Önsöz

Dünyada Birleşmiş Milletler lehine gelişmeler oluyor. Gittikçe artan sayıda hükümet ve insan artık karşılıklı bağımlılığın arttığı günümüzün küreselleşen dünyasında izlenecek tek yolun çok ulusluluk olduğunun farkına varıyor. Birleşmiş Milletler özgürlük, herkes için adalet ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi; daha iyi yaşam koşulları; eşitlik ve hoşgörü ve insan hakları gibi günümüzün öne çıkan değerlerinin savunucusudur. Küreselleşme sadece bu değerlerin üstün kılınması sayesinde mümkün olabilir.

Hiç bir ülkenin tek başına çözemeyeceği karmaşık ve küresel sorunların yaşandığı günümüz dünyasında ancak Birleşmiş Milletler başarılı olabilir.  Terorizm ve organize suçlar ülkelerin sınırlarının dışına taşıyor. AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar dünyamızda yayılarak insan hayatını tahrip ediyor, ekonomik gelişimin önüne bir engel olarak çıkıyor. İklim değişikliği ve çevre sorunları hem bugünün hem de yarının en önemli sorunu olarak beliriyor. Eşitsizlik ve yoksulluk neticesinde, büyük bir bölgeyi hemen etkisi altına alabilen huzursuzluklar ve çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, söz konusu sorunları başarılı bir şekilde çözebilmek için ihtiyaç duyulan küresel etkinlik ve evrensel kabul görme özelliliğine sahip,  dünya genelinde üyeleri olan tek Teşkilattır. BM birbirlerine ulaşamayan veya bunu istemeyen siyasi liderlerin buluşabildikleri bir platformdur. BM’nin tarafsız tutumu dünyanın en zor yerlerinde bile müzakerelerin ve operasyonların yapılabilmesini sağlar. Güneydoğu Asya’da meydana gelen tsunami felaketi gibi afetler yaşandığında, çalışanlarımız, afet bölgesinde bulunduklarından duruma derhal müdahele edebilir. Dört kıtadaki 100,000 den fazla BM barış gücü mensubu görevlerini hiç bir hükümetin tek başına gerçekleştiremeyeceği derecede düşük maliyet ve başarı ile ifa ediyor.

Günümüzde BM, ilkelerini gerçeğe dönüştürmek için daha önce görülmemiş oranda çaba harcıyor. Bu nedenle, dünyanın, sorunlarının çözümü için yüzünü BM’ye çevirdiği bir dönemde, bizler de yeni ve daha iyi çalışma yolları bulmalıyız. Verdiğimiz sözü yerine getirmede daha etkin olacak yollar tespit etmeliyiz. Ve en çok da sıradan insanların Teşkilatımıza güvenmelerini ve Teşkilatımızın çalışmalarıyla daha fazla ilgilenmelerini sağlamalıyız.

Bu kitapta siz okuyucalarımızı, BM’nin dünya çapında neler yaptığını öğrenmeye davet ediyoruz.  Yediden yetmişe herkes için çok değerli bir başvuru aracı niteliğinde olan bu kitap, BM ile ilgili olarak karşılaştığınız kısaltmaların ne anlama geldiğini ve BM kurumlarının görevlerini açıklamak amacıyla hazırlandı. Bu kitapta ayrıca Teşkilatımızın barışgücü harekatlarından insan hakları mekanizmasına bir çok faaliyetinin geçirdiği reform süreci ve bunların arkasındaki itici güç anlatılıyor.

Bu yayının BM değerleri ve çalışmaları hakkında aydınlatıcı bilgi sağlayacağını ümit ederiz.

BM Enformasyon Merkezi

 

GENEL SEKRETERİN ÖNSÖZÜ