ÜST MENÜ

Sidibé: AIDS ile mücadeleyi kazanmanın tek yolu herkesin sağlık hakkının tanınmasıdır

aidsFB80Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Birimi (UNAIDS) İcra Direktörü Michel Sidibé insanların sağlık hakkı olduğunu vurguladı ve HIV ile yaşayan ya da etkilenenlerin söz konusu haklarını hayata geçirmede karşılaştıkları zorlukların aşılması için çaba harcadıklarını söyledi.

Sidibé, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Sağlık hakkı en temel insan haklarından biridir ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde ortaya konduğu üzere herkes beden ve ruh sağlığı hizmetlerinden mümkün olan en üst standartta yararlanma hakkına sahiptir” dedi.

İnsanların sağlık haklarına erişememeleri halinde AIDS’in 2030 yılına kadar sona erdirilmesini de içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasının mümkün olmayacağını belirten Sidibé, “Sağlık hakkı, sıhhi koşullar, gıda, insan onuruna yakışır iskân, sağlıklı çalışma ortamı ve temiz çevre gibi bir dizi diğer hak ile doğrudan bağlantılıdır” dedi.

Sağlık hakkının birçok farklı anlamı olduğunu ifade eden Sidibé bunları şöyle sıraladı: “Hiç kimse, bir diğerine göre sağlık hizmetlerine öncelikli erişim hakkına sahip değildir; sağlık altyapısının yeterli seviyede olması gereklidir; sağlık hizmetleri saygın bir şekilde verilmeli ve ayrımcılık yapılmamalıdır; ve sağlık hizmetleri tıbbi açıdan uygun ve iyi kalitede olmalıdır”.

Sidibé, her Dünya AIDS Gününde AIDS bağlantılı nedenlerden dolayı ölenlerin anıldığını ve HIV ile yaşamak zorunda olanlara destek vermeye devam edeceklerini bir kez daha taahhüt ettiklerini belirtti.

“İlk günden bu yana AIDS konusundaki çalışmalar temel hak olan sağlık ve refah hakkı üzerine inşa edildi” diyen Sidibé, AIDS ile mücadele çalışmalarıyla insan hakları temelli bir sağlık sisteminin savunulduğunu ve HIV’den nasıl korunulacağı ve nasıl tedavi olunacağı da dahil olmak üzere HIV’in daha iyi anlaşılması için çaba harcandığını sözlerine ekledi.

Başta marjinalleştirilmiş ve HIV’den en fazla etkilenen gruplar olmak üzere çok sayıda insanın acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi ve sosyal hizmetlere ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Sidibé, söz konusu grubun yanında yer almaya ve hiç kimsenin insan haklarından mahrum edilemeyeceğini vurgulamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl HIV önleme ve tedavisi konusunda önemli ilerleme sağlandığını belirten Sidibé, HIV ile yaşamak zorunda olan 21 milyon kişinin tedavi hizmeti alabildiğini ve AIDS bağlantılı ölümlerin sayısının dünya genelinde azaldığını belirtti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, Sidibé daha atılması gereken önemli adımlar olduğunu belirtti ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 2010 yılından bu yana HIV vakalarında yüzde 60’lık, AIDS kaynaklı ölümlerde ise yüzde 27’lik bir artış yaşandığını, Batı ve Orta Afrika’da ise her üç hastadan ikisinin tedaviye erişiminin olmadığını söyledi. Sidibé, AIDS ile mücadele iki ayrı hızda ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

Sidibé, “Elde edilen tüm başarıya rağmen, AIDS henüz sonlandırılamadı. Ancak, herkesin, her yerde sağlık hakkına erişimini sağlarsak, AIDS sonlanabilir” diyerek mesajına son verdi.Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb