ÜST MENÜ

BM Raporu: 2017 sonunda Dünyada mobil internet abonelikleri 4.3 milyara ulaşacak

Kenya’nın başkenti Nairobi’de gençler Facebook’da gelecek ile ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Fotoğraf: UNFPA/Roar Bakke Sorensen (arşiv)

Kenya’nın başkenti Nairobi’de gençler Facebook’da gelecek ile ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Fotoğraf: UNFPA/Roar Bakke Sorensen (arşiv)

Birleşmiş Milletler telekomünikasyon ajansı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan rapora göre mobil genişbant internet aboneliklerinin 2017 yılı sonunda 4.3 milyara ulaşması bekleniyor.

ITU raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 48’i artık internet kullanıcısı. Bunların yüzde 71’ini 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor.

ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao Bilgi İletişim Teknolojileri Gerçekler ve Rakamlar 2017 (ICT Facts and Figures 2017) başlıklı rapor ile ilgili yaptığı açıklamada genişbantlı ağların sayısının artmasıyla internete erişimde büyük aşama kaydedildiğini söyledi.

Zhao yayınladığı basın açıklamasında bilgi, istihdam ve finansal fırsatlara beklenmedik bir kapı açan “dijital konektivite”nin insanların hayatlarının daha iyi hale getirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Rapora göre internet kullanan 830 milyon gencin 320 milyonu yani yüzde 39’u Çin ve Hindistan’da bulunuyor.

En az gelişmiş ülkelerde ise internet kullanıcılarının yüzde 35’inin 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor. Aynı oran kalkınmış ülkelerde yüzde 13 ve küresel olarak da yüzde 23.

Kalkınmış ülkelerde genç nüfusun yüzde 94’ü internet kullanılyor, kalkınmakta olan ülkelerde bu oran yüzde 67’ye, en az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 30’a düşüyor.

Rapora göre son beş yılın her bir yılında mobil genişbant internet abonelikleri yüzde 20 artmış durumda.

2012 ile 2017 yılları arasında en az gelişmiş ülkeler mobil genişbant internet aboneliklerinde en yüksek artışı yaşadı. Ancak mobil internet abonelikleri bu ülkelerde halen yüzde 23 seviyesinde.

ADSL, fiber gibi kablolu internet aboneliklerinde de geçen 5 yılda yüzde 9 artış yaşandı. Fiber bağlantıların artmasıyla yüksek hızlı kablolu internet abonelikleri de arttı. Bu artış tüm bu tür aboneliklerin yüzde 80’inin olduğu Çin’de en fazla görüldü.

Mobil genişbant aboneliklerin fiyatları ise 2013 ile 2016 yılları arasında yarı yarıya düştü. Kalkınmakta olan ülkelerin büyük çoğunluğunda mobil internet daha ekonomik.

İnternet kullanıcıları arasındaki toplumsal cinsiyet açığı ise 2013 yılından bu yana daralırken, dünyanın üçte ikisinde internet kullanan erkeklerin oranı az da olsa kadınlardan hala fazla.

Küresel olarak 2017 yılında erkeklerin internet nüfuz oranı yüzde 50.9 iken kadınlarınki yüzde 44.9. Ancak Amerika kıtasında internet kullanan kadınların sayısı erkeklerden daha fazla.

ITU raporu bilgi iletişim teknolojilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını da ortaya koyuyor. ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü Brahima Sanou bilgi iletişim teknolojilerinin dijtal ayrımcılığa köprü vazifesi görerek ve kapsayıcı bir dijital ekonomiyi teşvik ederek ekonomik ve toplumsal kalkınmanın çok önemli bir unsuru olmaya devam ettiğini kaydediyor.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb