ÜST MENÜ

Güvenlik Konseyi Suriye’de kimyasal silah saldırısı iddiaları araştırılması konusundaki üç ayrı karar üzerinde de anlaşamadı

Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili oylama yapılıyor. Fotoğraf: BM/Loey Felipe

Güvenlik Konseyi’nde Suriye ile ilgili oylama yapılıyor. Fotoğraf: BM/Loey Felipe

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şam’ın banliyölerinden Duma’da kimyasal silah saldırısı düzenlendiğine dair iddiaların araştırılmasına yönelik üç ayrı karar tasarısının üzerinde de uzlaşamadı.

Söz konusu karar tasarılarından ikisi kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılmasıyla ilgiliydi. Diğeri ise bölgeye bir araştırma misyonun gönderilmesini içeriyordu.

İlk iki öneriden biri kabul edilmiş olsaydı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)’nün Kasım ayında bölgede sona eren misyonunun yerine yenisinin başlaması sağlanacaktı.

İlk olarak ABD tarafından sunulan ve kimyasal silah saldırısı iddialarını araştırmak üzere bir yıl süre ile görev yapacak yeni bir mekanizma kurulmasını içeren karar tasarısı oylamaya alındı. Söz konusu tasarı Rusya’nın veto oyu sonucu karara bağlanamadı. Taslak 12 evet oyu alırken Rusya ve Bolivya red oyu kullandı ve Çin çekimser kaldı.

İkinci olarak oylanan ve Rusya tarafından sunulan karar tasarısında ise BM mekanizmasının sadece Suriye’de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyip BM Güvenlik Konseyi’ne bildirmesi ve saldırının sorumlularının mekanizma tarafından değil Güvenlik Konseyi’nce belirlenmesi isteniyordu. Söz konusu tasarı da yeterli oyu alamadığı için kabul edilmedi. Tasarı Bolivya, Çin, Etiyopya, Ekvador Ginesi, Kazakistan ve Rusya’dan evet oyu alırken Fransa, Hollanda, Peru, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD’den hayır oyu aldı. Fildişi Sahili ve Kuveyt ise çekimser oy kullandı.

ABD’nin tasarısı Rusya tarafından veto edilirken, Rusya’nın tasarısı ise yeterli oyu alamayarak reddedildi.

Rusya tarafından sunulan üçüncü karar tasarısı ise Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma’da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmasıyla ilgiliydi.  Bu tasarı da kabul edilmedi. Tasarı Bolivya, Çin, Etiyopya, Kazakistan ve Rusya’dan destek görürken Fransa, Polonya, İngiltere ve ABD’nin red oyları ile karşılaştı. Fildişi Sahili, Ekvador Ginesi, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç ise çekimser oy kullandı.

Konseyin beşi daimi – ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya – ve 10’u Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen 15 üyesi bulunuyor. Her üye bir oya sahip ancak Konsey’de karar alınabilmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin veto hakkını kullanmaması ve en az 9 evet oyu gerekiyor.

Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Genel Sekreter Antonio Guterres, kimyasal silah kullanımı konusunda birlik olunması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması çağrısı yapmıştı.

,Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb