ÜST MENÜ

BM Raporu: Sürdürülebilir Kalkınmanın önündeki en büyük engel çatışmalar ve iklim değişikliği

sdg-tr

 

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son raporda, herkes için daha iyi bir dünya yaratılmasına yönelik küresel çabalarda önemli başarılar elde edilmiş olmasına rağmen, hızlı kentleşmenin yanı sıra yoksulluk ve açlığın daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratılması çabalarının önünde engel teşkil ettiği belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi konusunda son üç yılda küresel seviyede elde edilen ilerleme konusunda 20 Haziran’da açıklanan raporun giriş kısmında yayınlanan mesajında, “2030 yılında kadar önümüzde 12 yıl kaldı. Zihinlere durumun acil olduğu duygusunu yerleştirmeliyiz” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2018 raporu artan açlık ve insanların yerlerinden edilmesinin ana nedeninin çatışmalar ve iklim değişikliği olduğunu vurguluyor.

On yılı aşkın bir süredir ilk defa yeterli gıdaya ulaşamayan insan sayısı artış gösteriyor. Tahminen 38 milyon kişinin daha açlık çektiği belirtiliyor. Bu nedenle 2015 yılında açlık çeken insan sayısı 777 milyon iken bu sayının 2016 yılında 815 milyona çıktığı belirtiliyor.

Günümüzde yaklaşık 20 ülkede çatışmalar nedeniyle gıda güvenliği sorunu yaşanıyor.

Raporda, olumlu gelişmelere de yer veriliyor. Günde bir ABD Doları veya altı bir gelirle yaşamak zorunda kalan insan sayısında önemli azalma olduğu ifade ediliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 26,9’u 2000 yılında günde bir ABD Doları veya altı bir gelirle yaşamak zorunda iken bu oranın 2017 yılında yüzde 9,2’ye gerilediği aktarılıyor.

En az gelişmiş ülkelerde beş yaş ve altı çocuk ölüm oranlarında yüzde 50’lik düşüş yaşandığı ifade ediliyor. 

Ancak, hala çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunuyor. Dünya genelinde 2,3 milyardan fazla insan temel sıhhi koşullardan uzak yaşıyor. 890 milyon insanın evinde tuvalet bulunmuyor.

2013 yılında sıtma hastalığına yakalananların sayısı 201 milyon iken bu sayının üç yıl içinde 2016 milyona çıktığı görülüyor.

BM İstatistik Dairesi Başkan Yardımcısı Francesca Perucci, sorunların aşılabilmesi ve sürdürülebilir kalkınma alanında sağlanan ilerlemenin ölçülebilmesi için doğru bilgilerin zamanlıca toplanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Perucci, 2030 hedeflerine ulaşılabilmesi için tüm ülkelerin kapsamlı veri toplama, derleme ve paylaşma konusundaki çabalarını daha da derinleştirmeleri ve bu sürece siyasi iradenin de destek vermesi gerektiğinin raporda ortaya konduğunu belirtiyor.

Rapor hakkındaki daha fazla bilgiye (İngilizce) https://unstats.un.org/sdgs internet adresinden ulaşılıyor.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb