtıyor.”

2017 – 2018 3RP planının resmi lansmanı, 24 Ocak 2017’de Helsinki’de Finlandiya Hükümeti’nin ev sahipliği yapacağı bir konferansla yapılacak. Planın kilit bileşenleri arasında, insani müdahalede güçlü ulusal liderlik, daha güçlü hesap verebilirlilik, mülteciler için daha fazla yaşam kaynakları ve ekonomik fırsatlar, çocuklar ve gençler için eğitim fırsatları, mültecilerin hakları, onurları ve güvenliklerini korumak için ortak bölgesel yaklaşımların yanı sıra hizmet sağlanmasında ulusal ve yerel kapasitelerin kullanımının artırılması bulunmaktadır. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için temel ve hayat kurtaran sağlık hizmetine erişimi temin etmek de planın önemli bileşenlerindendir.

UNCHR Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü / Suriye ve Irak İçin Bölgesel Mülteci Koordinatörü Amin Awad, “Çatışmanın 6. yılında, hala mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların bizim yardımımıza, şimdiye dek olmadığı ölçüde ihtiyacı var,” dedi. “3RP bize mülteciler için insan onuruna yaraşır bir yaşam temin etmek ve geleceğe dair umutlarını geri kazanmalarına yardımcı olmak üzere bir platform sağlıyor ve bunları yapabilmek için, mültecilerin iş, yaşam kaynakları, eğitim ve daha da önemlisi koruma sağlanılmasına ihtiyaçları var.”

Suriye Uluslararası STK’ler Bölgesel Forumu Temsilcisi Mathieu Rouquette “Bu çağrı, bizim ortak sorumluluğumuz olan sorumluluğu üstlenmeye devam eden Suriye’ye komşu ülkelerdeki mevcut insani ihtiyaçların yanı sıra koruma ve dayanıklılığa dair ihtiyaçların ölçeğini yansıtıyor,” dedi. “Bu aynı zamanda, Suriyelilere ve onlara evlerini açan ailelere onları desteklemeye, hakları ve onurlarını savunmaya devam etme yönündeki taahhüdümüze bağlı kalacağımızı yansıtmaktadır.”

Suriye’deki çatışma, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük insani zorluk olmaya devam ediyor. Suriye’nin içinde, 13,5 milyon erkek, kadın ve çocuk acil şekilde insani ve koruma yardımı sağlanılmasına ihtiyaç duyuyor.

Çağrı konusunda daha fazla bilgi için, takip eden bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
http://www.3rpsyriacrisis.org/

Basından sorular için, lütfen aşağıdaki iletişim kişilerine ulaşın:
UNHCR Scott Craig, Sözcü, Amman, craigs@unhcr.org
Selin Ünal, İletişim Sorumlusu & Sözcü, Ankara, unal@unhcr.org

UNDP Noeman AlSayyad, İletişim Danışmanı, Amman, noeman.alsayyad@undp.org
Theodore Murphy, İletişim & Politika Uzmanı, New York, theodore.murphy@undp.org
Faik Uyanık, İletişim Koordinatörü, İstanbul, faik.uyanik@undp.org

, ,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb