ÜST MENÜ

Biliyor musunuz? Bugün Dünya Şehirler Günü

WCD2017logo

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 27 Aralık 2013 tarihinde aldığı 68/239 sayılı karar ile 31 Ekim tarihini Dünya Şehirler Günü olarak belirlemiş bulunuyor.

Alınan bu karar ile uluslararası topluluğun küresel seviyede şehirleşme konusunu daha derinlemesine ele almasına, şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik olarak ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkı yapılması hedefleniyor.

Bütün bu çabaların ana hedefi ise sürdürülebilr şehirlerin inşa edilmesinin sağlanması.

2017 Teması: Yenilikçi Yönetişim, Açık Şehirler.

Başarılı kentleşme ve kentleşme sonucu ortaya çıkabilen sorunların çözümü amacıyla bu yılki Dünya Şehirler Gününün teması Yenilikçi Yönetişim, Açık Şehirler olarak belirlenmiş bulunuyor.

Sürdürülebilir Şehirlerin insaşı 2030 Kalkınma Gündemi açısından da büyük önem taşıyor.

2015 yılında BM’ye üye ülkelerin oybiriği ile kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeferine 2030 yılına kadar ulaşılarak yoksulluk ve eşitsizliklerin sona erdirilmesi, çevrenin korunması amaçlanıyor.

Söz konusu hedelerden birini de Sürdürülebilir Şehirler oluşturuyor.

Günümüzde Dünya genelinde insanların yarısı, yani 3,5 milyar kişi şehirlerde yaşıyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu nedenle Iinsanlığın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim gibi devasa sorunlara şehirlerde çare bulunması gerektiği vurgulanıyor.

Şehirlerin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan birinin eşitsizlikler olduğu belirtiliyor.

Verilere göre küresel seviyede 828 milyon insanın şehirlerde gecekondularda yaşadığı ve bu sayının arttığı belirtiliyor.

Şehirlerde kullanılan enerji ihtiyacı da yükseliyor. Şehirler dünya yüz ölçümünün yüzde 3ʼünü kapsıyor. Enerji tüketiminin yüzde 60-80ʼi ve karbon salınımının yüzde 75ʼi şehirlerde gerçekleşiyor.

Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak Dünya üzerindeki bazı şehirler iklim değişikliğinin sonuçlarından ve doğal afetlerden daha fazla etkileniyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişilebilmesi için Dünya şehirlerinin herkesi kapsayıcı, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir inşa edilmesi gerekiyor.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb