ÜST MENÜ

BM Raporu: Yenilenebilir enerji kaynakları 10 yıl içinde fosil yakıtlardan daha ucuz olabilir

Sürdürülebilir enerji. Fotoğraf: Dünya Bankası/Dana Smillie

Sürdürülebilir enerji. Fotoğraf: Dünya Bankası/Dana Smillie

Yenilenebilir enerjinin gelecekte egemen olacağı, günümüzde büyük uluslararası şirketlerin bile giderek artan şekilde yenilenebilir enerji ürünlerini seçtiklerini ya da kendi enerji üretme kapasitelerinde yenilebilir enerjiye yatırım yaptıkları açıklandı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kapsamında yer alan 21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları Ağı (REN21) tarafından yayınlanan raporun başlığını “Yenilenebilirlerin Küresel Gelecek Raporu: Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye doğru büyük tartışmalar” (Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100 per cent renewable energy) oluşturuyor. REN21’in icra sekreteri Christine Lins raporla ilgili olarak rapor ile bu yüzyılın ortalarına doğru yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılmasına ulaşmada fırsatlar ve zorluklar hakkında tartışma ve münazaralara zemin hazırlanmasının amaçlandığını söyledi.

Lins sadece olumlu dileklerin bizi bu hedefe ulaştıramayacağını, zorlukların neler olduğu ve bunların üzerinden nasıl gelinebileceği tam olarak anlaşılırsa ancak hükümetlerin yenilenebilir enerji için doğru politikaları ve mali girişimleri benimseyeceklerini söyledi.

Rapor ile ilgili BM Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında Lins 2016 yılında da son 3 yıldır olduğu gibi küresel ekonominin büyümeye devam ettiğini, ancak enerji sektöründeki emisyonların azaldığını kaydetti. Bu durumunda özellikle Çin ve ABD’de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlara bağlı olduğunu belirtti.

Lins Dünyanın enerji tüketiminin yüzde 20’sinin yenilebilir enerjiden elde edildiğini ifade etti.

Raporda görüşlerine yer verilen uzmanların yüzde 70’i yüzde 100 yenilebilir enerji kullanmanın hem gerçekçi hem de tatbiki mümkün olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlardan özellikle Avrupa ülkeleri ve Avustralya’dan olanlar bu görüşü destekliyor.

Rapor uzmanların yenilebilir enerji maliyetinin gelecek 10 yılda tüm fosil yakıtlardan daha ucuz seviyeye gelerek düşmesini beklediklerini de bildiriyor.

Raporda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye erişilmesinde ne tür zorluklarla karşılaşılacağına da yer veriliyor. Özellikle Afrika, ABD ve Japonya’da 2050 yılında kadar yüzde 100’e ulaşma konusuna şüpheli yaklaşılıyor. Bu şüphenin nedenini ise konvansiyonel enerji sanayinin çıkarları oluşturuyor.

Ayrıca uzun dönem politikaların eksikliği ve enerji etkinliği ve yenilenebilir enerjiye yatırım için istikarlı ortam olmaması da bazı ülkelerde bu konuda ilerlemeyi engelliyor.

Raporda Dünyanın her yerinden 114 iyi tanınan enerji uzmanın görüşlerine yer verildi.

REN21 kapsamında hükümetlerin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar, sanayi dernekleri, bilim ve akademi çevresi, sivil toplum ve BM kuruluşlarından Kalkınma Programı (UNDP) ve Sinai Kalkınma Örgütü (UNIDO) de bulunuyor.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb