ÜST MENÜ

BM Genel Sekreteri Üye Devletleri sürdürülebilir kalkınma yolunda “sürücü koltuğuna” oturtacak reformları anlattı

Genel Sekreter António Guterres 2030 Gündemine katkı sağlayacak BM kalkınma sisteminin yeniden yapılandırılması hakkındaki ikinci raporunu sunuyor. Fotoğraf: BM/Eskinder Debebe

Genel Sekreter António Guterres 2030 Gündemine katkı sağlayacak BM kalkınma sisteminin yeniden yapılandırılması hakkındaki ikinci raporunu sunuyor. Fotoğraf: BM/Eskinder Debebe

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres BM faaliyetlerinin merkezinde 2030 gündeminin olması gerektiğinin altını çizerken sürdürülebilir kalkınmanın temel bir insan hakkı ve barış ve refah içinde bir gelecek için insanlığın en iyi şansı olduğunu söyledi.

Guterres dört yıllık politika değerlendirme toplantıları sırasında BM kalkınma sisteminin yeniden yapılandırılması konusunda ikinci raporunu sundu. Genel Sekreter 2015 yılında üye devletler tarafından benimsenen ve tüm insanlığın sağlıklı bir gezegende barış içinde, güvenli ve onurlu yaşamasını sağlayacak 17 hedeften oluşan 2030 Gündeminin uygulanabilmesi için dönüşümsel bir yaklaşım ile daha hırslı bir yol arasında sratejik şeçeneklerin ele alınması gerektiğini ifade etti.

Guterres, “hızla değişen dünyada yavaş yavaş reform yapan bir BM kalkınma sistemini kaldıramayız, eyleme geçmeliyiz” dedi.

BM Genel Sekreteri ülkelere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada ve Paris İklim Anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmede destek olabilmek için reformun şart olduğunu belirtti.

Guterres daha iyi koordinasyon, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına başlıca yedi reform teklifini sıraladı. Genel Sekreter birinci olarak bulundukları ülkeye özel kalkınma öncelikleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek becerilerle donatılmış yeni nesil BM ülke ekipleri hedeflediklerini kaydetti.

İkinci reformun BM Mukim Koordinator sistemi için öngörüldüğünü anlatan Guterres Mukim Koordinatörlük sisteminin kapasitesi, liderlik özellikleri, hesap verebilirliği ve tarafsızlığının daha güçlü hale getireleceğini belirtti.

Genel sekreter üçüncü başlıca reform teklifinde sahadaki çalışmaları daha iyi desteklemek için daha koordineli ve yeniden yapılandırılmış bölgesel bir yaklaşım öngördüğünü söyledi. Dördüncü reform olarak ise Genel Sekreter ülke üzerinde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik olmasını sağlamak üzere Üye Devletler için BM sistemindeki faaliyetlere rehberlik edebilecekleri yenilenmiş alanlar öngörüldüğünü açıkladı.

Guterres, Ekonomik ve Sosyal Konseyin daha da güçlü hale getirilmesini arzuladığını da sözlerine ekledi.

2030 Gündeminin gerçekleştirilmesinde BM’nin ortaklıklara daha güçlü kurumsal müdahalesi ve yaklaşımı olmasını istediğini beşinci reform teklifi olarak ifade eden Guterres, altıncı olarak BM sisteminin 2030 gündemi planına uygun hale getirilmesinin hızlandırılmasında somut adımlar atılmasını kaydetti.

Guterres en son reform teklifi için sistemin 2030 gündemine katkı sağlamasını artıracak şekilde finansmanın da ayarlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Guterres bu kapsamda BM sistemi içindeki bireysel kuruluşların ortak kaynaklarının yüzde 21.7’den yüzde 30’a çıkartılması ve havuz fonlarına yapılan katkıların yüzde 8’den yüzde 16’ya çıkartılmasını teklif ettiğini açıkladı.

Üye Devletler sürücü koltuğunda

BM Genel Sekreterinin sunduğu tekliflerdeki ortak tema sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ulusal liderlik ve sahiplenme olarak ortaya çıktı.

Guterres “Üye Devletler sürücü koltuğunda olacaklar, 2010 Gündeminin itici gücü olacaklar” dedi.

Genel Sekreter BM Teşkilatının kalkınma koordinasyonu işlevinin çok büyük bir finansman eksikliği içinde olduğunu ve bu nedenle mukim koordinatörlerin BM kalkınma faaliyetlerine liderlik yapabilecek temel personel kapasitesine sahip olamadıklarını ifade etti.

Genel Sekreter, BM Teşkilatı sürdürülebilir kalkınmayı çalışmalarının merkezine alırken Mukim Koordinatörlük sisteminin temel kapasiteleri için fon sağlanmasının mantıklı bir adım olacağını kaydetti.

Guterres operasyonel kalkınma aktivitelerine yüzde birlik yıllık katkı sağlanmasının daha sağlam bir koordinasyon sistemi getireceğini belirtti.

Guterres ortak hedefler için sorumluluğun da ortak olduğunun altını çizerken, “aynı zamanda, sizin arzu ettiğiniz gibi yeniden konuşlandırılmış, sürdürülebilir kalkınma için daha tarafsız ve hesap verebilen yeniden canlandırılmış bir koordinasyon sisteminin temelini sağlamak adına mevcut misyonumuz içinde mümkün tüm önlemleri almaya devam edeceğiz” dedi.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb